LAN KARAKTERİSTİKLERİ VE İLETİŞİM METODLARI

LAN, bilgisayarlar, printerler ve ağ bağlantı araçlarının birleşmesinden oluşur.

LAN Karakteristikleri:
Coğrafi olarak limitli operasyon alanı vardır.
Yüksek transfer hızı vardır.
Yerel servislere devamlı olarak ulaşabilme olanağı vardır.
Genellikle WAN (Wide Area Network)'dan daha ucuzdur.
Kablolama birincil iletişim ortamını oluşturur.
LAN dizayn ederken iki durum göz önünde tutulur.

Uzaklık
Maliyet
Uzaklık
LAN uzaklığa göre sınırlandırılmıştır. Bunun sebebi transfer edilecek bilgiye ve kablolama tekniğine bağlıdır. Birçok kablolama tekniğinde bilgi sinyalleri belli mesafeye kadar bilgiyi iletir. Bu bilgi, bilgi sinyalleri sönene kadar gider. Bilgi sinyallerini ilk gönderildiği gibi tutabilmek için tekrarlayıcı (repeater) denilen cihazlar kullanılır. Bilgi sinyallerinin sönmesinden dolayı LAN kurulurken uzaklık göz önünde tutulur.

Maliyet
LAN dizaynında bazı noktalarda, maliyet uzaklıktan daha önde tutulur. Kesin ulaşması gereken bilgiler için uzaklık tanımlamasının olmaması gerekir. Durum öyle olunca maliyet artmakta, ama iletişim olmaktadır.

LAN İletişim Metodları
3 ana kategori vardır.

Unicast İletişim
Multicast İletişim
Broadcast İletişim
Unicast İletişim


Tek bir data paketinin, tek bir kaynaktan tek bir hedef adrese gönderilmesiyle yapılan iletişime Unicast İletişim denir.

Multicast İletişim


Tek bir data paketi, ağda kopyalanarak birkaç özel hedef adrese gönderilmişse, bu şekilde olan iletişime Multicast İletişim denir.

Broadcast İletişim


Tek bir data paketi, kopyalanarak ağda bulunan bütün bilgisayarlara gönderiliyorsa, bu tür iletişime Broadcast İletişim denir.
[/color]LAN TOPOLOJİLERİ

İki ana LAN topolojisi vardır.

Fiziksel Topoloji
Mantıksal Topoloji
1 - Fiziksel Topolojiler
Bus Topoloji (Bus Topology)
Yıldız Topoloji (Star Topology)
Halka Topoloji (Ring Topology)
Genişletilmiş Yıldız Topoloji (Extended Star Topology)
Hiyerarşik Topoloji (Hierarchical Topology)
Karmaşık Topoloji (Mesh Topoloji)
Bus Topoloji


Tek bir omurga segmente bütün bilgisayarların bağlandığı topolojidir. Bilgisayarlar arasındaki bağlantının tek bir yerindeki kesiklik bütün ağı etkiler. Koaksiyel (coaxial) kablo kullanılır. Ağ performansı en düşük olan topolojidir. Çok miktarda çarpışma (collosion) meydana gelir. Sadece tek bir bilgisayar bilgi gönderebilir.

Yıldız Topoloji

Bütün bilgisayarkaın tek bir merkeze bağlanarak oluşturulan topolojidir. Genelde merkezde hub veya anahtar (swicth) deilen cihazlar kullanılır. Bus topolojiye göre daha performanslı olan topolojidir. Merkezdeki hub veya anahtar'da oluşacak problem bütün ağı etkiler.

Halka Topoloji


Halka şeklindeki bağlantılarla yapılan topolojidir. Bilgisayarlar arasındaki bağlantılarda oluşacak aksaklık bütün bir ağı etkilemektedir. Performansı yüksektir ve ağda hiçbir çarpışma meydana gelmez.

Genişletilmiş Yıldız Topoloji

Yıldız topolojiye sahip küçük ağların yine aynı şekilde yıldız yapıda hub veya anahtarlar kullanılarak ağın genişletildiği topolojidir.

Hiyerarşik Topoloji


Küçük yıldız topolojideki ağların hiyerarşik bir şekilde birbirlerine bağlandıkları ve bütün ağın trafiğini kontrol etmek üzere bir bilgisayara bağlandıkları topolojidir.

Karmaşık Topoloji


Ağdaki bütün uçların birbirine bağlandıkları ve ağ üzerindeki hiçbir ucun arasında fiziksel bağlantının kopuk olmadığı topolojidir. Bu yapıdaki ağlarda her zaman iletişim vardır. İletişimin kopmasının büyük risk olduğu durumlarda kullanılır.

2 - Mantıksal Topolojiler
Geniş Yayın Topoloji (Broadcast Topology)
Jeton Gezici Topoloji (Token-Passing Topology)
Geniş Yayın Topoloji


Ağda bulunan her bilgisayar belli bir öncelik hakkı tanımaksızın, ağdaki bütün bilgisayarlara bilgi göndermek üzere ağ ortamına bilgi bırakabilirler. İlk gönderen ilk servisi alır (first come, first served) mantığıyla çalışır.

Jeton Gezici Topoloji


Ağa bir sunucu tarafından jeton bırakılır. Bu jeton ağ ortamına girişi yönetir. Dolayısıyla ağda çarpışmaların olması önlenir.
LAN CİHAZLARI

NIC (Network Interface Card) kartı
Dönüştürücü (Transceiver)
Tekrarlayıcı (Repeater)
Hub
Köprü (Bridge)
Anahtar (Switch)
Yönlendirici (Router)
NIC Kartı (Network Interface Card)


Bilgisayarların ağ ortamına aktaracakları bilgileri hazırlayan cihazlardır. Genelde 1. katman cihazı olarak bilinmesine rağmen kart üzerindeki ROM'da tutulan MAC adreslerinden dolayı 2. katman cihazı olarak bilinmektedir. Bir başka adı ise ağ adaptörü (network adapter) dür.

Dönüştürücü (Transceiver)


Dönüştürücü bir çeşit sinyali başka bir çeşide çeviren bir cihazdır.

Tekrarlayıcı (Repeater)


Ağlarda kullanılan kabloların belli seviyede mesafe kısıtları bulunmaktadır. Bu mesafe sınırları zorlandığında gönderilen elektriksel sinyaller zayıflamaktadır. Bu sinyalleri güçlendirmek için tekrarlayıcılar kullanılmaktadır. Gönderilen bilgiyi değiştiremez veya filtreleyemezler. Sadece gönderilen bilginin daha uzağa en iyi şekilde gitmesini sağlarlar.

Hub


Çok portlu tekrarlayıcılar olarak bilinen hub, aslında işlev olarak tekrarlayıcıdan farkı yoktur. Hublar hedef yönlendirmesi yapamazlar. Gelen bilgiyi, bağlı bulunan portlarının hepsinden gönderir.

Köprü (Bridge)


Köprülerin ana işlevi, bağlandıkları segmentlerin trafiklerini kontrol etmek ve filtrelemektir. 2. katmanda çalışan köprüler iki ayrı LAN segmentini birleştirir. Köprüler 2. katmanda çalıştıkları için MAC adreslerine göre yönlendirme işlevi yapabilmektedirler.

Anahtar (Switch)


Anahtar, çok portlu köprü olarak bilinmektedir. Anahtarlar, aynen köprüler gibi MAC adres tablosu oluştururlar. Bağlandıkları ağ segmentindeki trafiği kontrol ederek birbirlerine olan trafik akışını MAC adresleriyle yönetirler.

Yönlendirici (Router)


Mantıksal adresleri kullanarak yönlendirme ve filtreleme yapan cihazlardır. Bazı yönlendiriciler otomatik olarak oluşan problemi anlayabilirler ve problemin oluştuğu yere "problem var" mesajı gönderirler. Bu tür yönlendiricilere "akıllı yönlendiriciler" denilmektedir.

1. katmanda tekrarlayıcı (repeater), hub ve dönüştürücü (transceiver) çalışmaktadır.
2. katmanda NIC, köprü (bridge) ve anahtar (switch) çalışmaktadır.
3. katmanda yönlendirici (router) ve bazı yönetilebilir anahtarlar çalışmaktadır[/B]

Alıntıdır..