İş dünyası 2'nci Tayyip döneminden ne bekliyor?TÜSİAD ve TOBB 'Önce reformlar' diyor..

24.07.2007 05:40 İş dünyası, Türk halkının AKP’yi yeniden tek başına iktidar yaparak siyasi ve ekonomik istikrarı tercih ettiği görüşünde

Yeni hükümetin vakit kaybetmeden eksik kalan yapısal reformları tamamlamasını isteyen iş dünyası, reel sektörün ve ihracatçının rekabetçiliğini artıracak, üretim ve istihdama öncelik veren ekonomi politikaları uygulamasını bekliyor. Cumhurbaşkanlığı sürecinin toplumsal uzlaşmayla geçilmesi de iş dünyası için en az yapısal reformlar kadar önemli

Öncelik üretim, ihracat ve istihdam


* Yeni hükümet vakit kaybetmeden eksik kalan yapısal reformlara odaklanmalı. Yeni dönem, mikroekonomik değişimin yaşandığı bir dönem olmalı.

* İstihdam sağlayan, üretim ve ihracat yapan sanayici, tüccar ve tacirin önü açılmalı.

* Reel sektörün ve ihracatçının rekabetçiliğini artıracak, üretim ve istihdamla dost ekonomi politikaları uygulanmalı.

* Özellikle istihdamı teşvik eden politikalar bir an önce gündeme alınmalı. Sosyal güvenlik reformu acilen gerçekleştirilmeli.

* Türk markaları desteklenmeli, Türkiye marka yapılmalı.

* Vergi yükü azaltılmalı.

* Merkez Bankası faiz indirimini bir an önce yapmalı.

* Yabancı yatırımcıya şüpheyle yaklaşılmamalı.

* Cumhurbaşkanlığı seçim süreci dahil toplumsal uzlaşma ve huzur ortamı sağlanmalı.

* Tüm ülkeyi kucaklayan politikalarla, Türkiye Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefine daha da yakınlaştırılmalı.

Yeni hükümet yapısal reformlar ve demokratikleşmeye odaklanmalı

TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ: 23. DÖNEM TBMM seçimlerinin barış ve huzur ortamında gerçekleştirilmiş olması, Türk demokrasisinin başarısı ve eriştiği olgunluk düzeyinin bir göstergesidir. Seçmenin parlamentoda temsili bir evvelki döneme göre büyük ölçüde artış göstermiştir. Yeni parlamentonun, Türkiye’yi, Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefi temelinde, daha demokratik ve refah düzeyi daha yüksek bir ülke yapma yolunda her türlü çabayı sarf edeceğine inancımızı vurgulamak isteriz. Türkiye, geçtiğimiz dönemde, makroekonomik dengelerin sağlanması, uluslararası ekonomik entegrasyon ve AB ile müzakerelerin başlaması alanlarında ciddi başarılar elde etmiştir. Yeni dönemde, parlamentoyu önemli görev ve sorumluluklar beklemektedir. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci de dahil olmak üzere, toplumda oluşmuş olan hassasiyetlerin giderilerek, toplumsal uzlaşma ortamının sağlanmasına yönelik bir anlayışın benimsenmesi gerektiği görüşündeyiz. İş dünyası olarak beklentimiz, yeni parlamento ve yeni kurulacak hükümetin, elde edilen başarıları artırarak devam ettirmesidir. Meclis’in çalışmaya başlamasıyla yeni hükümetin, hızla Türkiye’nin gerçek gündemini oluşturan yapısal reform ve demokratikleşme alanlarına odaklanması uygun olacaktır.

Kaybedecek 1 dakikamız yok önceliği ekonomiye vermeliyiz

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Türkiye’nin kaybedecek bir dakikası bile yoktur. Ülkemizin yeniden ekonomiye odaklanması gerekiyor. Türk iş dünyası adına biran önce temel mikro ekonomik reformların ve yapısal reformların gerçekleştirilmesini, istihdam sağlayan, üretim ve ihracat yapan sanayici, tüccar ve tacirimizin önünün açılmasını bekliyoruz. Özellikle istihdamı teşvik eden politikalar bir an önce gündeme alınmalı. Sosyal güvenlik reformu acilen gerçekleştirilmelidir. Unutulmamalıdır ki, yapısal reformlarda ilk yıl çok önemlidir. Ülkemizin aydınlık geleceği için TBMM’nin, yaşadığımız sorunları çözmek ve Türkiye’nin geleceğini kurmak yolunda sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla atacağı her adımda, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da işbirliğimizi sürdürmeye hazırız.

İkinci dönem mikroekonomik değişimin yaşandığı dönem olmalı

İSO Başkanı Tanıl Küçük: AKP iktidarı, ikinci döneminde aldığı büyük destekle, ilk dönemde yapılamayanları, eksik kalanları tamamlamalı. Rekabet gücünü artıracak yapısal reformlar ve mikro reformlar süratle devreye sokulmalı. Yeni dönem, mikroekonomik değişimin yaşandığı bir dönem olmalıdır. Seçim sonucu, aynı zamanda, Türk halkının, Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefini desteğinin sürdüğünün işareti olarak da yorumlanabilir. Yeni Meclis ve yeni hükümetin, önümüzdeki dönemde, Cumhurbaşkanlığı seçimi dahil olmak üzere, temelinde uzlaşma olan ve tüm ülkeyi kucaklayan politikalarla, Türkiye’yi Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefine daha da yakınlaştırması ve elde edilen kazanımları artırarak devam ettirmelidir.

Türkiye dengeli ve kalıcı büyüme trendine girecek

SPK Başkanı Turan Erol: TÜRKİYE uzun soluklu yabancı yatırım dönemine girdi. Yabancı sermayenin Türkiye’ye KOBİ’ler üzerinden yatırım yaparak gelmesini, KOBİ’lere ağırlık vermesini bekliyoruz. Bu dönemde emlak sektörü başta olmak üzere enerji, altyapı yatırımları da dahil ekonominin reel alanlarında yabancı yatırımları hızlanacak. Sanayi sektörü ve KOBİ’ler, bundan önemli paylar elde edecektir. Türkiye, İrlanda’da olduğu gibi yabancı sermaye yatırımları yoluyla daha dengeli ve kalıcı bir büyüme trendine girecektir. Yeni dönemde mortgage ile ekonominin her alanında bir canlanma ve kredi faizlerinin 1 yıl içerisinde yüzde 1’in altına düşmesini bekliyoruz. Türk ekonomisi büyümeye devam edecektir. Borsa kalıcı bir yatırım aracı haline dönüşecektir.

Türkiye’ye yabancı yatırım akışı sürecek

Tahir Uysal Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı: AKP’nin politikalarının devamı öngörüldüğünde piyasalar buna olumlu yanıt verecek. Küresel olarak likidite fazlalığı olması şanslı bir durum. Bu çerçevede, doğrudan yabancı yatırım anlamında Türkiye’ye nakit akışı sürecek. Kayıtdışı ekonomi, vergi ve teşvikler, istihdam, eğitim, AR-GE, fikri ve sınai haklar ile AB konusu yeni hükümetin gündemindeki öncelikler olmalıdır.

Klasik değil şok kararlar bekliyoruz

Ekrem Demirtaş/İzmir Ticaret Odası Başkanı: AKP, aldığı büyük destekle birçok ekonomik uygulamayı hayata geçirmeli. Önceki dönemde üretim ve gelir artırıcı, işsizliği önleyici, yoksulluğu önleyici politikalarda hedeflenildiği kadar başarılı olunamadı. Artık üretim ve istihdamı artırıcı, halkı zenginleştirici klasik önlemler yerine, şok kararlar, şok vergi indirimleri bekliyoruz.

Türkiye marka haline getirilmeli

Ali Murad Kızıltaş/Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı: Artık Türkiye’nin geçiş dönemi siyasetini bir yana bırakıp yeni bir yol çizmesi ve geri planda kalan reel sektörün önünü açıcı programları oluşturması gerekiyor. Yeni hükümetin Türk markalarına destek vermesini bekliyoruz. Güçlenen yerli markalarımız, istihdam probleminin çözülmesine katkı sağlar. Yeni hükümetimiz Türk markalarını destekleyip Türkiye’yi marka yapmalı.

ABD ile ilişkiler güçlendirilmeli

Uğur Terzioğlu/TABA AmCham Genel Başkanı: Ekonomik politikaların kesintiye uğramadan devam ettirileceğinin ortaya çıkması uluslararası çevreler ve ABD’li firmalar tarafından olumlu karşılandı. Yabancı sermaye girişinin artarak süreceğine inanıyorum. ABD ile ilişkilerin daha başarılı olması için mevcut kanun ve yönetmeliklerin bir an önce hayata geçirilmesini de yeni hükümetten bekliyoruz.

İktidar ve muhalefet birlikte çalışmalı

Ömer Bolat MÜSİAD Genel Başkanı: Seçim sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yapay krizlere sebep olan ve süreci kilitleyen partilerin aldıkları oy, halkımız tarafından tasvip edilmediklerini göstermiştir. Artık Türkiye’de yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemde, iktidar ve muhalefet partileri ekonomik, sosyal ve dış politika meselelerini sağduyulu bir şekilde ortak payda altında buluşarak yürütmelidirler.

Cumhurbaşkanlığı gerilimi olmasın

Rızanur Meral/TUSKON Başkanı: Millet istikrarın devamını istediğini, kutuplaşma ve gerilim istemediğini vurguladı. Biz de aynı görüşteyiz. Ekonomi politikalarındaki istikrarlı yönetimin devamının geleceğini düşünüyoruz. Ekonomik reformlar ve Avrupa Birliği ile ilgili adımların bir an önce atılması lazım. Yeni bir cumhurbaşkanlığı gerilimi istemiyoruz.

Üretim ve istihdamla dost politika uygulanmalı

Süleyman Orakçıoğlu İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı: Sandıktan çıkan sonuç sadece AKP için değil, Türkiye için de önemli bir fırsattır. Artık sıra reel sektörün, üretimin, ihracatın ve istihdamın önünün açılmasına gelmiştir. En önemli beklentimiz, reel sektörün ve ihracatçının rekabetçiliğini artıracak, üretim ve istihdamla dost ekonomi politikaları uygulanmasıdır.

1 trilyon dolarlık GSMH hayal değil

Hakan Ateş/Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı: 5 yıllık iktidar döneminin en az 4’ünde büyüme sağlanırsa, toplam ardışık büyüme 9-10 yıla çıkar. Bu da Türkiye’yi GSMH olarak 1 trilyon dolar mertebesine çıkarabilir. Cumhurbaşkanlığı için uzlaşma sağlanmalı, Türkiye’nin ekonomide aldığı hız vakit kaybetmeden devam ettirilmelidir. Bu süreçte faizlerin düşmesi kaçınılmazdır.
VATAN
alintidir