Emekli maaşları arasında uçurum yaratan düzenlemelerin iptali için açılan davanın Anayasa Mahkemesi’nde görülecek olması, ‘eksik maaş alan emekliye fark ödenecek’ beklentisini artırırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, böyle bir değişikliğin 8 milyara yakın ek yük getireceğini açıkladı.

İşçi Memur Bağ-Kur Emeklileri Derneği (İMBED) Genel Başkanı Hamdi Öz’ün emekli aylıklarının eşitlenmesi amacıyla açtığı davanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderileceğini, intibakın sağlanması halinde de maaşlardaki 13 farklı düzenlemenen ortadan kalkacağını açıklaması, tüm emeklilileri heyecanlandırdı. Dün İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’na katılan Ömer Dinçer, gazetecilerin 6 milyon civarında emekliyi ilgilendiren bu konudaki sorusu üzerine, “Konu zaten yargı sürecinde” dedi.
2000 yılından öncesi
Ancak bu konuda açıklığa kavuşturulması gereken bir nokta olduğunu belirten Dinçer, bunu şöyle anlattı: “2000 yılından sonra yapılan uygulamalarımız kanuna uygun uygulamalar. Yani kanun 2000 yılından önce başka bir formülle hesaplamayı öngörürken 2000 yılından sonra başka bir hesaplamayı öngörüyor. Biz kurum olarak kanunun ön gördüğü formüllerle hesaplamalarımızı yaptık. Onun dışındaki kararlar yerindelik kararı olacaktır.”
Dinçer, “Bu karar kurumumuzun aleyhine olursa bu ülkeye bir maliyeti olacak” derken, sözlerine şöyle devam etti: “Aşağı yukarı bizim tahminlerimize göre böyle bir değişikliğin yapılıyor olması ve geçmişe yönelik bir takım ödemeler söz konusu olursa 8 milyara yakın ek yük getirecek bir taleptir. Yargının vereceği karar bizim uygulayacağımız karar olur.”
Sosyal güvenlik priminde gecikme faizleri düşecek
SOSYAL güvenlik pirimine ilişkin bir çalışma yaptıklarını anlatan Çalışma Bakanı Ömer Dinçer, öncelikle gecikme faizlerinin düşürüleceğini, diğer bir uygulamayla da yeniden yapılandırma yapıp da borcunu ödeyemeyenlere ödeme imkanı getireceklerini açıkladı. Ancak yeniden yapılandırmaya karşı olduğunu da dile getiren Dinçer, şunları söyledi: “Primini sürekli ödeyen insanların dara düştüklerinde korunması gerektiğini düşünüyorum. Bir çalışma da yapıyoruz. Henüz olgunlaşmadı ama primini sürekli ödeyenlere yönelik teşvik, ya da bir kaç aydır ödeyememesi halinde ona inisiyatif kullanmamıza izin veren bir çalışmayı düşünüyoruz.”
Acilen istihdam stratejisi oluşturun
İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük, işsizlik sorunlarının derinleştiği bu dönemde, ulusal istihdam stratejilerinin artık, bir an önce oluşturulması gerektiğini söyledi. Küçük, “Deneyimsiz gençlerin iş gücü piyasasına girişini teşvik edilmesi, bu sorunun çözümüne yardımcı olabilir” dedi. Küçük, ayrıca işletmeler prim borçlarını ödemekte zorlanırken gündeme Sosyal Güvenlik Kurumu’nun banka hesaplarına el koyma uygulamasının gelmesini eleştirdi.
hurriyet