Aygaz, 2006 yılı konsolide mali tablolarında net dönem karının 357 milyon YTL olduğunu bildirdi.

Aygaz'dan İMKB'ye yapılan açıklamada, 2006 yılı konsolide mali tablolarında net dönem karının 357 milyon 69.8 bin YTL olduğu bildirildi. Açıklamada, cari dönem dağıtılabilir karından hesaplanan 5 milyon 692 bin YTL’nin birinci yedek akçe olarak ayrılmasına karar verildiği kaydedildi.
Ayrıca, 11 milyon 937.8 bin YTL’nin brüt nakit temettü olarak dağıtılacağı, 11 milyon 937.8 bin YTL’nin ise hissedarlara bedelsiz hisse karşılığı sermayeye ilavesi olarak ayrıldıktan sonra kalan tutarın fevkalade ihtiyat olarak ayrılacağı belirtildi.
Açıklamada, temettü dağıtım tarihinin 24 Mayıs 2007 olarak belirlendiği ifade edildi.