İşsizlik yerinde saydı
07 Mart 2008 Cuma 01:24
Türkiye işsizliğe bir türlü çare bulamıyor. Türkiye genelinde işsizlik oranı 2007’de yüzde 9.9’la değişmedi.


Türkiye işsizliğe bir türlü çare bulamıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsizlik oranı 2007 yılında yüzde 9.9’la değişmedi. Türkiye’de tarım dışı işsizlik oranı da bir önceki yıla göre değişmeyerek yüzde 12.6 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde bir önceki yıla göre 0.1 puanlık artışla yüzde 11.4, kadınlarda ise 0.5 puanlık azalışla yüzde 17.4 oldu.

Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0.2 puanlık azalışla yüzde 11.9, kırsal yerlerde ise 0.4 puanlık artışla yüzde 6.9 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 18.7’den yüzde 19.6’a yükseldi.

2007 yılında çalışma çağındaki nüfus bir önceki yıla göre 730 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki yıla göre 235 bin kişi artarak, 21 milyon 189 bin kişiye ulaştı. Tarım sektöründe çalışan sayısı 112 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 347 bin kişi artış kaydetti.

2.3 MİLYON KİŞİ İŞSİZ

Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki yıla göre 38 bin kişi artarak 2 milyon 333 bin kişiye yükseldi. İşgücüne katılım oranının yüzde 47.8 olduğu 2007’de istihdam oranı da yüzde 43.1 olarak belirlendi. Kayıtdışı istihdam edilenlerin oranı ise yüzde 46.9 oldu.

2007 yılında istihdam edilenlerin yüzde 26.4’ü tarım, yüzde 19.8’i sanayi, yüzde 5.8’i inşaat, yüzde 48’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında, tarım sektöründe istihdamın payının 0.9 puan azaldığı, buna karşılık sanayi sektörü ile inşaat sektörünün paylarının 0.1 puan, hizmetler sektörünün payının ise 0.7 puan arttığı görüldü.

İŞTE İŞSİZLERİN PROFİLİ

Yüzde 73’ü erkek nüfus
Yüzde 56.8’i lise altı eğitimli
Yüzde 30’u bir yıl ve daha uzun süredir iş arıyor
İşsizler sıklıkla (yüzde 31.1) eş-dost vasıtasıyla iş aramaktadır
Yüzde 81.9’u (1 milyon 911 bin kişi) daha önce bir işte çalışmış
Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 47.9’u hizmetler, yüzde 23.9’u sanayi, yüzde 18.5’i inşaat, yüzde 9.7’si ise tarım sektöründe çalışmış.

internethaber