Zamanında ödeme yapılmadığı için ihale iptal edildi!


Başkent Doğalgaz ihalesini 1.2 milyar dolar bedelle kazanan Çukurova-Kazancı ortaklığına ödeme için tanınan ek sürede ödeme yapılmaması sonrasında ihale iptal edildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan (ÖİB) yapılan yazılı açıklamada, İhale Şartnamesi uyarınca Çankaya Doğalgaz Dağıtım A.Ş ile ÖİB arasında imzalanması gereken Hisse Satış Sözleşmesi, MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş'nin, ihale şartnamesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle imzalanamadığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu şirketin ÖİB'ye verdiği ve özelleştirme tarihinde bugüne kadar alınan en yüksek teminat olarak kayda geçen 92 milyon 600 bin dolar geçici ve ek geçici teminatları irat kaydedilerek, ihalenin iptal edildiği bildirildi.ÖİB'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:
"Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin yüzde 80 oranındaki hissesinin özelleştirme işlemleri 5669 sayılı kanun gereği Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca (İdare) yürütülmektedir. Bahse konu kanun uyarınca, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin özelleştirilmesine ilişkin masraflar düşüldükten sonra yaklaşık olarak 532.000.000 TL'nin Hazine'ye, 677.000.000 TL'nin BOTAŞ'a ve kalan tutarın da Ankara Büyükşehir Belediyesine transfer edilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, 13.05.2010 tarihinde ihale süreci başlatılarak 16.08.2010 tarihinde teklifler alınmış ve ihalede en yüksek teklifi 1.211.000.000 ABD Doları ile MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. vermiştir.

Ardından ihale sonuçları Özelleştirme Yüksek Kurulu'na (ÖYK) sunulmuş ve anılan Karara göre, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin yüzde 80 oranındaki hissesinin 1.211.000.000 ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin, satış bedelini yatırmaması ve/veya Hisse Satış Sözleşmesi'ni imzalamaktan imtina etmesi ve/veya anonim şirket kurmaması ve/veya, İhale Şartnamesi'nde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici ve varsa ek geçici teminatlarının İdare lehine irat edilerek ihalenin iptal edilmesine, Hisse Satış Sözleşmesi imzalanması, satış ve devir ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında İdare'nin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'den İhale Şartnamesi gereği öncelikle 20.000.000 ABD Doları tutarında Geçici Teminat, ardından 29.12.2010 tarihinde ihale komisyonu tarafından ÖYK'ya sunulmasına karar verilen tek teklif sahibi olarak ÖYK'ya sunulmadan önce de, verilen teklifin yüzde3'ü oranında (36.330.000 ABD Doları tutarında) Ek Geçici Teminat alınmıştır.

Diğer taraftan, İhale Şartnamesinin Hisse Satış Sözleşmesinin imzalanması için Teklif Sahibinin en az yüzde 51'ni oluşturacağı bir anonim şirket kurması şartı çerçevesinde Teklif Sahibi olan MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından yüzde 99,9 oranındaki hissesi kendisine ait Çankaya Doğalgaz Dağıtım A.Ş. kurulmuş ve anılan şirket için Hisse Satış Sözleşmesini imzalanması öncesinde İdaremiz, Rekabet Kurumu Başkanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli izin ve onaylar tesis edilmiştir.

ÖYK'nın 30.12.2010 tarih ve 2010/110 sayılı
kararı çerçevesinde, MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye Hisse Satış Sözleşmesini imzalamak için 05.03.2011 tarihine kadar verilen süre, anılan şirketin talebi üzerine İhale Şartnamesi çerçevesinde, verilen teklifin yüzde 3'ü oranında (36.300.000 ABD Doları tutarında) Ek Geçici Teminat alınmak suretiyle 4.5.2011 tarihine kadar 60 gün uzatılmıştır. Ardından, Hisse Satış Sözleşmesi'nin imzalanması için son tarih; İdaremiz tarafından Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliği çerçevesinde, 09.05.2011 tarihi mesai saati bitimi olarak yeniden belirlenmiştir.

Ancak, İhale Şartnamesi uyarınca Çankaya Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ile İdaremiz arasında imzalanması gereken Hisse Satış Sözleşmesi, MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin, İhale Şartnamesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle imzalanamamış olup, anılan şirketin İdaremize vermiş olduğu ve özelleştirme tarihinde bugüne kadar alınan en yüksek teminat olarak kayda geçen 92.660.000 ABD Doları Geçici ve Ek Geçici Teminatları irat kaydedilerek, ihale iptal edilmiştir.

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin yüzde 80 oranındaki hissesinin özelleştirilmesine ilişkin olarak en kısa sürede yeniden ihaleye çıkılması hedeflenmektedir."HaberTürk