Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Gelişmekte olan Avrupa Ekonomilerinden Sorumlu Başkanı Edward Parker, Mali Kural yasasının ertelenmesinin, Türkiye'nin notunu etkilemeyeceğini söyledi. Parker, Mali Kural'la, derecelendirme arasında doğrudan bir bağ olmadığını ifade ederek, "Fitch için mali sonuçlar ve çıktılar, mali kurallardan daha önemlidir." dedi.


Türkiye'nin bütçe açığını azaltmasının ve borçların Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYİH) oranının azalan eğilim göstermesinin, Fitch'in gelecekteki derecelendirme değerlendirmeleri için önemli olduğunu belirten Parker, "Kuralların tek başına geçmesi etkilemez." dedi. Edward Parker ayrıca, mali kuralların, tahmin edilebilirlik, disiplin ve şeffaflığa katkı sağlayacağını kaydetti. Bir diğer uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in üst düzey analisti Sarah Carlson da açıklamada, şunları kaydetti: "Mali kuralın yapısı ve uygulanması, bu yasanın geçmesinin kısa bir süre için ertelenmesinden çok daha önemli. Ancak, 2011 bütçesi için parlamento tarafından zamanında onaylanacak bir mali kural, olumlu değerlendirilecektir çünkü bu, Türkiye'ye mali politikası için güven sağlayacaktır." Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün yaptığı açıklamada, Mali Kural yasasına ilişkin çalışmaların bu döneme yetişmediğini söyleyerek, "Daha sonraki dönemlerde tabii ki değerlendirilir." demişti. Yıllardır örtük bir mali kural çerçevesinde bütçe uygulamalarını zaten yaptıklarını belirten Şimşek, dolayısıyla o anlamda kuraldan vazgeçme diye bir şeyin söz konusu olmadığını bildirmişti.

Zaman