BAZI siyasetçiler hâlâ “vizeleri kaldırtacağız” diyorlar ve ben bunu duyunca isyan ediyorum! Sevgili dostlar, VİZE zaten UYGULANAMAZ! Türk vatandaşlarından kesinlikle talep edilemez! Defalarca yazdım, herkes anlayana kadar da yazmaya devam edeceğim... Neden mi? Çok kısa ve özet olarak arz edeyim:

1- AB ülkeleri 1970’te imzalanan ve 1973’te yürürlük kazanan Katma Protokol gereği Türk vatandaşlarına vize uygulayamaz. Vize, 1980 sonrası konulan ve imzalanan protokol şartlarını imzacı ülke aleyhine değiştirdiği için kanunsuz olan bir uygulama. Türkiye, katma protokolleri imzalayarak sonradan eklenebilecek maddelere karşı kendini korumuş olmasına rağmen bu hak nedense bugüne kadar gündeme gelmedi...

2- GB kavramı gereği; AB ülkeleri, doğrudan ve dolaylı olarak GB kavramı içinde kalan Türk vatandaşlarına vize uygulayamaz. AB ülkelerinde çalışma ve yerleşme haklarına engel olamaz. “Bunun kanıtı ne” derseniz, AB Adalet Divanı’nın BİR “İLK” i OLAN 11.05.2000 tarihli kararı çok açık: “Türk vatandaşı olan işveren ve serbest meslek sahiplerinin Katma Protokol’ün yürürlüğe girdiği 1973 tarihinden itibaren ‘haklarına kısıtlama getirilmesine’ imkân yoktur.”

3- Ankara Antlaşması Madde 13 ve Madde 14’e göre karşılıklı yerleşme serbestliği hakkını Türkiye de kazanmış oldu.


Sonuç: Hem Ankara Antlaşması, hem “1970- 73 Katma Protokolü” hem de “GB kavramı” gereği Türk vatandaşlarına asla vize uygulanamaz. Avrupa ülkelerinde “iş edinmeleri ve kurmaları” engellenemez... Lütfen herkes BU DETAYLARI anlasın ve zaten olan haklarımız bizlere PAZARLANMASIN

HT/EKONOMİ