A
Açığa Satış İşlemleri

Açık Piyasa İşlemler (APİ) (Open Market Operations)

Açık Pozisyon (Short Position)

Akreditif

Aktarım Mekanizması

Alım Opsiyonu (Call Option)

Alış (Bid)

Alış-Satış Farkı (Spread)

Analitik Bilanço/TCMB Analitik Bilançosu

Arakazanç Ticareti (Carry Trade)

Arbitraj

Ayı Piyasası (Bear Market)

B

Bankalararası Para Piyasası

Banknot

Basit Faiz

Baz Puan (Basis Point)

Benchmark (Ölçüt)

BIS (Bank for International Settlement)

Bileşik Faiz

Birikmiş Faiz

Birincil Piyasa (Primary Market)

Boğa Piyasası (Bull Market)

Bono

Borçları Ödeyememezlik Riski (Default Risk)

Broker

Bütçe Dengesi (Budget Balance)

C-Ç

Cari Açık

Cari Kur

Çapa (Nominal Anchor)

Çapraz kur

Çekirdek Enflasyon (Core Inflation)

D

Dalgalı (Serbet) Kur Sistemi (Free Floating)

Dealer

Deflasyon

Deflatör

Değişken Faizli İhraçlar (Floating Rate Notes)

Devalüasyon

Dezenflasyon

Disponibilite

Dolarizasyon

Dönemsel Faiz

Döviz Kuru (Exchange Rate)

Döviz Kuru Rejimleri

Dünya Bankası (World Bank)

E

Efektif

Egzotik Opsiyonlar (Exotic Options)

Elektronik Fon Transferi (EFT)

Elektronik Menkul Kıymet Transferi (EMKT)

Enflasyon

Enflasyon Hedeflemesi (Inflation Targeting)

Enflasyon Risk Primi

Enflasyon Telafisi

Enflasyon Vergisi

Enflasyona Endeksli Tahvil

Etkin Piyasa (Efficient Market)

Euro Bonoları (Eurobonds)

Euro Dolarlar (Eurodollars)

F

Faiz

Faiz Dışı Bütçe Dengesi (Primary Balance)

Faktoring

Federal Fon Oranları (Federal Fund Rates)

Finansal Bulaşıcılık /Yayılma (Financial Contingency)

Finansal Derinleşme

Finansal Kiralama (Leasing)

Fiyat İstikrarı

Forfaiting

Forward

Forward-Forward

Future

H

Hesaben Saklama (Book Entry)

I-İ

İhale (Auction)

İkincil Piyasa (Secondary Market)

K

Kaldıraç Oranı (Leverage)

Kesin Alış

Kesin Satış

Konsodolidasyon

Konvertibilite

Kredi Arzı Daralması (Credit Crunch)

Kuponlu İhraçlar

Kur Riski

L

LIBID (London Interbank Bid Rate)

LIBOR (London Interbank Offered Rate)

Likidite

Likidite Riski

Likidite Senetleri

M

Maliye Politikası (Fiscal Policy)

Merkez Bankası Bağımsızlığı

Merkez Bankası Müdahalesi

Morotoryum

N

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations)

Net Bugünkü Değer (Present Value)

Nominal Değer (Par Value, Face Value)

0-Ö

Operasyonel Bütçe Dengesi

Opsiyon (Option)

Oynaklık (Volatility)

Ödemeler Bilançosu

Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri (ÖKTG)

P

Para Kurulu (Currency Board)

Para Piyasası

Para Politikası

Para Politikası Kurulu (Monetary Policy Committe)

Paranın Dolaşım Hızı (Velocity)

Parasal Büyüklükler

Parite

Petro-dolar

Piyasa Faiz Oranı (Market Interest Rate)

Piyasa Yapıcılığı Sistemi (Primary Dealer)

Portföy Teorileri

Pozisyon Fazlası (Long Position)

R

Reel Faiz Oranı (Real Interest Rate)

Reeskont

Repo (Repurchase Agreement)

Resesyon

Revalüasyon

Rezerv Para (Hard Currency)

Risk-Getiri

Risk Primi

Riske Maruz Değer (Value at Risk (VAR))

Riskten Kaçınma (Risk Averse), Risk Alma (Risk Lover), Risk Neutrel

Riskten Korunma (Hedging)


S-Ş

Sabit Kur Sistemi (Fixed Exchange Rate System)

Saklama Hizmeti (Custodian Service)

Samurai Bonds

Satım Opsiyonu (Put Option)

Satın Alma Gücü Paritesi

Satış (Ask, Offer)

Senyoraj "Beylik Hakkı" (Seignorage)

Sermaye Piyasası (Capital Market)

Son Kredi Mercii (Lender of Last Resort)

Spot Piyasa

Spot Valör

Stagflasyon

Sterilizasyon

STRIP (Seperate Trading of Registered Interest and Principal of Securities)

Swap

Subprime Piyasalar

Süre (Duration)

Şirket Birleşmesi (Merger)


T

Tahvil

Teknik Analiz

Ters Repo (Reverse Repurchase Agreement)

Tezgah Üstü Piyasalar (Over the Counter "OTC")

Tutsat (Mortgage)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Türev Piyasalar

Türev Ürünler (Derivative Products)

U-Ü

Ulusal Risk (Sovereign Risk)

Üçüncül Piyasa

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

V

Vadeli İşlemler

Vadeli İşlemler Sözleşmesi

Vadeli Piyasalar

Vadeye Kadar Getiri (Effective Rate of Return)

Valör (Value Date)

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

Verim Eğrisi (Yield Curve)

Y

Yatırım Fonları

Yönetilen Dalgalı Kur Rejimi (Managed Float)

Yüksek Riskli Yatırım Fonu/ Hedge Fon (Hedge Fund)

Z

Zorunlu Karşılık Oranı