Türkiye'nin borç stoku, yüzde 13,3 artarak, Eylül ayı itibariyle 431,1 milyar liraya ulaştı. Borç stoku 2008 yılı sonu itibariyle 380,3 milyar lira düzeyindeydi. Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku verilerinden yapılan değerlendirmeye göre, borç stokunun 320,6 milyar lirası iç borçtan, 110,5 milyar lirası da dış borçtan oluştu.

Geçen yılla karşılaştırıldığında iç borç yüzde 16,6'lık artışla 274,8 milyar liradan 320,6 milyar liraya, dış borç tutarı ise yüzde 4,8 artarak 105,4 milyar liradan 110,5 milyar liraya ulaştı.
Bu yıl Eylül ayı itibariyle iç borcun 253,4 milyar lirası piyasadan, 67,3 milyar lirası da kamu kesiminden yapılan borçlanmadan meydana geldi.
Dış borç stokunun ise 49,6 milyar lirası krediden 60,9 milyar lirası da tahvilden oluştu.
Kredilerin 32,2 milyar lirasını uluslararası kuruluşlar, 11,9 milyar lirasını IMF kredisi, 2,2 milyar lirasını SDR tahsilatı, 8,4 milyar lirasını hükümet kuruluşları ve 9 milyar lirasını da diğer kaynaklar oluşturuyor.
Borç stokunun yaklaşık 301,6 milyar lirası TL cinsinden 129,4 milyar lirası da döviz cinsinden bulunuyor.
Türkiye'nin geçen yılki 380,3 milyar liralık borç stokunun ise 251,8 milyar lirası TL cinsinden 128,4 milyar lirası da döviz cinsindendi.

-BORÇ STOKUNUN DÖVİZ KOMPOZİSYONU-

Türkiye'nin 320,6 milyar liralık iç borç stokunun 301,6 milyar lirası TL, 12,7 milyar lirası Dolar, 6,1 milyar lirası da Avro cinsinden bulunuyor.
110,5 milyar lira tutarındaki dış borcun ise 59,1 milyar lirası Dolar, 4,7 milyar lirası Japon Yeni, 31,6 milyar lirası Avro, 14,1 milyar lirası SDR ve 837 milyon lirası da diğer para birimlerinden oluşuyor. (Anadolu Ajansı)