Ceza, ilk taksitinin peşin ödenmesi şartıyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenebilecek. Taksitlerin zamanında ödenmemesi durumunda, idari para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilecek. Bakanlık, idari para cezalarının uygulanmasına yönelik uygulamaları tek bir tebliğde topladı.

Tebliğ kapsamında kabahatler karşılığında uygulanacak idari yaptırımlar, idari para cezası ve idari tedbirler olarak tasnif edildi. İdari tedbirler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi olarak tanımlandı. Genel bütçeye gelir kaybedilmesi gereken idari para cezalarının takip ve tahsili için, bu cezalara yönelik idari yaptırım kararlarının kesinleşmesi gerekiyor.

İdari yaptırım kararları, ilgiliye bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurulmadığı takdirde bu sürenin bitiminde kesinleşiyor.

Kaynak : ANKA