İşverene SSK müjdesiSSK İşveren prim oranlarının 2008 yılından itibaren indirilmeye başlanması gündemde

05.10.2007 16:37 Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, vergi ve SSK primi oranlarının iktisadi olarak kabul edilebilir oranlara düşürülmesinin bir zorunluluk olduğunu ve hükümet olarak bunu hedeflediklerini belirterek, bu çerçevede öncelikle, SSK işveren prim oranlarının 2008 yılında 5 puan indirileceğini ve indirimlere kademeli olarak devam edileceğini bildirdi.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) aylık yayın organı İşveren Dergisine açıklamalarda bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, istihdam üzerindeki yüksek vergi ve sosyal güvenlik prim yüklerinin bir yandan istihdam artışını frenleyerek işsizlik sorununu beslediğini, diğer yandan da kayıtdışılığı teşvik ederek önemli gelir kayıplarına yol açtığını ifade etti.
Bu durumun iktisadi olaylara iktisadi bakış açısıyla yaklaşmanın ne kadar gerekli olduğunu ortaya koyduğunu belirten Çağlayan, şunları kaydetti:
"Eğer vergi ve sosyal güvenlik primi gibi alanlar sadece yüksek gelir elde etmeyi amaçlayan mali bir zihniyetle düzenlenirse, hem hedeflenen düzeyde gelir sağlanamaz hem de kayıtdışılık teşvik edilmiş olur. İçinde bulunduğumuz durum bunu açıkça yansıtmaktadır. Bu nedenle hükümet programında da belirtildiği gibi vergi ve SSK primi oranlarının iktisadi olarak kabul edilebilir oranlara düşürülmesi bir zorunluluktur ve biz de hükümet olarak bunu hedefliyoruz. Ancak, bu oranlar düşürüldüğünde, kayıtdışılığın da düşürülmesi gerekir. Çünkü, sözünü ettiğimiz oranların düşürülmesinin yol açacağı gelir kayıplarının, vergi ve prim tabanının genişletilerek karşılanması gerekir. Aksi takdirde oranların düşürülmesi durumunda doğacak gelir kayıplarının borçlanmayla finanse edilmesinin reel ekonomi üzerindeki etkileri olumsuz olacaktır."
Vergi ve SSK primi oranlarının iktisadi olarak kabul edilebilir oranlara düşürülmesini hükümet olarak hedeflediklerini kaydeden Çağlayan, bu çerçevede, öncelikle SSK işveren prim oranının 2008 yılında 5 puan indirileceğini ve indirimlere kademeli olarak devam edileceğini bildirdi.
Çağlayan, "Ayrıca gelir vergisi oranlarında da indirimler yapılacaktır. Kişisel olarak kıdem tazminatı uygulamasında da bazı reformlara gitmek gerektiğini düşünüyorum. Ancak, çalışma hayatını ilgilendiren konularda sosyal kesimler arasında bir uzlaşmanın sağlanması gerekmektedir" dedi.
haberturk alintidir