Fazla vergi geri ödenecek!
10 Mart 2008 Pazartesi 17:53
Gelir İdaresi, yanlış tahsil edilen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) geri ödeneceğini açıkladı.


Gelir İdaresi Başkanlığı, ilave motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tahakkuk ettirilen ve Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanundan yararlanmak isteyen mükelleflerin, 30 Haziran akşamına kadar vergi dairelerine başvurmasını istedi.
Gelir İdaresi Başkanlığı, 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanunun, motorlu taşıtlar vergisi yönünden uygulanmasına açıklık getirdi. Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 25 Aralık 2003 tarihli ve 5035 Sayılı Kanunla, motorlu taşıt vergi sisteminde değişiklik yapıldığı, bu değişiklik sonrasında ise bazı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinin, çeşitli nedenlerle eksik tahakkuk ettirildiği vurgulandı.
Bu kapsamda, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa göre Panel Van olarak tanımlanmış bazı taşıtların motorlu araç tescil belgesinde kamyonet olarak kayıtlı olması nedeniyle, kamyonet tarifesine göre vergilendirildiği, araç tescil belgesinde motor silindir hacmi "1.3" olarak belirtilen bazı otomobillerin, 1341 cm3 motor silindir hacmine sahip olduklarının tespit edildiği belirtildi.
Aynı şeklide bazı taşıtların da, istisna kapsamındaki taşıtlar arasında sayılmamasına rağmen, hatalı değerlendirmeler neticesinde motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulduğu vurgulandı. Açıklamada, bu tür hataların düzeltilmesi için geçmişe dönük olarak ilave ve yeni tahakkuklar yapılarak, bunların mükelleflerden gecikme zamları ile birlikte takibi yoluna gidildiği de ifade edildi.
UZLAŞMA KANUNU İÇİN BAŞVURU
Gelir İdaresi Başkanlığı açıklamasında, yeni çıkarılan Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun ile 1 Ocak 2004 ve 31 Aralık 2007 tarihleri arasındaki dönemlerde, hatalı belirlemeye bağlı olarak geçmişe dönük yapılan ilave tahakkuklar ile istisna ve muafiyetteki hatalı uygulamaların düzeltilmesi neticesinde gerçekleştirilen ilave tahakkuklar için hesaplanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçildiğine dikkat çekildi.
30 HAZİRAN SON GÜN
Bu nedenle, ilave motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk ettirilen mükelleflerin, 30 Haziran 2008 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine başvurması gerektiği belirtildi. Ancak uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin ödenmeyen ilave motorlu taşıtlar vergisini ödemesi, dava açmayacaklarını veya açmış oldukları davalardan vazgeçtiklerini bildirmeleri gerektiği vurgulandı. Kanunda süre uzatımına ilişkin yetki bulunmadığından, mükelleflerin bu tarihi beklemeden müracaatlarını yapmaları da istenen açıklamada, daha sonra şöyle denildi:
"Kanunun yayımı tarihinden önce sayılan nedenlerden dolayı tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergilerine ilişkin hesaplanan gecikme zamlarını ödeyen mükelleflere yapmış oldukları ödemeler, 30 Haziran 2008 tarihine kadar yapacakları yazılı başvuruları üzerine red ve iade edilecektir. Yapılan düzenlemeyle gerek mükelleflerimizin gerekse idarenin zaman ve iş gücü kaybı ile yargı masraflarına maruz kalmaları engellenerek, on binlerce mükellefin mağduriyetinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır."


internethaber