Dünya Ekonomik Forumu’nun 131 ülkeyi kapsayan 2007–2008 Küresel Rekabet Endeksi’ne göre yapılan sıralamada, Türkiye, geçen yıla kıyasla, 6 basamak birden yükseldi.


Türkiye geçen yıl aynı endekste 125 ülke arasında 59’uncu sırada yer almıştı. Geçtiğimiz yıl AB üyeleri ve aday ülkeler arasında sadece Romanya ve Bulgaristan’ın önünde yer alan Türkiye, bu yılki Küresel Rekabet Endeksi sıralamasında bu ülkelerden Hırvatistan (57), Yunanistan (65), Romanya (74) ve Bulgaristan’ın (79) önünde yer aldı. Dünya Ekonomik Forumu tarafından bugün açıklanan küresel rekabet sıralamasında ABD birinci oldu.

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) 2007–2008 Küresel Rekabet Endeksi sıralamasını açıkladı. Endeks sonuçlarına göre, Türkiye 131 ülke içerisinde 53’üncü sırada yer aldı. Aynı endekste Türkiye geçen sene 125 ülke arasında 59’uncu idi. Geçtiğimiz yılın sıralamasına dâhil olan ülkeler arasında ise bu yıl 50. olan Türkiye 9 basamak yükselerek, oldukça önemli bir ilerleme kaydetmiş oldu.

Geçen yıl AB üyeleri ve aday ülkeler arasında sadece Romanya ve Bulgaristan’ın önünde yer alan Türkiye, bu yılki Küresel Rekabet Endeksi sıralamasında bu ülkelerden Hırvatistan (57), Yunanistan (65), Romanya (74) ve Bulgaristan’ın (79) önünde yer aldı. Geçtiğimiz yılın sıralamasında da bir önceki yıla göre 12 basamak birden ilerlemiş olan Türkiye’nin, son iki yılda toplam 21 ülkenin önüne geçmiş olması, 2001 krizi sonrasında yapılan reformların bir yansıması olarak değerlendirilebilir.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından bugün açıklanan küresel rekabet sıralamasında rekabet gücü en yüksek ülke ABD oldu. İkinciliği alan İsviçre’yi, sırasıyla, Danimarka, İsveç, Almanya, Finlandiya ve Singapur izliyor. Çin (34) ve Hindistan (48), gelişmekte olan büyük ülkeler arasında en önde yer alırken, birçok Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesi sıralamanın üst yarısında yer aldı. Latin Amerika ülkeleri arasında en üstte yer alan Şili’yi (26), Türkiye’nin bir üstünde yer alan Meksika takip ediyor. Güney Afrika (44) ve Mauritius (60) dışındaki Sahra Altı Afrika ülkelerinin tamamı ise en son sıralarda yer alıyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun küresel rekabet sıralaması, Columbia Üniversitesi’nden Profesör Xavier Sala-i-Martin tarafından geliştirilen Küresel Rekabet Endeksi’ne dayanılarak yapılıyor. Dünyada farklı gelişmişlik düzeyinde olan ülkelerin rekabet gücünü kapsamlı bir şekilde veren Küresel Rekabet Endeksi, rekabetçiliğin 12 temel faktörü göz önüne alınarak hesaplanıyor: Kurumlar, Altyapı, Makroekonomik İstikrar, Sağlık ve Temel Eğitim, Yüksek Öğrenim, Ürün ve İşgücü Piyasalarının Etkinliği, Mali Piyasaların Çeşitliliği, Teknolojik Altyapı, Pazar Büyüklüğü, Faaliyet Çeşitliliği ve İnovasyon.

Küresel Rekabet Raporu, bu yıl rekor sayıda ülkede 11 binin üzerinde iş dünyası lideriyle yapılan Yönetici Görüş Anketi sonuçlarına ve kamuya açık nesnel verilere dayanılarak hazırlandı. Yönetici Görüş Anketi’nin Türkiye ayağını, Dünya Ekonomik Forumu’nun Türkiye’deki ortak kurumu olan TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu gerçekleştirdi.