KKTC turizminin iki lokomotif kuruluşu KITSAB ve KITOB, bugün Ekonomi ve Turizm Bakanı ile yapacakları görüşmeden olumlu bir sonuç almamaları halinde eylem yapmaya hazırlanıyor.


KITOB Başkanı Turhan Beydağlı, KITSAB Başkanı Özbek Dedekorkut ve her iki örgütün genişletilmiş Yönetim Kurulu üyeleri, bugün Oscar Resort Otel'de bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, her iki örgütün başkanı açıklama yaptı.
KITSAB Başkanı Özbek Dedekorkut, sektörün önemli ayağını oluşturan acente ve otel işletenlerinin son 20 yılda turizmden kazanmayı hedeflediği kazancı elde edemediklerini dile getirerek, gelinen noktada her iki örgütün turizmde bir yanlışın yapıldığını gördüğünü kaydetti.
Kuzey Kıbrıs'ta yapılan turizme bakıldığında sektörü yönetenlerin ve yön verenlerin ev ödevlerini yeterince yerine getirmedikleri görüşünü ileri süren Dedekorkut, yapılmakta olan yanlışların da her yıl ardı arkasına devam etmekte olduğunu söyledi. "Aynı yanlışlar için bize sürekli 'yanlış oldu mutlu ve huzurlu değildir" diyen Dedekorkut, sektörün sıkıntılarına çare bulması için elbirliği ile hükümete seslerini yükselteceklerini vurguladı.
Konuşmasına Londra Turizm Fuarı'nın ardından sektörün geleceğinin karanlık olduğunu ve duvara dayandığını belirterek başlayan KITOB Başkanı Turhan Beydağlı, alınmasını bekledikleri tedbirlerin hiçbiri üzerinde çaba ve çalışma gösterilmediğini söyledi.
"Hükümetlerin artık turizm politikalarını belirlerken 'biz işte turizmi öncü sektör yaptık, programlarımızı da 12 aya çıkaracağız, herkese eşit pay vereceğiz, turizm örgütü ve KITOB Yasası'nı yasallaştıracağız' gibi söylemlerinin tamamen 'cek-caklar'dan öteye gitmediğini söylemek istiyorum" diyen Beydağlı, mukayeseli avantaj olan; çevre, kültür, tabii değer ve insan yapısı faktörlerinin artık hiçbirinin elde kalmadığını vurguladı.
Hiç kimsenin kılını kıpırdatmadığını, vicdanını sızlatmadığını da belirten Turhan Beydağlı, yıllardır yatırımcılar ne kadar yatırım yaparsa yapsın çevrenin inşaat yığınlarıyla dolu ve harabe olması yanında, bürokratların da yatırımcıları şamar oğlanı gibi "yerden yere vurduğunu" iddia etti.
Tanıtma ve pazarlama konusundaki yetkinin tamamen KITOB ve KITSAB'a verilmesinden yana olduklarını ifade eden Beydağlı, Başbakan ile yaptıkları görüşmelerde onun bu konuya "tavassut" ile bakarken, iktidarın diğer ortağı ÖRP'nin ise Turizm Fonu konusunu "eğlence kalemi olarak" gördüğünü iddia etti.


İHA