Yılmaz, Enflasyon Raporunu açıkladığı basın toplantısında, enflasyon tahminlerinin belirgin olarak sapmasına yol açabilecek olası temel risk unsurlarının başında, enflasyonun, aşağı inme konusunda beklenenden daha güçlü bir direnç gösterme olasılığı olduğunu, nitekim bu direncin enflasyon beklentilerinde ve hizmet enflasyonunda kendini gösterdiğini söyledi.
Önümüzdeki dönemde, parasal sıkılaştırma neticesinde yurt içi talepte öngörülen yavaşlamaya bağlı olarak, hizmet grubunun yıllık fiyat artışının da yavaşlayacağının öngörüldüğünü kaydeden Durmuş Yılmaz, şöyle devam etti: "Ancak, hizmet sektöründe göreli verimliliğinin düşük olduğu, fiyatlama davranışının geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi gösterdiği ve ücretlere duyarlı olduğu düşünüldüğünde hizmet enflasyonunun önümüzdeki dönemde de orta vadeli hedeflere ulaşmada risk unsuru olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Son dönemdeki ücret ayarlamaları bu riski daha da belirginleştirmiştir." Enflasyon görünümüne dair bir diğer riskin, para politikasının toplam talep üzerindeki gecikmeli etkilerine ilişkin belirsizlikler olduğunu vurgulayan Yılmaz, ekonomik faaliyette 2006 yılının üçüncü çeyreğinde görülen yavaşlamanın, para politikasındaki sıkılaşmadan ziyade, finansal piyasalardaki dalgalanmalar sonrasında tüketici ve üretici güvenindeki azalmadan kaynaklandığını düşündüklerini anlattı. Geçen yıl Haziran ayından bu yana gerçekleştirilen parasal sıkılaştırmanın özel kesim talebi üzerindeki etkisinin son dönemde görülmeye başlamış olsa da ekonomideki yavaşlamanın ne kadar süreceği ve hangi boyutta gerçekleşeceği konusunun henüz tam olarak netleşmediğine dikkati çeken Yılmaz, "ayrıca kamu harcamalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi, toplam talep ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir risk unsuru oluşturmaktadır" dedi. Enflasyonun hedefe yakınsamasını geciktirme potansiyeli taşıyan bir diğer risk unsurunun, küresel piyasalarda ortaya çıkabilecek ani dalgalanmalar olduğunu ifade eden Durmuş Yılmaz, orta ve uzun dönemde mali disiplinin kalitesini artıracak olan yapısal reformlar konusundaki gelişmeler, gerek makroekonomik istikrar gerekse fiyat istikrarı açısından yakından izlendiğini söyledi.