QVT, ortağı Galatasaray'ı SPK'ya şikayet etti
Galatasaray'ın yüzde 20.89 oranında pay sahibi olan QVT Financial LP, Galatasaray Sportif'in hukuka aykırılıklarının devam ettiği gerekçesiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) 18 sayfalık bir şikayet ve uyarı mektubu gönderdi.

QVT daha önce de ortağı hakkında hukuka aykırı uygulamalarla ilgili olarak SPK'ya ve hukuki yollara da başvurmuştu.


Stage İletişim Danışmanlık firması tarafından yapılan açıklamaya göre, QVT'nin Galatasaray'la ilgili SPK'ya gönderdiği mektubda şu görüşlere yer verildi:


-“Galatasaray, kontrol gücünü haiz hissedarı Galatasaray Spor ve Futbol İşletmeciliği A.Ş.'yi (Futbol A.Ş.) ve Kulüp'ü, doğrudan kendi kaynaklarından borç para vermek veya bankalardan aldığı kredileri aktarmak suretiyle finanse ediyor.


-Söz konusu borç para verme işlemleri Galatasaray'ın karını ve malvarlığını azaltmakta olup, açıkça yasaya aykırıdır.


-Galatasaray'ın borç vermiş olduğu ve geri ödenmeyen toplam meblağ, sermayesinin 50 katını aşıyor.


-Galatasaray, 2004 yılının mali tablolarında, Kulüp'ten ve Futbol A.Ş.'den alacağını 27 milyon YTL olarak beyan etti. 2005 yılında ise toplam alacak tutarı 50 milyon YTL'yi aştı.


-En son Denizbank'tan alınan 10 milyon doları tutarında kredinin ve diğer hukuka aykırı fon transferlerine ilişkin söylentilerde yer alan rakamların eklenmesi ile birlikte, söz konusu meblağ 100 milyon doları sınırına dayandı.


Bu durum, SPK'nın 15. maddesinin açık bir ihlalini oluşturuyor; aynı zamanda, Galatasaray'ın borç para verilmesine imkan tanımayan Anasözleşmesi'ne de aykırılık teşkil ediyor.


-Ayrıca, son zamanlarda basında yer alan ve sırasıyla 12 milyon ve 5 milyon doları tutarında Vakıfbank ve Denizbank'tan alınan kredilerin akıbetiyle ilgili olarak SPK'nın inceleme başlatmasına acilen gerek bulunuyor.


-Şayet Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinin şirket karını ve malvarlığını, şirketin kontrol yetkisini haiz pay sahibi lehine azaltmışlarsa, SPK uyarınca cezai sorumlulukla karşı karşıyadır. Bu hukuka aykırılığın yaptırımı, 2 ila 5 yıl arası hapis cezasıdır.


-Yine cezai sorumlulukla karşı karşıya olan, Galatasaray'ın bağımsız denetçisi Ernst&Young, söz konusu açık hukuka aykırılıklara neden sessiz kaldığına dair yeterli düzeyde açıklama yapmalı ve ayrıca SPK tarafından denetlenmelidir.


-Kar payı dağıtımına ilişkin sorunlar da ciddi boyutlara ulaştı.


-Galatasaray kar paylarını gerektiği gibi dağıtmıyor. Halka açık bir anonim şirket olarak Galatasaray, kar paylarını haklı sebeplerin varlığı halinde şirket bünyesinde tutabilir. Ancak, keyfi kar payı dağıtmamak mümkün olamayacağı gibi hakim pay sahibinin, azlık pay sahiplerinin zararına kar payını şirkette tutması da mümkün değildir. Buna rağmen Galatasaray yönetimin yaptığı açıkça budur.


-Galatasaray'ın bünyesinde 20 milyon YTL'yi aşkın yedek akçesi olmasına rağmen, Futbol A.Ş. çoğunluk gücünü kullanarak, en son Olağanüstü Genel Kurul toplantısında dağıtılması gereken kar payının dağıtılmasına engel oldu. Bu durum söz konusu yedek akçenin şirket bünyesinde halen var olduğuna ilişkin soru işaretleri yaratıyor.


Tüm bu olaylar, SPK'nın, asli görevi doğrultusunda, Galatasaray'ın malvarlığı ve faaliyetleri üzerinde derhal inceleme başlatmasını gerektiriyor. SPK'nın yatırımcıları gerektiği gibi koruduğuna ve cezai sorumluluğun var olduğuna kanaat getirilmesi halinde, Cumhuriyet Savcılığı ile birlikte duruma müdahale edileceğine dair yatırımcılara güvence verilmesi şarttır.”


Galatasaray Sportif A.Ş'nin yüzde 20.89 oranında ortığı olan QVT Financial LP, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Otaman Fund'da da ortaklıkları bulunuyor. Firmanın Türkiye'deki yatırımı 180 milyon doların üzerinde bulunuyor.


"Galatasaray" markasını pazarlamak ve gelir sağlamak amacıyla Galatasaray Spor Klübü tarafından 1997 yılında kurulan Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'nın hisselerinin yüzde 37'si İMKB'de işlem görüyor. Bu hisselerin yüzde 16'si 2002 yılında halka arzedilmişti. 2006 yılında yine yüzde 21.05'i halka arzedilmiş, buradan sağlanan gelir de klübün Ünal Aysal'a olan borçlarının ödenmesinde kullanılmıştı. Bu hisseler dört yabancı yatırımcıya satılmıştı.


ANKA