Memurun zam pazarlığı başlıyorMemur sendikaları, merakla beklenen toplu görüşmeler için hükümetle masaya oturacak.

01.08.2007 15:13 Memur sendikaları, 1 milyon 600 binin üzerinde memurun merakla beklediği toplu görüşmeler için 15 Ağustosta hükümetle masaya oturacak.

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası uyarınca, her hizmet kolunda en fazla üyesi bulunan sendikanın katıldığı toplu görüşmelerde, Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Büro-Sen, Türk Enerji-Sen, Türk Sağlık-Sen, Türk Tarım Orman-Sen, Türk Ulaşım-Sen, Türk Haber-Sen, Türk İmar-Sen, Türk Eğitim-Sen; Memur-Sen'e bağlı Diyanet-Sen ve Bem-Bir-Sen ile KESK'e bağlı Kültür Sanat-Sen memurları temsil edecek.
En fazla üyeye sahip konfederasyon olması dolayısıyla Türkiye Kamu-Sen başkanlığında yürütülecek toplu görüşmelerde, KESK ve Memur-Sen temsilcileri de hazır bulunacak.
Toplu görüşmeleri, hükümet adına Kamu İşveren Kurulu yürütecek. Kamu İşveren Kurulu; Devlet Bakanı, Başbakanlık Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü ile kamu işveren sendikası temsilcilerinden oluşacak.
Toplu görüşmeler, kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımlarıyla bu mahiyetteki diğer etkinlik ve verimlilik artırıcı yardımları kapsayacak.
Yasaya göre, 15 gün içinde sonuçlanması gereken toplu görüşmelerde anlaşmaya varılması durumunda mutabakat metni imzalanarak Bakanlar Kurulu'na sunulacak.
Anlaşmazlık durumunda ise uyuşmazlık tutanağı tutulacak ve Yüksek Hakem Kurulu Başkanı ve 4 öğretim görevlisinden oluşan Uzlaştırma Kurulu devreye girecek. Kurulun 5 gün içinde vereceği karara tarafların katılması durumunda, sonuç mutabakat metni olarak Bakanlar Kurulu'na sunulacak.
Uzlaştırma Kurulu kararına tarafların katılmaması durumunda ise anlaşma ve anlaşmazlık konularının tümü Bakanlar Kurulu'na gönderilecek.
SENDİKALAR NE İSTİYOR?
Türkiye Kamu-Sen Genel Toplu Görüşme Sekreteri Nazmi Güzel, yaptığı açıklamada, 58. ve 59. hükümetler döneminde yoksulluk sınırının altında maaş alan memur oranının yüzde 37'den yüzde 28'e düştüğünü ifade etti.
Çalışan bir kişinin yoksulluk sınırının bin 130 YTL olduğunu savunan Güzel, “Amacımız, memurların tamamının maaşının yoksulluk sınırının üstüne çıkarılması. Bu nedenle, toplu görüşme masasında, en düşük memur maaşının bin 130 YTL'ye çıkarılması için ısrar edeceğiz. Önceliğimiz, az maaş alan memurların durumunun düzeltilmesi” diye konuştu.
Güzel, bin 130 YTL'nin üzerinde maaş alan memurlar için taleplerinin ise maaş durumuna göre değişeceğini bildirdi.
Kamu çalışanlarına toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı tanınmasını istediklerini tekrarlayan Güzel, “Önceki yıllarda üzerinde anlaşmaya varılan bazı maddeler vardı. Ancak daha sonra bu maddelerle ilgili hiçbir düzenleme yapılmadı. Bu konuyu da gündeme getireceğiz” dedi.
MEMUR-SEN
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Aksu ise toplu görüşmelerde, tüm kamu çalışanlarına grev ve toplu sözleşme hakkı tanınmasını, eşit işe eşit ücret ödenmesini, kurumlar arası ücret adaletsizliğinin kaldırılmasını, kamu yönetimi reformunun hayata geçirilmesini ve çalışma hayatını ilgilendiren yasalarda Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşmelere göre düzenlemeler yapılmasını talep edeceklerini kaydetti.
Toplu görüşmelerdeki zam taleplerini henüz netleştirmediklerini bildiren Aksu, “Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri ışığında, milli gelir ve ekonomik büyümeyi dikkate alarak zam talebimizi netleştireceğiz. Seyyanen zam talebinde de bulunabiliriz, belirli oranda zam da isteyebiliriz. Ayrıca memurlar için taban bir maaş belirlenmesini istiyoruz” diye konuştu.
Aksu, toplu görüşmelere katılacak Türkiye Kamu-Sen ve KESK'e, “güç birliği” çağrısında bulundu.
KESK
KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul da ortalama memur maaşının 860 YTL düzeyinde bulunduğunu söyledi. Bir kişinin yoksulluk sınırının bin 150 YTL olduğunu savunan Tombul, memurların temel ücretinin bu rakama çekilmesini, diğer iyileştirmelerin de bu rakam üzerinden yapılmasını istediklerini ifade etti.
Kamuda kadrolu ve güvenceli istihdamın yerini git gide sözleşmeli ve geçici istihdam biçimlerinin aldığını kaydeden Tombul, toplu görüşmelerde bu konuyu gündeme getirerek, kadrolu ve güvenceli istihdamın korunmasını ve geliştirilmesini talep edeceklerini anlattı.
Memurlara toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı tanınması konusundaki taleplerini yineleyeceklerini bildiren Tombul, “Antidemokratik uygulamalarla sık sık karşılaşıyoruz. Bu çerçevede 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'nın da değiştirilmesini isteyeceğiz” dedi.

haberturk alintidir