Bankalar'dan 2008 uyarıları
10 Nisan 2008 Perşembe 13:30
Yurt içi ve yurt dışında yaşanan kriz ve belirsizlik ortamı piyasaları vuruyor.. İş Bankası ve Oyak Bankası'ndan uyarılar.


Türkiye İş Bankası, uluslararası piyasalarda risk algılamasının artması ve cari işlemler açığının yüksek düzeylerde seyretmesi nedeniyle, yabancı sermaye girişlerinin önümüzdeki dönemde de Türkiye ekonomisi açısından kritik unsur olmaya devam etmesini bekliyor..

Oyakbank da, Bu yıl büyüme yüzde 3,9 gibi düşük bir seviyede kalacak, ancak 2009'da Merkez Bankası'nın yeniden faiz indirimlerine başlamasının da desteğiyle, büyük olasılıkla aşamalı bir canlanma görüleceğini tahmin ediyor.

Türkiye iş Bankası'nın hazırladığı ''Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Gelişmeler'' ile Oyakbank Hazine Grubu Ekonomik Araştırmalar Bölümü tarafından hazırlanan bültenlerde, Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.

Bültene göre, yurt dışında ve yurt içinde belirsizliklerin yoğunlaştığı bir ortamda 2008 yılında büyümenin güçlü bir performans göstermesi zorlaşmakta. Global piyasalardaki belirsizlikler ile enerji fiyatlarına ilişkin gelişmeler, dış ticaret açığı üzerindeki artırıcı yönde baskısını sürdürüyor. Öte yandan, önümüzdeki dönemde YTL'deki değer kaybının ihracat ve ithalat
üzerindeki etkileri de büyük önem taşıyacak.

KIRILGAN EKONOMİ

Oyakbank Başekonomisti Şengül Dağdeviren tarafından hazırlanan ''Hafızamızı tazelemek'' başlıklı bültene göre, bu ortamda, Türkiye, yüksek cari açığı, yüksek enflasyonu ve yüksek özel sektör dış borçları ile en kırılgan ekonomilerden biri görülüyor.

Türkiye'nin 2007 sonu itibarıyla net kamu borç stoku ve net dış borç stokunun GSYH'ye oranları sırasıyla yüzde 29,1 ve yüzde 20,2 düzeyi ile yatırım düzeyinde kredi derecelendirmesine denk düzeyde.

Yüzde 9,1 düzeyindeki enflasyon ise her ne kadar hedefin ciddi anlamda üzerinde seyretse de, diğer ülkelerdeki eğilimin tersine bir önceki yılki seviyesinin altında ve ekonomi hali hazırda bir yavaşlama eğiliminde bu da dış dengedeki baskıyı azaltmış durumda.

POLİTİK BELİRSİZLİKLER

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının AKP hakkında laik devleti ortadan kaldırmaya yönelik eylemleri nedeniyle açtığı kapatma davasının yarattığı politik belirsizliklerin azımsanamayacağı bir gerçek ve kısa vadede zayıf iç talep, kırılgan dış piyasa ortamında büyük olasılıkla en çok ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyecek.

2009'DA CANLANMA TRENDİ

Bültene göre, 2009 yılında ekonominin yeniden aşamalı bir ivmelenme sürecine girmesi hala güçlü bir olasılık. Bu yılı yüzde 7,6 civarında kapatmasını bekledikleri enflasyonun, 2009'da yüzde 5'ler seviyelerine gerilemesi öngörülüyor.

Bu yıl büyüme yüzde 3,9 gibi düşük bir seviyede kalacak, ancak 2009'da MB'nin yeniden faiz indirimlerine başlamasının da desteğiyle büyük olasılıkla aşamalı bir canlanma görülecek.


Haber Kaynağı: