Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, sosyal güvenlik sisteminin nimet, külfet dengesi üzerine oturtulması, sigortacılık mantığıyla ele alınması gerektiğini söyledi.TBMM Genel Kurulunda İntibak Yasa Tasarısı'nın 2. maddesi üzerinde söz alan BDP Muş Milletvekili Demir Çelik, özelleştirme politikası kapsamında sağlık sektörünün de ticarileştiğini öne sürdü. Çelik, Türkiye'nin özelleştirilmiş sağlık sektöründe Avrupa'da 6'ncı, ancak sağlık harcamalarında kişi başına düşen payda en sonuncu sırada olduğunu ifade etti.
Emekli , çalışan ve bütün olarak orta sınıfın sosyal ve ekonomik alanın dışına itildiğini, yaşamdan koparıldığını öne süren Çelik, “Milletvekillerinin maaşlarının iyileştirilmesi ile ilgili duyarlılığı, iş çalışana gelince gösteremiyoruz” dedi.
MHP Mersin Milletvekili Ali Öz, tasarıyı desteklediklerini, ancak eksik ve yetersiz bulduklarını söyledi. Öncelikle tüm emekliler arasındaki aylık farkının giderilmesi ve emeklilerin açlık sınırı altındaki ücretlerinin iyileştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Öz, “Bu kesimin asgari memnuniyeti sağlanmalı. Aksi halde emeklilerin sabırsızlıkla beklediği bu kanun, hayal kırıklığı yaşatır” diye konuştu.
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, iktidarın, ilaçtan alınan katılım payları indiriliyormuş gibi bir imaj yarattığını ileri sürerek, “Emeklilere, çalışanlara yeni katılım payları getirmek istiyorlar. Emeklinin, çalışanın cebine el atamak için hazırlık çalışması var. Tırnakçılıkla, uyanıklıkla böyle bir şey olmaz” dedi.
Ak Parti Erzurum Milletvekili Cengiz Yavilioğlu, sosyal devletin görevlerinden birinin refah düzeyini yükseltmek olduğunu, ancak bunun gelecek nesilleri borç altında bırakarak yapılamayacağını ifade etti. Yavilioğlu, bu nedenle Ak Parti iktidarının, yaptığı düzenlemelerde gelecekte oluşabilecek muhtemel etkileri göz önünde bulundurarak hareket ettiğini vurguladı. Sosyal güvenlik sisteminde de aynı durumun söz konusu olduğunu anlatan Yavilioğlu, aksi halde, günü kurtarmak için yapılacak düzenlemelerin faturasının daha sonra katlanarak geri döneceğini söyledi.

Nimet, külfet dengesi

Hükümet adına konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, yaptıkları çalışmaların şeffaf olduğunu, hiçbir şeyi saklı, gizli tutmadıklarını belirtti.
Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde yapılan yardımlarla, sigortacılık mantığının birbirine karıştırılmaması gerektiğine işaret eden Çelik, “Bizim, sosyal devletin gereği olan sosyal yardımlara ne kadar önem verdiğimiz biliniyor. Bunun için ciddi bir kaynak ayırıyoruz. Ama eğer sosyal güvenlik sistemini nimet, külfet dengesi üzerine oturtmazsanız sigortacılık mantığı ile ele almazsanız bu yanlış olur. Geçmişte bunlar yaşandı. Ama biz, sigortacılığın gereği olan sosyal güvenlik sistemini sağlıklı zemine oturttuk” diye konuştu.
İlaçta ve tedavide yeni katkı payı almak istediklerine yönelik ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirten Çelik, aksine ilaçtaki katılım paylarının taban oranını yüzde'1 çektiklerini, tavan oranını da artırmadıklarını söyledi. Çelik, “Sanki bütün vatandaşlardan katılım payı alınıyormuş gibi yaklaşım, haksızlıktır” dedi.
Çelik ayrıca, Türk Eczacılar Birliği ile imzalanan protokolün her iki tarafı da memnun ettiğini, gittiği illerde en fazla teşekkürü eczacılardan aldığını söyledi.
Görüşmelerde 2. madde üzerinde verilen değişiklik önergesi kabul edildi. Buna göre, vücut dışı protez ve ortezler ile ayakta tedavide sağlanan ilaçlarda alınacak katkı payını yüzde 1'e kadar indirmeye, SGK'nın teklifi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkili olacak.

hurriyet