Devlet Bakanı Abdüllatif Şener, Mortgage Yasası kapsamında yapılması gereken ikincil düzenlemeler için 10 kurumun yetkilendirildiğini ancak çalışmaların tamamlanması için belirlenen hedefe ulaşılamadığını söyledi.

Şener, "Burada hedefi tutturamayanların, sistemle ilgili kredi notlarını birlikte kıracağız" dedi.


Bakan Şener, Mortgage Yasası kapsamında ikincil mevzuat çalışmaları nedeniyle düzenlenen toplantı öncesinde gazetecileri konuyla ilgili gelinen nokta hakkında bilgilendirdi. Konut finansmanına ilgili çeşitli kanunlarda değişiklik yapan kanunun yasalaştığını hatırlatan Şener, yasayla Türkiye'de yeni bir döneme geçildiğini ve Türk finans tarihinin en önemli reformlarından biri olan mortgage sisteminin uygulamaya geçtiğini söyledi. Kanunla birlikte bazı ikincil düzenlemeler yapılması gerektiğini hatırlatan Şener, düzenlemeleri yapması için ilgili kurumların yetkilendirildiğini hatırlattı. Şener ikincil düzenleme için yetkilendirilen kuruluşların, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sanayi Bakanlığı, Hazine, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Gelir İdaresi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın olduğunu belirtti.

Yapılan çalışmalar sonucunda bir çok kurumun ikincil mevzuat çalışmalarıyla ilgili önemli adımlar attığını belirten Şener, geri kalan kurumların çalışmaların devam ettiğini belirtti. Şener, Sermaye Piyasası Kurumu'nun İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlerin İhracına İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliğ Taslağı'nın ile Konut Finansmanı Konularına ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlerin İhracına İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliğ Taslağı'nın SPK'nın internet sitesinde görüş ve öneriler için yayınlandığını kaydetti. İpotek finansmanı kuruluşlarıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Şener, konut finansmanında değerleme hizmeti verecek kurum ve uzmanlara ilişkin şartları düzenlemek amacıyla mevcut tebliğde değişiklik yapacak taslağın hazırlandığını anlattı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın kanun öncesinde konut kredisi kullanan tüketicilerin kanun dışında tutulma talebinde bulunabilmesi için dilekçe örneği hazırladığını belirten Şener, burada amaçlananın standart birliğin sağlanabilmesi olduğunu ifade etti.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın banka ve sigorta işlemlerinde vergi istisnası uygulanması için tebliğin yürürlüğe girdiğini hatırlatan Şener, ayrıca Merkez Bankası'nın değişken faizli konut finansmanı sözleşmelerinden kullanılacak referans faiz ve endeksi düzenleyen tebliğin de yayınlandığını belirtti.

Hazine Müsteşarlığı'nın kredi ödeme sigortası ve gayrimenkul mülkiyet sigortası konusunda çalışmalarının devam ettiğini bildiren Şener, ayrıca Sanayi Bakanlığı'nın sözleşme öncesi bilgi formuyla ilgili çalışmaların tamamlanma noktasına geldiğini söyledi. Şener, en önemli konulardan birinin sözleşme öncesi bilgi formu olduğunu vurguladı.

Şener, yapılacak toplantıda gelinen noktanın değerlendirileceğini kaydetti. Çalışmaların tamamlanması için konan hedefe ulaşılamadığını belirten Şener, "Burada hedefi tutturamayanların, sistemle ilgili kredi notlarını birlikte kıracağız" diye konuştu.

Şener, "Bu sistem kısa dönemli sonuçları ile anılacak değerlendirilecek bir sistem değildir. Artık hayatımızın bir parçası, ekonominin temel bir kurumu olarak yerleşecek ve Türk ekonomisinin bugününü, yarınlarını 10 yıllarını etkileyecek bir sistemdir. Bu bakımdan yasa mart 2007'de çıktı, yürürlüğe girdi. O günden bugüne ne gibi değişiklik oldudan öte, doğrudan doğruya hayatımızın bir parçası olacak sistemin, gelecek kuşaklar için ne gibi dönüşümlere yol açacağını tartışmamız gerekir diye düşünüyorum" dedi.

Şener gazetecilerin ikincil düzenlemeler ne zaman tamamlanacak sorusuna karşılık olarak, çalışmalarla ilgili gelinen notaların gözden geçirileceğini ve ne zaman tamamlanacağının yaklaşık olarak belirleneceğini ifade etti.

BONO ZEDELERE ÖDEME YAPILACAK

İmarzedelerin paralarının geri ödenmesini kapsayan yasa tasarısının dün TBMM'ye gönderildiğine işaret eden Şener, tasarının komisyon ve genel kuruldan sonra yasalaşacağını ve Bakanlar Kurulu kararıyla ödemenin defaten yapılacağını söyledi. Şener, ödemelerin şekli, süresi, uygulanacak faiz oranı, hangi tarih itibariyle faiz işleminin başlatılacağı, hak sahiplerine yapılacak ödeme nedeniyle istenecek ihbarname ve diğer belgelerin içeriği ile ödemelere ilişkin usul ve esasların da Bakanlar Kurulu'nun belirleyeceğini söyledi.ANKA