Goldaş mahkemeye taşıdı
03 Nisan 2008 Perşembe 15:52
Goldaş 3.250 kilogram altın için ihtilaf halinde olunan Fransız bankasıyla sorunu mahkemede çözümleyecek.


Goldaş Kuyumculuk Sanayi İthalat İhracat A.Ş, 3.250 kilogram altın için ihtilaf halinde olunan Fransız bankasıyla sorunun İngiliz yüksek mahkemelerinde çözümleneceğini bildirdi.

Goldaş'tan, basında yer alan habere ilişkin olarak Borsa Başkanlığınca istenen açıklamaya cevaben gelen yazıda, Goldaş ile ilgili olarak bazı yayın organlarında 21 Mart 2008 tarihli İMKB Bülteni vasıtasıyla kamuoyuna duyurulan özel durum açıklamasındaki ticari ihtilafa ait ek haberlerin yer aldığı hatırlatıldı. Yazıda şu bilgiler verildi:

''Söz konusu haberde daha önce 15 ton olarak çarpıtılan ihtilaflı altın miktarı, bu defa 10 ton şeklinde çarpıtılmakta olup Fransız bankasının şirketimiz Goldaş Kuyumculuk hakkında şikayet konusu ettiği ticari ihtilaflı miktarın 3,250 kilogram brüt altın olduğunu yinelemek isteriz.

Gazete haberlerinde bahsedildiği şekilde Ticaret Mahkemesi tarafından şirketimiz mallarına tedbir konulması söz konusu değildir. Fransız bankasının Ticaret Mahkemesi'nden aldığı beyan edilen bu yönde herhangi bir karar da mevcut değildir.

Fransız bankasının Türkiye'deki hukuki temsilcileri, daha önce kamuoyuna yaptığımız duyurularda açıkladığımız hukuki (ticari) ihtilafın çözümünde İngiliz Hukukunun uygulanacağı ve yine hukuki (ticari) ihtilafın çözümünde Yüksek İngiliz Mahkemelerinin yetkili olduğunu bildikleri halde Bakırköy Adliyesinde bulunan birçok Asliye Ticaret Mahkemesine aynı anda tedbir ile ilgili olarak birçok müracaatta bulunmuşlardır. Mahkemelerden birçoğu ihtilafın çözümünde İngiliz hukukunun ve mahkemelerinin yetkili olduğu gerekçesiyle tedbir taleplerini red etmesine rağmen Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi, Fransız bankasından satın alınıp mal mukabili olarak kesin ithalatını gerçekleştirdiğimiz ve İstanbul Altın Borsasında tescil edilerek, yine İstanbul Altın Borsası nezdinde satışını gerçekleştirip belgelediğimiz ihtilaf konusu seri numaraları belirtilmiş 3.250 kg brüt külçe altın ile ilgili olarak talep konusu ticari mal, 'halen davalının elinde ise muhafaza altına alınması' yönünde bir tedbir kararı vermiştir. Alınan tedbir kararı, satışını İstanbul Altın Borsası çatısı altında gerçekleştirdiğimiz ve belgelerini ibraz ettiğimiz seri numaraları belirlenmiş olan ticari mallar ile ilgilidir ve bu nedenle uygulanabilirliği bulunmamaktadır ve uygulanamamıştır.

Söz konusu ticari ihtilaf devam etmekte olup, bahse konu kararın şirketimizin üretim ve satışlarını olumsuz yönde etkilemesi söz konusu değildir. Usul gereği tedbir kararının kaldırılması ile ilgili olarak gerekli itirazların yapılabilmesi için dava aşaması beklenmektedir.

Basına yansıtılan haberler, 5 senedir süre gelen ticari ilişki içinde olduğumuz söz konusu Fransız bankasının hukuki ihtilafı çarpıtma isteği ile yapılmaktadır. Söz konusu haberde, İngiltere'de dava açıldığından bahsedilmekte olup, halen İngiltere mahkemeleri tarafından tarafımıza yapılmış yasal bir tebligat bulunmamaktadır.

Ancak, söz konusu Fransız bankası ve Türkiye'deki temsilcileri süreç boyunca etik kurallara aykırı davranarak asılsız haberlerle şirketimizi yıpratmaya, basını ve kamuoyunu, dolayısıyla yargıyı yanıltmaya ve yanlış yönlendirmeye çalışmaktadırlar.''

Yazıda, bu nedenle asılsız haber yayan ve yayınlayanlar hakkında maddi ve manevi tazminat davası açılması için gerekli girişimlerin başlatıldığı kaydedildi.

Haber Kaynağı: