Sağlık harcamalarının kontrol edilemeyip hastanelerin alacakları ile başa çıkılamayınca alacakların silinmesi yöntemi hayata geçirildi.

1 Mayıs tarihinde Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ arasında imzalanan protokolle yaklaşık 1 milyar YTL olduğu tahmin edilen hastanelerin sosyal güvenlik kurumlarından alacakları silindi. Borç silme operasyonu, hastanelerin sosyal güvenlik kurumlarına gönderdiği faturaları şişirdiği gerekçesiyle gerçekleştirildi.

IMF'nin istediği sağlık harcamalarında tedbir alınması talebi çerçevesinde neler yapılabileceği üzerinde başlatılan çalışmalarda önemli bir aşamaya gelindi. Mart ayında vergi iadesini kaldıran ve asgari geçim indirimini getiren Gelir Vergisi yasa değişikliği için de silme operasyonu için yetki alınmıştı. Yasayla SSK, Emekli Sandığı ve Bağ Kur'un Sağlık Bakanlığı'na olan borçlarının silinmesinin yolu açıldı. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde düzenlenen faturaların şişirildiği gerekçesiyle borçlu kurumların itiraz ettiğini dile getiren yetkililer, bu nedenle 31 Aralık 2006 tarihinden önce ödenmemiş faturaların bir bölümünün kurumlar arasında uzlaşma sağlanarak silinmesi yönteminin kullanıldığını söylediler. Yetkililer, bu kurumların hastanelere tedavi borcu olduğunu; buna karşılık hastane döner sermayelerinin de Hazine hissesi Maliye'ye yatırmak zorunda oldukları pay borcu bulunduğunu belirterek; mahsuplaşma ile Hazine hissesinden vazgeçildiğini ve tedavi ödemelerinin bir bölümünün silindiğini kaydettiler. Toplam silme operasyonunun büyüklüğünün 1 milyar YTL civarında hatta biraz üzerinde olabileceği belirtiliyor.Sağlık ocaklarına götürü ödeme yapılacak

Bunun dışında bir başka önlemin daha yolda olduğu belirtildi. Bundan sonra Maliye'nin sağlık ocaklarına memur ve işçiler için belirlenmiş "götürü" ödeme yapacağı belirtildi. Önceden sağlık ocaklarına giden memur veya işçiler için fatura düzenlendiği, bunun ilgili kuruluşa gönderildiğini anlatan yetkililer, "Fatura denetimleri başta olmak üzere çok zaman kaybı oluyordu. Sağlık ocağındaki memur da evrakla uğraşıyordu. Şimdi yapılacak protokolle sağlık ocaklarına belli bir para ödenecek. Böylece evrakla uğraşılmayacak" dediler. Sağlık Bakanlığı'nın şimdi sağlık ocaklarındaki yıllık ödeme miktarını çıkarmaya çalıştığını anlatan yetkililer, Emekli Sandığı'nın memurlar için SSK'nın da işçiler için yıllık ne kadar ödeme yaptığına ilişkin rakamlar üzerinde çalıştığını söylediler. Sağlık Bakanlığı'nın da çalışmalarını tamamlamasının ardından ikinci bir protokol yapılacağı belirtildi.
(Referans)