Maliye’ye karşı tarihin en ‘sohbeti bol’ eylemi


“Torba Kanun”dan çıkarılan merkez uzmanları her gün saat 13.00’te Maliye Bakanlığı önünde toplanıp 15-20 dakika sohbet edecek.Maliye Bakanlığı’nda çalışan merkez uzmanları, tarihin en ilginç eylemini gerçekleştiriyor. TBMM’ye sunulan ve Torba Kanun olarak adlandırılan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ndan ücretlerinin eşitlenmesiyle ilgili düzenleme çıkarılan merkez uzmanları bu durumu protesto etmek için her gün saat 13.00’te Maliye Bakanlığı önünde toplanıp 15-20 dakika sohbet edecek.

Torba tasarıdan çıkarılan düzenleme merkez teşkilatlarda ‘uzman’ statüsü ile çalışanlar arasında eşit ücret getirmeyi ve uzmanların maaşlarında artırıma ilişkin maddeleri içeriyordu. Düzenlemeye göre üç yıllık geçiş sürecinde bakanlık, müsteşarlık ve kurumların uzmanlarının maaşları eşitlenerek bakanlık ve müsteşarlıklar arasında ücret farklılığından dolayı sürekli torpil aranarak yer değiştirmenin de önü kesilecekti.

BİRÇOK UZMANI KAPSIYOR
Tasarıda ücret eşitlenmesini getiren maddesine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in karşı olduğu, bu maddenin tasarıya devlet bakanları Hayati Yazıcı ve Ömer Dinçer’in desteği ile girdiği ifade ediliyor. Çıkarılan düzenleme Maliye Bakanlığı’na bağlı merkez uzmanları, Gelir İdaresi Başkanlığı’nda çalışan devlet gelir uzmanları, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nde çalışan bütçe uzmanları, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nde çalışan devlet malları uzmanları, Muhasebat Genel Müdürlüğü’nde çalışan muhasebe uzmanları, AB Genel Müdürlüğü’nde çalışan maliye uzmanları ve MASAK’ta çalışan MASAK uzmanlarının ücretlerinin düzenlenmesini getiriyordu. Kurumlardan ücreti en düşük olan Maliye uzmanlarının maddenin çıkarılmasıyla en çok mağdur olan grup olduğu kaydediliyor.

AKTİF EYLEMİ BEKLİYORLAR
Edinilen bilgilere göre kanun çıkana kadar pasif eylem yöntemlerini benimseyen merkez uzmanları düzenleme yasalaştıktan sonra ise iş yavaşlatma ve mevcut durumun Anayasa’ya aykırılığından yola çıkarak dava açma yoluna gidecek. Merkez uzmanları aynı sınavla girilen devlet memurluklarında belli bir zümreye daha fazla maaş verildiği gerekçesiyle dava açacak. İç hukuk yolları tüketildiğinde ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gidecek.

Yüksek maaş alan bürokratlar engelledi
Merkez uzmanları düzenlemenin tasarıdan çıkarılmasını yüksek maaş alan ve bu maaş seviyesine başkalarının da gelmesini istemeyen uzmanların baskılarının sağladığını belirtiyor. Eğer bu madde tasarından çıkmasaydı mesleğe ilk kez giren uzman yaklaşık 2 bin TL, birinci dereceye gelmiş olan uzman ise 3 bin 500 TL civarında ücret alacaktı. Başbakanlığa bağlı (Hazine ve DPT Müsteşarlığı, TUİK gibi) kuruluşlarda ve üst kurullardaki uzmanların ücretleri, bu kurumlarda yılda 18 maaş verilmesinden dolayı, diğer bakanlıklarda aynı statüde bulunan uzmanların ücretlerinin iki katına yakın hale gelmiş bulunuyor. Tasarıyla bu kesimin ücretleri sınırlanacaktı.

(habertürk)