Rekabet Kurulu'ndan Karamehmet'e kötü haber

Rekabet Kurulu, Boğaziçi, Gediz ve Trakya elektrik dağıtım bölgelerinin MMEKA şirketi tarafından devranılması halinde Kazancı Holding açısından hakim durum oluşacağına karar verdi.

Rekabet Kurulu bugünkü toplantısında, Boğaziçi, Gediz, Trakya ve Dicle elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirme ihalelerini değerlendirmeye aldı.

Rekabet Kurulu, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş., Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin özelleştirilmesi işlemlerine ilişkin kararını verdi.

Rekabet Kurulu, teklif sahiplerinden MMEKA'nın hissedarlarından Mehmet Kazancı, Esin Kazancı, Begüm Kazancı ve Mustafa Kurnaz'ın, Kazancı Holding A.Ş. ve dolayısıyla Aksa Elektrik ile aynı ekonomik bütünlük içinde olduğu ve 4054 sayılı Kanun kapsamında tek bir teşebbüs olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaştı.

Kurul, İş-Kaya-MMEKA ve/veya Aksa Elektrik tarafından Boğaziçi, Gediz ve Trakya'nın üçünün birden devralınması halinde, Kazancı Holding bakımından hakim durum yaratılması suretiyle ilgili pazarlarda rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunun doğacağına karar verdi.

Rekabet Kurulu, söz konusu işlemlere izin verilemeyeceği, ancak söz konusu teşebbüslerin Boğaziçi, Gediz ve Trakya'dan sadece ikisini devralmaları durumunda 4054 sayılı Kanun bakımından bir sakınca oluşmayacağı kararına vardı.

Kurul, Dicle'nin, İş-Kaya-MMEKA-Rosse tarafından devralınması işleminde ise bir sakınca olmadığına karar verdi.

DOĞALGAZ

Rekabet Kurulu, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin yüzde 80'inin MMEKA şirketine devrine izin verdi.

Rekabet Kurulu, bugünkü toplantısında, Boğaziçi, Gediz, Trakya ve Dicle elektrik dağıtım şirketlerinin ve Başkent Doğalgaz'ın özelleştirilmesine ilişkin kararını verdi.

Boğaziçi, Gediz, Trakya ve Dicle elektrik dağıtım şirketlerinin Eti Gümüş tarafından devralınması ihtimalini değerlendirmeye alan Kurul, Boğaziçi, Gediz, Trakya ve Dicle elektrik dağıtım şirketlerinin dördünün birden Eti Gümüş tarafından devralınması işleminin hakim durum yaratılması suretiyle ilgili pazarlarda rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucuna yol açacağından söz konusu işlemlere izin verilmeyeceğine karar verdi.

Bununla birlikte Kurul, Boğaziçi, Gediz, Trakya ve Dicle'den sadece üçünün Eti Gümüş tarafından devralınması halinde ise 4054 sayılı Kanun bakamından bir sakınca olmadığına karar verdi.

Rekabet Kurulu ayrıca, söz konusu özelleştirme işlemlerinde adı geçen teşebbüsler dışındaki teklif sahiplerinin gerçekleştirebilecekleri devralma işlemleri bakımından da bir değerlendirme yaptı. Bu çerçevede Kurul, Park Holding A.Ş.'nin Boğaziçi'ni, Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin Gediz'i, IC İçtaş veya KCETAŞ-Ayen'den birinin Trakya'yı, Karavil-Ceylan İnşaat veya Çalık Enerji'den birinin Dicle'yi devralması işlemlerinin 4054 sayılı Kanun açısından herhangi bir sakınca taşımadığına karar verdi.

Rekabet Kurulu aynı toplantıda, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin yüzde 80 oranındaki hissesinin MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine 4054 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir sakınca bulunmadığından izin verdi.

samanyoluhaber