Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörü vergi öncesi karının mayısta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.9 oranında artarak 7.6 milyar YTL'ye yükseldiğini bildirdi.

(ANKA) - BDDK, bankacılık sektörünün mayıs dönemi net karının yüzde 45.3 oranında artarak 6.3 milyar YTL'ye yükseldiğini bildirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörü vergi öncesi karının mayısta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.9 oranında artarak 7.6 milyar YTL'ye yükseldiğini bildirdi. BDDK, bankacılık sektörünün mayıs dönemi net karının yüzde 45.3 oranında artarak 6.3 milyar YTL'ye yükseldiğini bildirdi.

BDDK'nın mayıs ayına ilişkin aylık bültenine göre; nisan ayında 515.8 milyar YTL seviyesinde olan bankacılık sektörü toplam aktifleri, yüzde 0.4 oranında artarak mayıs döneminde 517.9 milyar YTL seviyesine yükseldi.

Nisan döneminde 235.5 milyar YTL olan bankacılık sektörü toplam kredileri son bir aylık dönemde yüzde 1.6 oranında artarak mayıs ayında 239.2 milyar YTL'ye yükseldi. Nisan ayında 164.2 milyar YTL olan bankacılık sektörü menkul değerler cüzdanı da bir aylık dönemde yüzde 1.1 oranında azalarak mayıs döneminde 162.3 milyar YTL'ye geriledi. Nakit değerler, Merkez Bankası'ndan alacaklar, para piyasalarından alacaklar ve bankalardan alacaklar rakamlarından oluşan bankacılık sektörü nakit ve nakit benzeri varlıklar bir aylık dönemde yüzde 2.7 oranında artarak nisanda 56.6 milyar YTL seviyesinden mayısta 58.1 milyar YTL seviyesine yükseldi.

Bankacılık sektörü aktif dağılımı incelendiğinde, mayıs döneminde sektörün toplam aktiflerinin yüzde 4.1'inin duran değerlerden oluştuğu görüldü. Nakit

ve nakit benzeri varlıkların toplam bilanço içerisindeki

payı incelenen dönemde yüzde 11.2 seviyesinde gerçekleşti. Kredilerin aktif toplamı içindeki payı

incelenen dönemde yüzde 46.4 iken; menkul değerler

cüzdanının toplam aktifler içerisindeki payı yüzde 31.3 olarak gerçekleşti.


-MEVDUATLARIN YÜZDE 38'İ YABANCI PARA CİNSİNDEN-


Bankaların kaynak yapısına bakıldığında, mayıs döneminde toplam pasiflerin yüzde 87.6'sı yabancı kaynaklardan, yüzde 12.4'ü özkaynaklardan oluştu.

Bankaların en büyük fon kaynağı durumunda olan

mevduatın bankacılık sektörü toplam pasifleri içindeki payı yüzde 62.7 seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık

sektörü yabancı kaynakları açısından bakıldığında,

bankalara borçlar kaleminin mevduatın ardından yüzde 12.5'lik pay ile ikinci sırada yer aldığı görüldü. Nisan döneminde 323.6 milyar YTL seviyesinde olan bankacılık sektörü toplam mevduatı (toplanan fonlar) bir aylık dönemde yüzde 0.3 oranında artarak 324.6 milyar YTL seviyesine yükseldi. İncelenen dönemde yabancı para mevduatların toplam mevduatlar içerisindeki payının yüzde 38.5 seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

Bir önceki yılın aynı döneminde 7.3 milyar YTL seviyesinde olan bankacılık sektörü provizyonlar sonrası net faiz (kar payı) gelirleri yüzde 22.4 oranında artarak mayıs ayında 9 milyar YTL seviyesine yükseldi. Faiz (kar payı) dışı gelirler toplamı, diğer faiz dışı (kar payı dışındaki) gelirlerde meydana gelen yüksek miktarlı düşüş sonucunda incelenen dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23.9 oranında azaldı. Faiz (kar payı) dışı giderler toplamında aynı dönemde yüzde 8.6 oranında artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı

döneminde toplam diğer faiz dışı (kar payı dışındaki) giderler 2.1 milyar YTL olarak gerçekleşirken incelenen dönemde söz konusu kalem gelire dönüştü ve 783 milyon YTL

seviyesinde gerçekleşti. Bunların sonucunda da bankacılık sektörü vergi öncesi karındaki artış provizyonlar sonrası net faiz (kar payı) gelirlerindeki artışın üzerinde gerçekleşti.

Geçen yıl mayısta 5.6 milyar YTL seviyesinde gerçekleşen bankacılık sektörü vergi öncesi karı, yüzde 35.9 oranında artarak incelenen dönemde 7.6 milyar YTL'ye yükseldi. Vergi provizyonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşen yüzde 3.2 oranındaki artışın dönem net karındaki artışa olumsuz katkısı düşük seviyede

gerçekleştiğinden bankacılık sektörü dönem net karı yüzde 45.3 oranında artarak 2006 yılı mayıs dönemindeki 4.3 milyar YTL seviyesinden bu yıl mayısta 6.3 milyar YTL'ye yükseldi.


-KREDİLERİN AKTİF İÇİNDEKİ PAYI ARTIYOR-


Bankacılık sektörü toplam kredileri mayıs

döneminde 239.2 milyar YTL'ye yükseldi. İstikrarlı devam eden yüksek miktarlı tüketici kredileri, ihracat kredileri, kredi kartları, diğer krediler ve

işletme kredileri nedeniyle bankacılık sektörü

kredilerinin sektörün aktif büyüklüğü içerisindeki payı

artmaya devam etti.

Dış ticaretin finansmanı amaçlı sendikasyon kredileri 10.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca konut kredilerinin (dövize endeksli olanlar dahil) ve kredi kartlarının 23 milyar YTL'nin üzerinde gerçekleştiği görüldü.

Nisan döneminde yüzde 21.6 seviyesinde olan sermaye yeterliliği standart rasyosu son bir aylık dönemde yaklaşık 50 baz puan azalarak yüzde 21.1 seviyesine geriledi.

Geçen yıl mayısta yüzde 7.6 olarak gerçekleşen özkaynak karlılığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 210 baz puan artarak incelenen dönemde yüzde 9.7 olarak gerçekleşirken; aktif karlılığı bir önceki yılın aynı dönemine göre 20 baz puan artarak yüzde 1.5

seviyesinde gerçekleşti.

Nisan döneminde negatif 1.1 milyar dolar olarak gerçekleşen yabancı para net genel pozisyonu (YPNG) incelenen dönemde negatif 0.9 milyar dolar oldu.

'Yabancı para net genel pozisyonu / Özkaynak' standart oranı mayıs döneminde negatif yüzde 2.1 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl mayısta 264.7 milyar YTL seviyesinde olan toplam bilanço dışı işlemler yüzde 28.2 oranında artarak 2007 yılının aynı döneminde 339.3 milyar YTL seviyesine

yükseldi.


-YABANCI PAYI 2.5 YILDA 5 PUAN ARTTI-


Mayısta mevduat bankaları, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının bankacılık sektörü toplam aktif büyüklüğü içerisindeki payları sırasıyla yüzde 93.7, yüzde 3.2 ve yüzde 3.1 seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık Kanunu'nda yer alan kontrol tanımı esas alınmak suretiyle banka sahipliği açısından bakıldığında, mayıs döneminde, yerli özel bankaların, kamu bankalarının ve yabancı bankaların toplam aktif büyüklüğü içerisindeki payları sırasıyla yüzde 55.7, yüzde 31.2 ve yüzde 13.1 olarak gerçekleşmiştir. Yabancı bankaların bankacılık sektörü toplam aktif büyüklüğü içerisindeki payları (Bankacılık Kanunu'nda yer alan kontrol tanımı esas alınarak) 2005 yılsonunda yüzde 8.6 seviyesinde iken 2007 yılı mayıs döneminde bu oran yüzde 13.1 olarak gerçekleşti.

alıntıdır