Ankara -(AA) Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun değerlendirmesinde dış talebin göreli olarak güçlü seyretmesine ve kamu harcama kalemlerindeki artışlara
rağmen, toplam talepte önceki dönemlere kıyasla bir yavaşlamanın söz konusu olduğu ve 2006 yılının son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemindeki yüksek bazın da etkisiyle, yıllık büyüme oranının düşük bir düzeyde gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.


Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun değerlendirmesinde önümüzdeki dönemde ekonomik faaliyetin aşamalı olarak toparlanmaya devam edeceğinin düşünüldüğü belirtilerek, "gerileyen birim iş gücü maliyetlerinin enflasyona olumlu katkı yapmaya devam ettiği görülmektedir. Tarım dışı işsizlik oranının, gerilemekle beraber hala yüzde 11,9 gibi yüksek bir seviyede olması, istihdamdaki artışın henüz enflasyon üzerinde baskı oluşturacak boyuta ulaşmadığına işaret etmektedir. Diğer taraftan, son dönemdeki ücret ayarlamalarının hedeflenen enflasyonun üzerinde olması, bekleyişler ve üretim maliyetleri yoluyla enflasyonu olumsuz etkileyebilecektir" denildi.


Değerlendirmede, enflasyon beklentilerindeki kısmi iyileşmenin devam ettiği
de belirtildi.


Mevcut koşullarda para politikasının duruşunun sıkı olduğunu söylemenin mümkün olduğu kaydedilen değerlendirmede, "Yılın son çeyreğinde enflasyon beklentilerindeki düşüşün devam etmesi, parasal koşulların daha da sıkılaşmasına neden olmuştur. Diğer bir ifadeyle, Merkez Bankası politika faizlerini sabit tutmasına rağmen para politikası sıkılaşmaya devam etmiştir" denildi.


Para politikasındaki sıkı duruşun, önümüzdeki dönemde özel tüketim talebini sınırlamaya devam edeceği ve enflasyonu kademeli olarak aşağı çekeceği tahminine yer verilen değerlendirmede, buna rağmen, enflasyon görünümüne ilişkin bazı risklerin mevcut olduğu da belirtildi


Enflasyon görünümüne dair bir diğer riskin, para politikasının toplam talep üzerindeki gecikmeli etkilerine ilişkin belirsizlik olduğu bildirilen değerlendirmede, para politikasının gecikmeli etkilerinin zamana bağlı olarak değişebildiği, bu durumun Türkiye ekonomisi için de geçerli olduğu ifade edildi.


Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankasının, orta vadeli enflasyon görünümünü olumsuz yönde etkileyecek gelişmelerin gözlenmesi halinde parasal sıkılaştırmaya gitmekten kaçınmayacağını bildirdi.


Para Politikası Kurulu değerlendirmesinde, Avrupa Birliğine uyum ve yakınsama sürecinin devam etmesi ile ekonomik programa ilişkin yapısal reformların planlandığı gibi kesintiye uğramaksızın hayata geçirilmesinin kritik önemini koruduğu belirtildi.


Kurulun, işlenmemiş gıda fiyatlarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini not ettiği, son aylarda işlenmemiş gıda fiyatlarının artış hızında gözlenen yavaşlamanın Aralık ayında kesintiye uğradığı belirtilen değerlendirmede, olumsuz hava koşullarının sürmesi ve son dönemde tarım sektöründe ve özellikle hububat üretiminde gözlenen gerilemenin, gıda fiyatlarını önümüzdeki dönemde olumsuz yönde etkileyebileceğine dikkat çekildi.


Değerlendirmede, ''Kurul, gerek petrol fiyatlarına ilişkin belirsizliklerin sürmesi gerekse geçmiş dönemde gerçekleşen birikimli artışların gecikmeli etkilerine dair risklerin devam etmesi nedeniyle, petrol fiyatlarında son dönemde gözlenen olumlu gelişmelerin henüz orta vadeli enflasyon eğilimini belirgin olarak değiştirecek boyuta erişmediğini düşünmektedir" denildi.


Değerlendirmede, kira ve konaklama kalemlerindeki yüksek fiyat artışlarının önümüzdeki dönemde de devam etme olasılığının, enflasyondaki düşüş süreci konusunda bir risk unsuru oluşturduğu da belirtildi. Enflasyonun hedefe yakınsamasını geciktirme potansiyeli taşıyan bir diğer riskin de küresel piyasalarda ortaya çıkabilecek ani dalgalanmalar olduğu belirtildi.


Değerlendirmede, Kurulun, olası dalgalanmaların enflasyon görünümünde kalıcı olumsuz etkiler oluşturması halinde, politika faizlerini gözden geçireceği de bildirildi.