Türkiye'nin dış borç stoku, 2. çeyrekte 11,7 milyar dolar arttı

Türkiye'nin toplam dış borç stoku, yılın 2. çeyreğinde 11,7 milyar dolar artarak Haziran ayı sonu itibarıyla 226 milyar 3 milyon dolar oldu.
Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 138,5 milyar doları bulan özel sektör borçları, toplam dış borcun yüzde 61,2'sini oluşturdu. Kamu kesiminin borç tutarı 72,4 milyar dolar, bunun dış borçlar içindeki payı da yüzde 32 oldu.
Haziran sonu itibarıyla 15,5 milyar dolar olarak belirlenen Merkez Bankası borçlarının, borç stoku içerisindeki payı ise yüzde 6,8 şeklinde hesaplandı.
Bu arada kamu kesimi dış borçlarının büyük bölümü, orta ve uzun vadeli dış borçlardan meydana geldi.
Merkezi Yönetim dış borç stoku da Haziran sonu itibariyle 67,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamın 39 milyar doları uluslararası finansal piyasalarda gerçekleştirilen tahvil ihraçları stokundan oluştu.
Merkezi yönetim dışında kalan mahalli idareler, fonlar, kamu bankaları, KİT'ler ve diğer finansal olmayan kamu kuruluşlarının toplam dış borcu ise 3,4 milyar dolar olarak belirlendi.

ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLARI
Haziran sonu itibarıyla kısa vadeli özel sektör dış borcu 36,9 milyar dolar oldu. Bu tutar içinde bankacılık sektörünün payı 14,3 milyar dolar ile yüzde 38,6 olarak ölçüldü.
Özel sektörün 2007 yılı ikinci çeyreği itibarıyla orta-uzun vadeli dış borçları da 101,6 milyar dolar olarak tespit edildi. Finansal olmayan kuruluşlar, 65,9 milyar dolar ile orta-uzun vadeli özel sektör dış borç stoku içinde en büyük paya sahip oldu.
Orta uzun vadeli Merkez Bankası dış borçları da 2007 yılı Haziran sonunda 13 milyar dolar tutarında gerçekleşti.
Hazine açıklamasına göre, 2007'nin Mart-Haziran döneminde dış borç stoku, döviz kuru değişikliklerinden dolayı yaklaşık 1,2 milyar Dolar tutarında artış gösterdi.
((milliyet alıntı))