Ekonomide yavaşlama sürecine giriyoruz

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe rakamlarını açıkladı. Şimşek,
"İşsizlikteki hafif artışlar ekonomide yavaşlama sürecine girdiğimizi
gösteriyor" dedi.


Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek, Türkiye'nin 2011 yılı büyüme beklentisiyle ilgili “Son rakamlar,
muhtemelen büyümenin yüzde 8 civarında olacağını ortaya koyuyor” dedi.

Şimşek, Bakanlık'ta düzenlediği basın toplantısında 2011 yılında dünyada
yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, bütçe
gerçekleşmelerini açıkladı.

2011 yılının dünya ekonomisi için çok iyi başladığını belirterek, yılın ilk
yarısında çok güçlü bir büyüme performansı gösterdiğini söyledi.Buna karşın
yılın ikinci yarısında Euro Bölgesi'ndeki kamu borç krizinin etkisiyle dünya
ekonomisinin zayıflama sürecine girdiğini ifade eden Şimşek, bir anlamda 2011
yılının ikinci yarısını Euro Bölgesi'ndeki borç krizinin gölgesinde
tamamlandığını kaydetti.

GLOBAL EKONOMİDEKİ BÜYÜME MUHTMELEN YÜZDE 4'ÜN ALTINDA
OLDU


2010 yılında dünya ekonomisinin yüzde 5,1 büyüdüğünü anımsatan Şimşek, “2011
yılına ilişkin değişik tahminler var. Ama öyle görünüyor ki en azından son
tahminlere göre global ekonomideki büyüme muhtemelen yüzde 4'ün altında oldu,
bir ihtimal de 'yüzde 3'e yakın oldu' şeklindedir” dedi.

Geçen yılın Aralık ayında AB liderler zirvesinin yapıldığını ve zirveden bir
uzlaşma çıktığını belirten Şimşek, “Bu da aslında Avrupa'daki yangının kontrol
altına alınmasında en azından olumlu bir etkide bulundu” diye konuştu.

Söz konusu uzlaşmanın birtakım kurumsal ve yapısal reformları da içerdiğini
dile getiren Şimşek, şunları söyledi:

“Daha da önemlisi Haziran ayına kadar 500 milyar euro bir destek fonunun
devreye gireceğini, IMF'ye de 200
milyar euroluk bir kaynak aktarılarak sıkıntıyla düşecek ülkelere yardım
yapılabileceğine ilişkin önemli adımları da içeriyor. Her ne kadar bu adımlara
ilişkin bazı tereddütler veya riskler varsa da şu an itibariyle Euro Bölgesi
borç krizinde en kötünün geride kaldığını söylemek mümkün. Çünkü ortada bir
uzlaşma var. Ortada bir irade var. Yine de tabii köklü çözüm uzun vadeli
makroekonomik temellerin özellikle bütçe borca ilişkin göstergelerin
iyileştirilmesinden geçiyor. Yapısal reformlardan geçiyor.”

2012 yılına bakıldığı zaman dünya ekonomisinin büyümenin muhtemelen 2011'in
de altında kalabileceği yönünde bir yaklaşım olduğunu belirten Şimşek, bunun
bugün itibariyle geçerli bir tahmin olduğunu ifade etti.

Söz konusu tahminin geçerli olma nedenini de açıklayan Şimşek, 2011 yılında
dünya ekonomisini gelişmekte olan ülkelerin sürüklediğini ve bu ülkelerdeki
büyümenin esas itibariyle iç talep eksenli olduğunu kaydetti.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE İÇ TALEP BİR MİKTAR
NORMALLEŞECEK


2012 yılında gelişmekte olan ülkelerdeki iç talebin bir miktar normalleşeceği
yani güçlü konumundan daha makul düzeylere ineceği, bunun yanı sıra Euro
Bölgesi'ndeki borç krizinin gerektirdiği mali sıkılaştırmanın Euro Bölgesi'ndeki
büyümeyi sınırlayacağı göz önüne alındığında söz konusu göstergelerin 2012
yılına ilişkin büyüme tahminlerini destekler nitelikte olduğunu kaydetti.

Son dönemlerde ABD'den gelen
reel ekonomiye ilişkin rakamların tedbirli bir iyimserlik adına iyi olduğunu
belirten Şimşek, “Gerek işsizlik oranlarındaki düşüş, gerek tüketici
kredilerindeki tekrar yukarı doğru eğilim, gerek tüketici güven endekslerindeki
iyileşme, gerekse Amerika'daki konut piyasasının bir istikrara kavuşmuş
olması... Bütün bu hususlar geçmişte dünya ekonomisinin en önemli motoru olan
Amerika ekonomisine ilişkin bir miktar iyimserliği beraberinde getiriyor” diye
konuştu.

Buna karşın 2012'de de belirsizliğin devam ettiği bir nokta olduklarına
dikkati çeken Şimşek, Euro Bölgesi liderlerinin, daha önceki açıkladıkları
programa uygun olarak gerekli reform ve destek paketlerini uygulamaya
koyacaklarını ümit ettiklerini dile getirdi.

Şimşek, ABD'de son
dönemde başlayan olumlu eğilimin devam ederek dünya ekonomisini destekleyici bir
noktada olacağını umduklarını da söyledi.2011 yılında Türkiye'de yaşanan
ekonomik gelişmelere de değinen Şimşek, geçen yılı Türkiye'nin gerek büyüme
gerek istihdam gerekse bütçe performansı açısından çok güçlü bir performansla
kapattığını dile getiren Şimşek, “Büyümeye baktığımız zaman son rakamlar,
muhtemelen büyümenin yüzde 8 civarında olacağını ortaya koyuyor” dedi.

2010 yılında Türkiye'nin yüzde 9 büyüdüğünü anımsatan Şimşek, yüzde 8'lik bir
büyümenin dünya ekonomisinin büyüme hızının yaklaşık iki katı olduğunu
belirterek, bunun beraberinde çok güçlü bir istihdam artışını da getirdiğini
ifade etti.
hurriyet