DİSK'ten işveren örgütlerine yanıt

İşveren örgütlerinin işsizlik üzerindeki engeller raporuna DİSK'ten yanıt..

dİSK tarafından hazırlanan çalışmada, işveren örgütlerinin, "işsizlik sorununun önündeki en büyük engellerin başında sigorta primleri ve vergiler gelmektedir" tespitine yanıt verdi.

Alınan bilgiye göre, konfederasyon tarafından yapılan çalışmada, Dünya Bankası ve işveren örgütleri tarafından işsizlik sorununun önündeki en büyük engellerin başında ücret üzerindeki ek maliyetlerin (sigorta primleri ve vergiler) ve katı çalışma mevzuatının geldiğinin öne sürüldüğü belirtildi.

TÜSİAD ve TİSK tarafından özellikle işsizlik sorununun çözümü ve dış rekabet gücünün arttırılması tartışmalarında dile getirilen bu konunun 4857 sayılı İş Kanunu'nun oluşturulmasında da gündeme getirildiği ifade edilen çalışmada, ancak bu iddianın henüz kanıtlanmadığı kaydedildi.

Üretim dünya ölçeğine yayılıp, ülkeler arasındaki rekabet ortamı ilerledikçe, ülkelerin rekabet gücüne göre aldıkları yerin hem çalışma hayatının hem de ülke politikalarının önemli bir bileşeni haline geldiğine işaret edilen çalışmada, bu tür verilerin, "işverenlerin taleplerini destekleyen analizleri içerdikleri sürece bir propaganda aracı olarak kullanıldığı" görüşüne yer verilerek, şöyle denildi:

"İstenilenler açıktır: Birincisi, iş gücü piyasasının katılığı kaldırılmalı ki, bundan kast edilen işten atmanın kolaylaştırılması ve ücretlerin kendi isteklerine göre düzenlenmesidir. İkinci olarak, ücret üzerindeki maliyetler (vergi ve primler gibi) azaltılmalı, böylece kayıt dışılığın azaltılacağı ve istihdamın artırılarak, işsizliğin azaltılacağıdır. Ancak işverenler henüz bu iddialarını kanıtlayacak veriler sunmamışlardır. Her zaman olduğu gibi kendi yaklaşımlarını tek doğru ilan etmektedirler."

Dünya Bankası bünyesinde yapılan "İş Yapma Ortamı" adlı çalışmanın da bu iddiaları kanıtlamaktan uzak sonuçlar verdiği savunulan çalışmada, işveren kesimlerinin iddiaları doğru ise ülkelerin "iş yapma ortamları" ile işsizlik arasında bir ilişki bulunması gerektiğine işaret edildi. Çalışmada, buna göre, "iş yapma ortamı" kolay olan ülkelerde işsizliğin ortalamadan az olması gerekirken, zor olduğu ülkelerde işsizliğin yüksek olması gerektiği, ancak bu konudaki endeks değerlerinin söz konusu iddiayı doğrulamadığı belirtildi.

Türkiye'nin rekabet gücünün artırılmak istemesinin ardındaki nedenin, ihracat etkinliğini artırmak olduğu dile getirilen çalışmada, "Düşük kur-yüksek faiz kıskacının" Türkiye ekonomisinin temel sorunlarından biri olduğu belirtilen çalışmada, "Kura dayalı ihracat etkinliği, piyasaların kararına bırakılmıştır. Sıcak para hareketlerine kontrol getirilerek kur üzerindeki yapay oynamalara son verilmelidir" denildi.

Verimliliğin yetersiz olduğu ve kurun düşük seyrettiği Türkiye'de ihracat etkinliğini artırmanın tek yolunun düşük ücret politikasını sürdürmek olduğu savunulan çalışmada, " Türkiye, düşük ücretliler ülkesi olmamalıdır. İşçilerin üretimden aldıkları pay artırılmalıdır" görüşüne yer verildi.

DİSK'in çalışmanın sonuç bölümünde, bugün işsizlik sorununa öncelik vermeyen herhangi bir politika aracının kabullenilemeyeceği belirtilen çalışmada, şu görüşlere yer verildi:

"İş yaşamını etkileyen politikalar üretilirken, işçi ve emekçileri gözeten, sosyal yaşamı destekleyen ve değerin dağılımını eşit sağlayan politikalara öncelik istenmesi, işsizliğin çok yüksek seyrettiği ülkemiz için büyümenin önünde engel olmasa gerek. İşsizlik gibi tüm topluma nüfuz etmiş bir sorunun çözümü konusunda dikkatli ve daha gerçekçi olunması gerekmektedir."

haber.com alıntı