İstatistiklere göre ülkemizde 4 kişiden 1'i yoksul. SHP, Sıfır Yoksulluk Projesi'ni ortaya attı. Bu projeyi eksileri ve artılarıyla tartışalım, gündeme sokmaya çalışalım..

SHP'nin Sıfır Yoksulluk Projesi'ni tartışalım
Önceki günkü yazımda da vaat ettiğim gibi bugün, SHP'nin Sıfır Yoksulluk Projesi'ni tartışmaya açmak istiyorum.
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'e göre her 4 kişiden 1'inin yoksul olduğu ülkemizde yoksullukla mücadele, iş dünyası için aslında piyasalardan çok daha önemli bir konu. Ama iş adamlarımız bu konuya maalesef çok duyarsız.
Yoksullukla mücadelenin AKP iktidarı tarafından "Ne kadar yardım, o kadar oy" mantığıyla sadaka kültürünün bir parçası haline dönüştürülmesi ise son derecede tehlikeli.
Yoksulların da vatandaşlık hakkı olduğunu teslim eden bir sistem mutlaka devreye sokulmalı. Öneri SHP'den. Tartışalım, eksik yönlerini giderelim. Ve iktidara gelecek partinin gündemine sokmaya çalışalım.
İşte SHP'nin Sıfır Yoksulluk Projesi'nin ana hatları:

Öncelikle, yoksullukla mücadele ve diğer sosyal hizmetlerden sorumlu kuruluşlar arasında eşgüdümü ve gerekli finansmanı sağlayacak özel bütçeli bir kamu kurumu oluşturulacak: TOPLUMSAL DAYANIŞMA KURUMU (TDK).
İl ve ilçelerde kurulacak TDK ofislerinin taşra örgütlenmesinde en uç nokta, mahalleler ve merkez köyler için Halk Merkezleri olacak. Halen sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca verilen ayni ve nakdi yardımlar, TDK ve Halk Merkezleri aracılığıyla dağıtılacak.

Sıfır Yoksulluk Bütçesi
Merkezi kamu yönetimi bütçesinde Sıfır Yoksulluk Bütçesi adıyla özel bir bütçe bölümü açılacak. Bu bütçede, mevcut hizmet harcamalarına ek olarak şu 3 kalemde yeni harcama öngörülüyor. Birincisi; gıda, sağlık, eğitim gibi temel gereksinimler için yapılacak doğrudan yardımlar. 2. harcama kalemi, her yıl geçici istihdam projeleri için kişi başına yapılacak kamusal katkı (2 milyar YTL) 3. harcama kalemi ise işsiz ve yoksul yurttaşlarımıza ülkenin her bölgesinde ücretsiz meslek ve beceri kazandırma eğitimi ve mikro kredi sistemi için gerekli yıllık 600 milyon YTL'lik finansman.
Çeşitli kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek geçici istihdam projelerine kamu, kişi başına ayda net 150 YTL katkı payıyla katılacak. Bu kapsamda her yıl yaklaşık 1,5 milyon kişiye yılda ortalama 9 ay süreli, sigortalı, geçici istihdam olanağı yaratılacak.
Sıfır Yoksulluk Bütçesi kaynaklarından 5 yılda toplam 10 milyar YTL, geçici istihdam projelerine tahsis edilecek. Para kişilere değil, doğrudan projelere aktarılacak ve yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerde niteliksiz ve düşük nitelikli emeğin istihdamına yönelik olacak.

Para nereden gelecek?
Sıfır Yoksulluk Projesi bütçesinin kaynak planlamasında öncelikle, devlet bütçesinden halen tahsis edilen GSMH'nın % 1,19'luk bölümün sürmesi öngörülüyor. Ek olarak:
1) İlk 3 yıl 'Faiz Dışı Fazla' FDF'dan yararlanılacak. Yüzde 6,5'lik faiz dışı fazlayı % 4,5'e indirmek suretiyle FDF'dan Sıfır Yoksulluk Bütçesi'ne 5 yılda 16 milyar YTL aktarılması planlanıyor.
2) Kayıt dışı ekonominin vergilendirilmesi ve vergi denetimlerinin etkinleştirilmesi yoluyla 5 yılda yaratılacak 10 milyar YTL'lik ek vergi gelirinin, yoksulluk bütçesine dahil edilmesi öngörülüyor.

Sıfır Yoksulluk Bütçesi için herhangi bir yeni vergi alınması ya da mevcut vergi oranlarının artırılması söz konusu değil.