Türk Telekom Ankara İl Telekom Müdürlüğü, muhtelif cins ve miktarda toplam 25 adet aracı satmak üzere ihale açtı.

Konuya ilişkin duyuru, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre ihale, ''ilanlı alım yolu'' ile 8 Mayıs 2007 tarihinde saat 14.00'de İl Telekom Müdürlüğünde yapılacak.
Satışa katılmak isteyenler, ihale dokümanını Ankara İl Telekom Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğünden temin edebilecekler. İhalede katılımcılardan toplam teklif bedelinin en az yüzde 6'sı oranında geçici teminat bedeli alınacak. Bu arada ihaleye şirkette görev yaptıkları sürece, yönetim, icra ve denetim kurulu üyeleri ile şirketin diğer tüm çalışanları ve ayrıca ilgili mevzuatı uyarınca kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlar katılamayacak.
(aa)