Yenilenen Borçlar Kanunu dün Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girecek kanuna göre kefil olurken eşin rızası da aranacak.


Kiracının mal sahibine verdiği depozito 3 aylık kira bedelini aşamayacak. Depozito para olarak verilmişse kiracı, mal sahibinin onayı olmaksızın çekilmemek üzere parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatıracak. Güvence senetleri ise bankaya depo edilecek. Kira artışı, bir önceki yılın ÜFE artış oranını geçemeyecek. Kira bedeli yabancı para ise en erken 5 yılda değiştirilebilecek.
ZAMAN