+ Konu Cevapla
1 den 2´e kadar. Toplam 2 Sayfa bulundu

Elektrik Motorları - (AC Motorlar,DC Motorlar ve çeşitleri)

 Bilgisayar Güvenliği. Katagorisinde ve  Elektronik & Bilgisayar Forumunda Bulunan  Elektrik Motorları - (AC Motorlar,DC Motorlar ve çeşitleri) Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  Hakkımı Ver Gideyim Adalet! LAFAKOZ Baktabul'un Çılgını LAFAKOZ Baktabul'un Çılgını LAFAKOZ Baktabul'un Çılgını LAFAKOZ Baktabul'un Çılgını LAFAKOZ Baktabul'un Çılgını LAFAKOZ Baktabul'un Çılgını LAFAKOZ Baktabul'un Çılgını LAFAKOZ Baktabul'un Çılgını LAFAKOZ Baktabul'un Çılgını LAFAKOZ Baktabul'un Çılgını LAFAKOZ Baktabul'un Çılgını LAFAKOZ - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu Yer
  'den
  Mesajlar
  3.078
  Blog Yazıları
  34
  Tecrübe Puanı
  107374600

  hımss Elektrik Motorları - (AC Motorlar,DC Motorlar ve çeşitleri)

  ELEKTRİK MOTORLARI

  1.1. ELEKTRİK MOTORLARININ TANIMI VE YAPISI

  Elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren aygıtlara elektrik motorları denir.Her elektrik makinası biri sabit (Stator) ve diğeri kendi çevresinde dönen (Rotor ya da Endüvi) iki ana parçadan oluşur. Bu ana parçalar: elektrik akımını ileten parçalar (örneğin: sargılar), manyetik akıyı ileten parçalar ve konstrüksiyon parçaları (örneğin: vidalar, yataklar) olmak üzere tekrar kısımlara ayrılır. Alternatif akım ile çalışan elektrik makinalarında rotor ve statorun manyetik akıyı ileten kısımları fuko akımlarından kaçınmak amacıyla tabakalandırılmış saçlardan yapılır. Rotor ve Stator saç paketlerinin yapılması için 0,35 - 1,5 mm kalınlığında, tek ya da çift taraflı yalıtılmış saç levhalar makas tezgahlarında şeritler halinde kesilir. Bu şekilde oluşturulan saç şeritler şerit çekirdekli trafoların ve makinaların yapımında başka bir işleme gereksinilmeden derhal kullanılabilmektedir. Makastan çıkan saç şeritler çok seri - çalışan kalıp - kesme presine verilir. Dakikada 300 - 500 kesme yapan 500 000 kp’lık presler stator ve rotor saç profillerini bir dizi - kesme halinde arka arkaya çıkartır.

  Rotor ve stator saç profilleri birbirinin boşluğunu dolduracak şekilde kesildiğinden (kalıpla), üretim sonu kırpıntı parça miktarı çok azdır. Büyük çaplı rotor ve stator saç paketleri genellikle tek - kesmede çıkartılır. Bunun için, önceden hazırlanmış disk şekildeki saçlar üstüste gelecek şekilde yerleştirilir. Bu şekilde yerleştirilmiş saç tabakaları kalıp - kesme presinde tek bir hamlede kesilir. Sargıların yerleştirilmesi için gerekli oluklar makinelerde açılır. İşlem görecek parça miktarı fazla değil ise oluk açma otomatında oluklar tek tek açılır. Büyük sayıdaki parça miktarları ve büyük çaplı saçlar için her seferinde 5-6 oluk açabilen otomatlardan yararlanılmaktadır. Oluk açma otomatlarından gelen saçlar özel sayıcı terazilerde tartılır, istif makinesinde üst üste tabakalandırılır ve 5 - 10 kp/cm2 lik bir basınç altında saç paketi halinde birleştirilir.

  Stator ve rotor sargı oluklarına uygulamada genellikle karton döşenmektedir. Yalıtmak amacıyla döşenen kartonun görevi: Oluk içindeki pürüzleri örtmek ve sargı tellerini hasarlardan korumaktır. Karton ile yalıtılan oluklara sargılar döşenir. Stator ve rotor sargıları tek kat ya da çift kat sarımlı yapılırlar. Tek katlı sargılarda her oluk içinde her bir sargının yalnız bir kenarı, buna karşın çift katlı sargılarda çift sayıda bobin kenarı (genellikle iki) bulunur. Stator Sargıları: Tek katlı sargılarda, önceden bir sargı makinasında hazırlanmış ve izole edilmiş sargı paketleri açık oluklara tek tek yerleştirilir (Şekil 1-1 a). Büyük gerilimli statorlarda açık oluklu saç paketleri kullanılır. Yarı açık oluklara (Şekil 1-1 b) sargılar özel kalıp ya da şablonlar yardımıyla tek tek döşenmektedir. Tam kapalı oluklar içine, teller statorun alın tarafından başlayarak, ipliğin iğneye geçirildiği gibi tek tek geçirilir. Sonra bu teller sargı haline getirilir (Şekil 1-1 c). Oldukça uğraşılı bu tür sarım yerine özel sargı paketleri de kullanılmaktadır. Bu sargı paketlerindeki iletkenler sadece daha önceden hazırlanmış taraflarından oluklara sokulur. Bu şekilde olukların diğer tarafından dışarı çıkan sargı başları birbirleriyle sert lehim ya da kaynak suretiyle birleştirilir.  Şekil 1-1 Çeşitli türdeki sargı olukları

  Şayet oluklara az sayıda ve büyük kesitli iletkenler sokulacaksa, çubuk şeklindeki iletkenler kullanılır.Bunlar sonradan kendi aralarında vidalarla ya da lehimlemek suretiyle birleştirilir.Tahta ya da fiberden yapılmış oluk kamaları ( ya da takozları ) oluk ağızlarını kapatmaya yarar. Oluklardan dışarı çıkan sargı başları pamuk ya da cam pamuğu ile sıkıca sarılarak yalıtılır. Sargıların devre bağlantıları sağlandıktan sonra stator bir fırın içinde 100 0C civarında kurutulur ve sonra yalıtkan vernik emdirilir. Vernik emdirme işlemi havasız bir ortam içinde yapılır. Bunun için önce stator bir vakum kabı içine yerleştirilir ve kap sıkıca kapatılarak havası çekilir. Sonra kabın üstünde bulunan vernik musluğu açılarak içeriye vernik gönderilir. Ortam havasız olduğundan içeriye gönderilen vernik sargıların en küçük aralıklarına dahi nüfuz eder. Vernik emdirme işleminden sonra stator tekrar kurutma fırınına sokulur ve burada son kurutma işlemi yapılır. Rotor sargıları elde ya da makinede sarılır. Bunun dışında uygulanacak bütün işlemler stator sargılarında olduğu gibidir.


  1.2. ELEKTRİK MOTOR ÇEŞİTLERİ
  • Alternatif akım motorları
  o Asenkron (indüksiyon) motorları
   Tek fazlı asenkron motorlar
  • Yardımcı sargılı motorlar
  o Kondansatörlü motorlar
   Kondansatör başlatmalı
   Daimi kondansatörlü
   Çift kondansatörlü
  o Yardımcı direnç sargısı olan tek fazlı motorlar
  • Gölge kutuplu motorlar
   Üç fazlı asenkron motorlar
  • Döner bilezik-rotorlu motor (sargılı rotorlu motor)
  • Kısa devre-rotorlu motor (sincap kafes motor)
  o Senkron motorlar
   Tek / çok fazlı motorlar
  • Alan sargılı
  • Sabit mıknatıslı
  • Relüktans
  • Histeresis
  • Değişebilir hızlı kutup anahtarlamalı
  • Doğru akımla çalışan motorlar
  o Şönt motor (paralel sarımlı motor)
  o Seri motor (seri sarımlı motor)
   Alternatif / doğru akım
   Split alan
  o Sabit mıknatıslı (dıştan uyarmalı motor)
   Geleneksel konstrüksiyonlu motorlar
   Top (sepet) sargılı motorlar
   Oynar bobin motorlar
   Doğru akım tork motorlar
  o Seri / şönt motorlar (compound motorlar = bileşke alanlı motorlar)
  • Hibrit motorlar
  o Step motorlar
   Küçük açılı
  • Sabit mıknatıslı
  • Relüktans
   Sabit mıknatıslı
   Relüktans
  o Fırçasız doğru akım motorları
  o Değişken frekanslı motorlar
   Senkron motorlar
  • Sargılı rotorlu
  • Sabit mıknatıslı
   İndüksiyon motorlar
  o Senkron faz kilitlemeli motorlar

  1.2.1. ALTERNATİF AKIM MOTORLARI

  Alternatif akım ile çalışan elektrik makinalarında manyetik döner alanlar oluşur. Şayet rotorun dakikada yapmış olduğu devir sayısı stator-döner alanının dakikada yaptığı devir sayısı ile aynı ise, böyle bir makineye senkron makine denilir. Rotorun devir sayısı döner alan devir sayısından küçük ya da büyük ise, bu tür makine asenkron makine olarak anılır (senkron eşlemeli; asenkron =eşlemesiz).

  1.2.1.1. ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTORLARI

  1.2.1.1.1.BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR

  Bir fazlı asenkron motorlar, üç fazlı asenkron motorlar gibi stator ve rotor olmak üzere iki ana kısımdan oluşur.Bir fazlı asenkron motorlar kendi aralarında yardımcı sargılı ve gölge kutuplu motorlar olmak üzere iki gruba ayrılırlar.


  1.2.1.1.1.1. BİR FAZLI YARDIMCI SARGILI MOTORLAR

  Bir fazlı yardımcı sargılı motorlarda, stator sargıları bir ana sargı (çalışma sargısı) ile yardımcı (yol verme) sargıdan oluşur. Ana sargı; omik direncinin küçük olması için kalın kesitli iletkenlerden yapılır. Ayrıca reaktansının büyük değerde olması için de hem alt kata yerleştirilir, hem de sarım sayısı yardımcı sargıdan daha fazladır. Yardımcı sargı ise; ince kesitli olup omik direnci ana sargıya göre daha fazladır ve üst kata yerleştirilir.

  Motor yol aldıktan sonra yardımcı sargıyı ana sargıdan ya da devreden çıkarmak için genellikle rotorun üzerinde merkez kaç kuvveti ile çalışan anahtar sistemi bulunur. Bu sistemi olmayan motorlarda yardımcı sargıyı ayırma işlemi manyetik röle ile ya da özel yol alma şalterleri ile yapılır.

  Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorlarda ana sargı ve yardımcı sargıları aralarında 90° elektrik faz farkı bulunacak şekilde statora yerleştirilir. Bir fazlı asenkron motorlar indüksiyon prensibine göre çalışır.

  Özel Yol Verme:

  Start şalteri (motora hem yol vermek, hem de motoru devamlı çalıştırmak için kullanılan şalter) Şekil 1-2 a da görüldüğü gibi üç kutuplu ve üç konumludur. O durumunda iken kontakların hepsi açıktır. Motoru çalıştırmak için şalterin kolu tamamen sağa çevrilip start (yol verme) durumuna getirilir ( Şekil 1-2 b) Bu anda kontakların hepsi kapanır. Ana ve yardımcı sargı devreye girdiğinden motor yol almaya başlar. Devir sayısı yükseldiğinde şalter kolu bırakılır. Yay etkisi ile kol I konumuna gelir Şekil 1-2 c de görüldüğü gibi, yardımcı sargıyı bağlayan kontak ayrılır ve yardımcı sargı devre dışı edilir. Diğer kontaklar kapalı kaldığından motor yalnız ana sargı ile dönmesine devam eder.  Şekil 1-2 Özel yol verme start şalteri ile a) açık b) yol verme c) çalıştırma konumları

  Bir Fazlı Yardımcı Sargılı Motorların Devir Yönünün Değiştirilmesi:

  Motorun devir yönünü değiştirmek için ya yardımcı sargı uçlarının yeri veya ana sargı uçlarının yeri değiştirilir. Şekil 1-3 a daki bağlantıda, her iki sargıdan geçen akım yönü aynıdır( Örneğin,motor sağa dönüyor). Şekil 1-3 b de yardımcı sargı uçları değiştirildiğinde yardımcı sargı akım yönü, ana sargı akım yönüne ters olacağından döner alanın yönü değişir ve motor bu sefer sola döner.  Şekil 1-3 Bir fazlı yardımcı sargılı motorların devir yönünün değiştirilmesi


  1.2.1.1.1.1.1. KONDANSATÖRLÜ MOTORLAR

  Sargı yastıklarının üçünde de farklı gerilimler oluştuğu için üç fazlı bir motorun tek fazlı akım şebekesinde işletilmesi sakıncalı olmaktadır. Bundan dolayı tek fazlı akım şebekesi için çift sargısı bulunan kondansatörlü motorlar geliştirilmiştir.  Şekil 1-4 Kondansatörlü motorun sargı planı
  Şekil 1-5 Kondansatörlü motorun sargıları

  Kondansatörlü motorlarda stator üzerinde bir UV ana sargısı ve bir WZ yardımcı sargısı bulunur. Ana sargı yol vermeli motorda olduğu gibi stator oluklarının 2/3’üne döşenmiştir. Geri kalan 1/3’lük oluklara yardımcı sargı sarılır (Şekil 1-4 ve 1-5). Yardımcı sargı tek parça halinde ise kondansatör sargıdan önce (Şekil 1-6); çift parça halinde ise sargılar arasına bağlanır. Rotorun dönme yönünü değiştirmek için yardımcı sargı üzerindeki akım yönü çevrilir. Kondansatör ile yardımcı sargı bir seri - salınım devresi oluşturduğundan, kondansatör uçlarında bulunan gerilim şebeke gerilimlerinden büyük olur ve bu gerilim motorun boşta dönmesi anında en büyük değerine ulaşır. Kondansatörlü bir motorun kondansatörü ortaya çıkacak en büyük gerilime göre değerlendirilmiş olmalıdır.

  Kondansatör kapasitesi ne kadar büyük olursa, kondansatörlü motorun çekme momenti o kadar büyük olur. Diğer bir yönden, kapasitenin büyük olması yardımcı sargının daha çok akım çekmesine ve ısınmasına neden olmaktadır. Bu nedenle bu tür motorların bir çoğunda özel yol verme kondansatörleri kullanılır. Motor devir aldıktan sonra yol verme kondansatörü ya el ile ya da merkezkaç kuvveti ile çalışan bir şalter üzerinden akım devresinden çıkarılmaktadır. Motor anma gücünün kW’ı başına yol verme kondansatörünün 4 kvar’lık bir tepkin güç çekmesi zorunludur. Buna karşın işletme kondansatörleri sürekli devrede kalır. İşletme kondansatörlerinin çekmeye zorunlu olduğu tepkin güç, motor anma gücünün kW’ı başına, 1,3 kvar kadardır. Kondansatörlü motorlarda, ya bir işletme kondansatörü, ya bir yol verme kondansatörü ya da her ikisi birden bulunabilir. Kondansatörlü motorlar uygulamada santrifujlu çamaşır sıkıcılarda, brülörlerde, mutfak makinelerinde, bazı elektrikli aletlerde ve teyplerde (ses kart aygıtı) kullanılmaktadır.  Şekil 1-6 Yardımcı sargısı tek Şekil olan tek fazlı bir motor devresi  1-7 Yardımcı direnç sargısı parçalı bir kondansatörlü motor


  Kondansatörlü motorlar da kendi aralarında farklı türlere ayrılırlar:

  1. Kondansatör Başlatmalı Motorlar

   Kondansatör sadece kalkış sırasında devreye girer. Kalkış sonu merkezkaç şalteri ile devreden çıkarılır.
   3 Hp değerine kadar, genel amaçlar için üretilir.
   Monofaz sanayi motoru olarak bilinen motorlardır.

  2. Daimi Kondansatörlü Motorlar

   Kondansatör kalkışta ve çalışmada yardımcı sargıyı sürekli devrede tutar.
   Kondansatör değeri, kondansatör başlatmalıya göre onda bir kadardır.
   Genellikle bir Hp’den küçük ev aleti, çamaşır makinesi, havalandırma fanı, vantilatör motorları bu tiptir.

  3. Çift Kondansatörlü Motorlar

   Önceki iki tipin birleşmesi gibidir. Kalkıştan sonra büyük değerli kondansatör merkezkaç şalteri devreden çıkar, daimi kondansatör devrede kalır.
   Monofaz motorların daha yüksek güçte olanları bu tiptir.

  1.2.1.1.1.1.2. YARDIMCI DİRENÇ SARGISI OLAN TEK FAZLI MOTORLAR

  Bir kondansatörlü motorun kondansatörü, örneğin 10 ohmluk bir direnç ile değiştirilip, motor tek fazlı bir akım şebekesine bağlanırsa rotorun döndüğü görülecektir. Nitekim, motora direnç üzerinden verilen akım ile direkt verilen akım arasında bir faz farkı oluşmaktadır. Tıpkı kondansatörlü motorda olduğu gibi bu motorda da eliptik bir döner alan ortaya çıkar. Ana sargısı ve yardımcı sargısı kondansatörlü motorlarda olduğu gibi tertiplenmiş olup (Şekil 1-4) direnç elemanı yardımcı sargı içine yerleştirilmiştir. Bugün uygulamada, bu tür motorların yardımcı sargıları direnç telinden sarılmaktadır. Bu amaç için genellikle Bifilar yardımcı sargı yöntemi kullanılır.Bifilar sarma yönteminde yardımcı sargının 2/3'lük miktarı bir yönde ve geri kalan 1/3’lük miktarı ise aksi yönde sarılır. Bifilar yardımcı sargı içinde manyetik etkinin bir kısmı yok olur, ancak sargının etkin direnci değişmez kalır. İçinde yardımcı direnç sargısı bulunan motorlar, terminallerinden direkt olarak akım şebekesine bağlanabilir (Şekil 1-7). Bunlar kondansatörlü motorlardan daha ucuzdur, ancak verimleri daha düşüktür. Bu motorlar kondansatörlü motorlar gibi aynı amaçlarla ve özellikle buzdolaplarında kullanılmaktadır.

  1.2.1.1.1.2. GÖLGE KUTUPLU MOTORLAR

  Gölge kutuplu bir motorun statorunda son derece düzgün profili ve dışarıdan fark edilemeyen kutuplar bulunur. Bu kutuplardan küçük bir kısmına içe doğru yarıklar açılmış ve bu yarıkların iç kısımlarına kısa-devre bilezikleri oturtulmuştur. Bu kısadevre bilezikleri (ya da sargıları) stator sargıları ile birlikte sekonderi kısadevre edilmiş bir transformator gibi düşünülürse, bu tür bir motorun çalışması kolayca anlaşılır. Stator sargısından akım geçmesiyle oluşan manyetik alan çizgilerinin bir kısmı yarıklarda bulunan bilezikler içinden de geçer. Bilezikler kısadevre durumunda olduğu için stator üzerindeki akı kaçakları büyük olur.  Şekil 1-8 Gölge-kutuplu motor

  Bunun sonucu stator sargısından geçen akım ile kısadevre bileziklerinden geçen akım arasında bir faz farkı ortaya çıkar. Birbirine göre faz farklı bu iki akım, birbiri ardından hareketli kutupları olan bir manyetik alan üretir. Simetrik olmayan bu değin bir döner alan bir kısadevre - rotorunu döndürür . Kısadevre rotoru manyetik sert bir malzemeden yapılmış ise (Histerisis rotoru), bu halde bu motor yol aldıktan sonra bir senkron motor gibi dönüşüne devam eder.

  Gölge kutuplu motorlarda dönüş yönü daima ana kutuptan, yarık kutba doğrudur. Dönüş yönü değiştirilmek istendiğinde, yatak burçları ve rotor çıkartılır ve değişik yönde tekrar yerlerine takılır. Dönüş yönü sürekli olarak bir şalter ile ayarlanmak isteniyorsa, ikinci bir kısadevre sargısının daha bulunması zorunludur. Gölge kutuplu motorların verimleri düşüktür. 1 W - 250W arasında küçük güçler için yapılırlar ve pikaplarda, teyplerde, ısıtıcı vantilatörlerinde ve meyve sıkıcılarda çok sık kullanılırlar.
  Konu LAFAKOZ tarafından (12-04-2008 Saat 19:53 ) de değistirilmistir.
  Bize Her Sevdadan Geriye Kalan,
  Sadece GALATASARAY


 2. #2
  Hakkımı Ver Gideyim Adalet! LAFAKOZ Baktabul'un Çılgını LAFAKOZ Baktabul'un Çılgını LAFAKOZ Baktabul'un Çılgını LAFAKOZ Baktabul'un Çılgını LAFAKOZ Baktabul'un Çılgını LAFAKOZ Baktabul'un Çılgını LAFAKOZ Baktabul'un Çılgını LAFAKOZ Baktabul'un Çılgını LAFAKOZ Baktabul'un Çılgını LAFAKOZ Baktabul'un Çılgını LAFAKOZ Baktabul'un Çılgını LAFAKOZ - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu Yer
  'den
  Mesajlar
  3.078
  Blog Yazıları
  34
  Tecrübe Puanı
  107374600

  Tanımlı Ce: Elektrik Motorları - (AC Motorlar,DC Motorlar ve çeşitleri)

  ELEKTRIK MOTORLARI

  Elektrik motoru, elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüstüren elektrik makinesidir. Elektrik motorlarinin birçogu döner düzeneklidir. Yani bunlar ben birçogu döner düzeneklidir. Yani bunlar benzerleri olan üreteçler gibi, bir çekirdek araligiyla ayrilmis bir sabit (stator) öbürü hareketli (rotor) silindirsel, es eksenli iki ferromanyetik armütürden olusur.

  Yaygin kullanilan bir aygit olan elektrik motoru buzdolabinin kompresörünü, çamasir makinesinin pompasini, mutfak aspiratörünün pervanesini çalistirir. Saniyede uygulanan hassas, tekrarlamali ve süratli islemler için kullanilan elektrik motorlarinda, geleneksel sargilar (bobin) yerine, samaryum-kobalt miknatisi gibi nadir, toprak metallerinden yapilmis sabit miknatislardan yararlanilir. Elektrik motorlarinin titresim yapmayisi, bu aygitlari özellikle hassas yörüngelerin izlenmesi ve lazerle isaretleme gibi uygulamalarda tercih edilir kilinmistir. Günümüzde elektrik motorlari çogunlukla mikro islemcilerle donatilmis ve böylece çalismasi kullanicinin ihtiyaçlarina göre ayarlanabilir duruma getirilmistir. Elektrik motorlari dogru akim motorlari veya alternatif alan motorlari, senkron motorlar veya asenkron motorlar gibi çesirlere ayrilir. Bunlarin her birinin kendine özgü uygulama alanlari vardir.

  Takim tezgâhlarinda elektrik motorlarinda dönme hizini, isleyen malzemenin çelik, aleminyum veya titan olusuna göre ayarlar; bunun için, standart asenkron motora mikro islemcili bir frekans dönüstürücü baglanmistir. Bir silahin optronik nisan sistemini çok büyük bir hassasiyetle hedefe dogrultabilmek için, sisteme takili olan dogru akim motoru, rotorunun kesin konumunu ölçen bir algilayiciyla ayarlanir. Bastilla Operasi'ndaki perdelerin, dekorlarin, podyumlarin sahne hareketleri, 266 adet dogru akim motorunu yöneten otomatlarla gerçeklestirilmektedir.

  Buna karsilik 2 m. eninde, 23 cm. kalinligindaki 35 tonluk çelik levhalari saç bobin haline getirmek için kullanilan haddeleri çalistirmak için 12 MW'lik iki senkron motor yeterli olur.

  ELEKTRIKLI MAKINELER

  Elektrik motorunun ilkesinden daha basit bir sey tasavvur edilemez:

  Sabit bir çerçeve ve dönen bir hareketli parça;

  Pekçok makinenin hareketi, genellikle üç fazli, ama kimi zaman da tek fazli alternatif akimla beslenen asenkron elektrik motoruyla gerçeklestirilir. Bu tip elektrikli motorlar ucuz, saglam ve bakimi kolay aygitlar oldugundan, çesitli alanlardaki pek çok uygulamada tercih edilir hale gelmistir.

  Ayni dönme ekseni üzerine yerlestirilmis bir sabit miknatis ile bir bakir diskten olusan bir düzenek düsünelim. Miknatis döndügünde olusturdugu manyetik alan diski tarar, bu da diskin içinde indüklenmis akimlarin olusmasina yol açar. Bu akimlarla, dönen alan arasinda olusan etkilsim, devindirici bir kuvvet çifti yaratir, bu da diskin dönmesini saglar; dönmenin yönü ise -Lenz yasasi uyarinca- manyetik akimin degisimine karsi koyacak dogrultudadir. Bu disk, rotor islevi görür.

  Eger disk döner manyetik alanla ayni hizda dönüyor olsaydi (senkron hizi), indüklenmis akim söz konusu olmayacak ve uygulanan kuvvet çiftinin degeri sifir olacakti. Rotorun hizi, dönen alanin hizindan düsük oldugundan bu tip bir motora asenkron veya indüksiyon motoru denir. Bu asenkron motorda rotor, her zaman, dönen manyetik alanin arkasindan kosar, üç fazli motorlarda bu manyetik alan geometrik olarak 128'lik açilarla ayrilan ve içlerinde 120 derecelik faz kaymasi olan akimlar geçen üç sabit sargi tarafindan saglanir.

  Yük altindaki bir motorda gerilimdeki bir artis manyetik alan ile motorun dönme hizlari arasindaki farkin azalmasina, dolayisiyla motorun hizlanmasina yol açar. Kuvvet çifti ve ilk hareket akimi gerilimle orantili oldugundan beslenme gerilimi arttigindan büyür.

  Senkron hizi, beslenme geriliminin frekansiyla dogru orantilidir; mesela asenkron motorun hizini degistirmek için frekans 6 ile 50 Hz arasinda degistirilir (tasiyici maddeler, kaldirma aygitlari). Sabit gerilimde kuvvet çifti ile çalisma akimi frekansla ters orantilidir; bu istenmeyen degisimleri önlemek için, beslenme gerilimi de frekansla orantili olacak sekilde ayni anda degisir.

  DOGRU AKIM MOTORLARI

  Hareketleri düzgün, kesin ve güçlüdür. Hizlari kolaylikla degistirilebilir; ama bunlar çalisirken kivilcim çikarir.

  Eger bir motor hem sik sik durup çalisacak, hem hassas hiz ayarlarina elverisli olacak hem de yük altindayken ani frenlemeler yapacaksa, böyle bir motorun seçimi kolay degildir. Bu kosullar, en yüksek verimin istendigi uygulamalrda aranir. Bu durumda, güçleri onlarca megawatta ulasan dogru akim motorlari kullanilir.

  Bu tip motorun en büyük kusuru, bir kolektörü akimla besleyebilmek için firçalarin kullanilmasi zorunlulugudur.; firçalar bu isi kolektöre sürtünerek gerçeklestirir, dolayisiyla da kolektörü hem asindirir, hem de kivilcim üretir. Bu nedenle dogru akim motorlari tümüyle kapali bir çerçevenin içinde bulundurulur ve içeriye toz veya nem girmesine izin verilmez. Akaryakit deposu gibi patlama tehlikesinin bulundugu yerlerde bu tip motorlar kullanilmaz. Buna karsilik, dogru akim motorlarinin çok genis bir çalisma düzenine sahip olma gibi bir üstünlügü vardir. Bu motorlarin hizi, bagil deger olarak 1 ile 300 arasinda degisebilir, oysa ayni güçteki bir asenkron motorun çalisma araligi üç kez daha dardir.

  Bir dogru akim motorunun elektronik hiz degistiricisi basittir, hiz degisim komutlarina ve ani yüklere kusursuz cevap verir.

  Dogru akim motorlari, düz malzemelerin yüksek bir duyarlilikla sarilmasi veya açilmasinin gerektigi her yerde kullanilir. Konum kesinliliginin ve düzenli hareket tekrarinin önemli oldugu alanlarda bu tip motorlardan yararlanilir. Otomobil sanayinde son derece geliskin deneme tezgâhlarinda, açilir-kapanir köprülerde ve teleferiklerde hâlâ elektrik motoru kullanilmaktadir. Metalürji sanayiinde son derece geliskin islemlerde, mesela metal ambalaj yapiminda kullanilan saçlarin üretiminde, metalin hem islenme hizi dakikada 800 m'ye ulasir, hem de kalinligi 0,17 mm'ye kadar incelir; iste çok duyarli bir denetim sistemi gerektiren bu tip uygulamalarda dogru akim motorlari tereddütsüz tercih edilir.

  ALTERNATIF AKIM MOTORLARI

  Bu motorlarin asenkron tipleri standart bir aygit olmustur. Senkron tipleriyse, büyük güç gerektiren yerlerde kullanilabilir.

  Alternatif akim motorlari iki grupta toplanabilir: asenkron motorlar (indüksiyon motorlari) ve senkron motorlar. Bütün bu motorlarin temel ilkesi, metalden yapilmis bir kütlenin, döner bir elektromanyetik alan yardimiyla sürüklenmesine dayanir.

  Bu iki grup motorlarda da eksenli iki armütür bulunur: bunlarin ilki olan stator sabit, ikincisi rotorsa hareketlidir. Senkron motorun statoru asenkron motorun statoruyla ayni sekilde ve ayni yapidadir; birbirinden vernikle yalitismis manyetik saçlardan olusan bir bilezik biçimindedir; bu saçlarin üzerindeki yivlere üç fazli akimlarla beslenen bir sargi sarilmistir.

  Bir senkron motorda manyetik alani, rotorun sargisini besleyen bagimsiz bir dogru akim yaratir; burada rotorun çalisma hizi vardir. Bu tip motorlarin baslica yetersizligi, rotorun kendi basina harekete geçmemesi sorunudur. "Özsenkron" denen motorlarda, rotorun sargisi yerine sabit miknatislar kullanilir.

  Asenkron motorun çalismasi oldukça farklidir: rotorun sargisi çok fazladir ve rotora yalniz statordan kaynaklanan tek alan akim indükler. Rotor baska hiçbir enerji kaynagina bagli degildir. Dönme hizi ne olursa olsun (ilk çalismada bile), mekanik bir kuvvet çifti saglar; düzenli çalisma sirasinda bu hiz senkron hizindan (yani döner alan hizindan) farklidir; bu hiz farki motorun üzerindeki yüke bagimlidir.

  Sincap kafesli motorlarda sargi, yaprakli bir rotorun yivlerine yerlestirilmis bakir veya aleminyum çubuklardan olusur; bu yapi basit, saglam ve ucuzdur. Bu tip motorlar, imalat sanayiinde, pompalarin ve vantilatörlerin çalistirilmasinda veya ambalajlamada çok yaygin olarak kullanilan standart aygitlardir. Bu aygitlar artik, mikro islemciyle denetlenen frekans dönüstürücüsü sayesinde dogru akim motoruyla rekabet edebilecek güçtedir.

  Gücü 10 megawatta kadar çikabilen dogru akim motoru (1), çok hassas ayarlari mümkün kilan güç degistiricisinin basitligiyle üstünlük saglamistir. En önemli olumsuzlugu ise üstünde sürtünen firçalar nedeniyle asinan ve kivilcim üreten bir kolektörünün bulunmasidir. Sincap kafesli üç fazli asenkron motor (2), saglam, basit ve ucuz olmasi nedeniyle sanayide yaygin olarak kullanilir. Baska hiçbir güç kaynagina bagli olmayan rotoru, dönme hizi herne olursa olsun bir kuvvet çifti üretir. Ama dönme hizi da statik bir frekans dönüstürücüyle ayarlanabilir. Nominal hizi dakikada 58,5 devir olan 12 MW'lik bu senkron motor (4), Belçika'da Sidmar çelik fabrikasinda sicak hadde makinesini çalistiran ve tirostorlar araciligiyla alternatif akimla beslenen iki dev motordan biridir. Hadde dizisi içine giren 23 cm. kalinliginda 23 t'luk çelik levhalar bu haddeden, yüksek kalitede ince saç bobinler olarak çikmaktadir. Dev veya minik hangi güçte olursa olsun elektrik motorlarindan her alanda yararlanilabilmektedir. Bunun bir örnegi yaklasik 60 kere büyütülmüs, sabit miknatisli ve pille çalisan su minik kol saati motorudur (3). Sürtünmesiz çalismasi ve düsük tüketimi bu motora neredeyse sinirsiz bir ömür kazandirmaktadir.

  HIZ DEGISIM

  Bir elektrik motorunu istenen hizda döndürmek için, motora mikro islemcili elektronik bir hiz degistiricisi takmak gerekir.

  Degisen hizlar kullanmak söz konusu oldugunda, ilk seçim dogru akim motoru olur. Bu tip motorlarda sabit uyari altinda dönme hizi rotor üzerine uygulanan gerilimle dogru orantili olarak degisir, kuvvet çifti ile rotordan geçen akimin siddeti arasindaki oran ayni kalir. Bunun için motora bir redresör (dogrultucu) takmak gereklidir.

  Asenkron motorun hiz degistiricisi çok daha karmasiktir; bu is için statik frekans dönüstürücüsü kullanilir. Dönüstürme isi iki asamada yapilir ve ilk asama sabit bir dogru akimin elde edilmesidir. Dolayli dönüstürücü denen bu dönüstürücü (konversitör), diyotlu bir redresör ile düzenleyci bir filtreden olusur bu bilesim bir dogru akim kaynagi islevi görür. Bunun ardindan, yari iletekn bir dalga üretecinden alusan dogru akim-alternatif akim dönüstürücüsü gelir. Bu islem için çogunlukla, tam olarak bir sinüzoidal akim olusturma üstünlügüne sahip darbe genisligi modülasyonu teknigi uygulanir; elbette bu durumda sayisal islemler için mikro islemciler kullanmak gerekir.

  Günümüzde islemler dizisinin giderek kusursuz hale getirilmesine yönelik çabalar yogunlastirilmis ve bu amaçla "vektörel denetim" denilen yöntem gelistirilmistir; bu yöntemde, bir baska modülleme teknigiyle asenkron motorun denetimi basitlestirilmistir. "Park dönüsümü" denen bir degiskenler degisimiyle, üç fazli motorun statorundan geçen üç ani akima tekabül eden iki akimdan yararlanilir; Park stator akimini olusturan bu iki bilesen, miknatislama akimi ve etkin akimdir. Aki, kuvvet çifti ve dönme hizi buna bagli olarak degisir. Böylece, dogru akim motoru ile artik onun kadar kolay denetlenebilen bu asenkron motor arasinda benzerlik kurulabilir.

  ASIRI ILETKEN SARGILI MOTORLAR

  1911 yilinda bazi malzemelerin 4,3 k sicakliginda asiri iletken hale gelindigi bulundu, üç çeyrek yüzyil sonra da, asiri iletkenlige daha yüksek bir sicaklik olan sivi azot sicakliginda ulasilabilecegi saptandi. Fizik açisindan önemi belli olmakla birlikte kriyoelektrik sanayiinde 76 k'nin üzerindeki sicakliklara çikabilecegi oldukça süphelidir. Azotlla sogutma isleminin maliyeti süphesiz helyumla yapilan sogutmadan daha düsüktür, ama uygulanacak teknige karar vermenin tek ölçütü budegildir; çünkü düsük sicakliklara inme islemlerinin maliyeti, donanimlarinin toplam maliyeti içinde ancak küçük bir pay tutmaktadir. Bu kosullar altinda gelisme yönünde harcanan çabalarin hakliligi nerede aranacaktir? Üstelik teknoloji halen istikrar kazanmamistir. Sicak bir tel geçen akimin siddeti cm2'de birkaç onbin ampere kadar çikarken, heryum içinde asiri iletken hale getirilen bir niyobnum-titan teli içinde cm2'de milyon amper siddetinde akim geçmektedir.

  Laboratuvarda, helyumla soutularak tümüyle asiri iletken kilinan senkron motorlarinin yapabilecegi kanitlanmistir; bunun sanayi ölçeginde gerçeklestirilebilmesi için agirlikta kazancin en az 3 kat artmasi, hacmin yari yariya küçülmesi, kayiplarin 3 kere azalmasi ve motorun cevap verme süresinin 10 kere kisalmis olmasi gerekir.

  KILOMETRE TASLARI

  1820 Hans Christian Oersted elektrik akiminin bir pusula ignesini hareket ettirdigini gözlemledi.

  1831 Michael Faraday, atnali biçimindeki bir miknatisin agzina yerlestirdigi döner bir bakir diskle, elektromanyetik indüklemeyi buldu.

  1832 Fransiz Hipployte Pixii ilk indüklemeli makineyi gerçeklestirdi: bu elle döndürülen manyetoelektrik bir üreteçti.

  1865 Maxwell, elektromanyetik dalgalara iliskin kuramini yayinladi.

  1871 Belçikali Zenobe Gramme, bilimlerakademisine alternatörün atasi olan dinomayi sundu.

  1873 Viyana Sergisi'nde, mutlu bir rastlanti Gramme'in dinamosunun tersinir bir makine oldugunu vemotor (senkron) olarak kullanilabilecegini açiga çikardi.

  1887 Maxwell'in kurami H. Hertz tarafindan deneysel olarak kanitlandi.

  1911 H. Kamerling Onnes asiri iletkenligi bulu.

  1980 En büyük döner asiri iletken dipol gerçeklestirildi.

  1987 50 Hz'lik ilk üç fazli asiri iletken rotor (çok düsük sicakliklar arastirma merkezi (Alsthom).
  Bize Her Sevdadan Geriye Kalan,
  Sadece GALATASARAY


+ Konu Cevapla

Benzer Konular

 1. talihsiz motorlar
  By holocoust in forum Komik Resimler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 06-20-2007, 08:39
 2. Tek Tekerlek Motorlar
  By zuzuu in forum Ilginc Garip Enterasan Seyler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 06-05-2007, 07:30
 3. Mini Motorlar
  By zuzuu in forum Ilginc Garip Enterasan Seyler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 05-13-2007, 13:08
 4. Motorlar.
  By haxx in forum Motorlu Araçlar ve Modifiye
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 05-10-2007, 11:42
 5. Son Model Motorlar
  By GönüL in forum Motorlu Araçlar ve Modifiye
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 03-18-2007, 17:56

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375