Çogu yazilimlarin kullanım haklari belirlenmiştir. Yazılımın kullanım hakkı o yazılımı alan kşsiye aittir. Son kullanıcı tarafindan kopyalanamaz. Dagıtılamaz. Sadece satıcı tarafindan kopyalanır.

Lisans Anlaşması ile kullanılan yazılımlar:

Satıcı ile son kullanıcı tarafindan Lisans anlasması yapilir. Bu lisans anlasması yazılı olabilecegi gibi, yazilim kurulurken baslangıçta da yapilabilir. Tek kullanıcı için lisans sözleşmesi yapılan yazılımlar, çok kullanilici için lisans sözlesmesi yapılan yazılımlar, anlaşmalı sayıda kullanıcı için lisans sözlesmesı yapılan yazılımlar ve site lisanslı yazılımlar vardır.

Temel Kavramlar

Bilgisayarlar çalışma sekilleri ve fiziksel büyüklükleri bakımından iki kategoriye ayrilabilirler. Çalışma bakimindan bilgisayarlar kendi aralarında üçe ayrilirlar. Bunlar; analog bilgisayarlar, sayısal (digital) bilgisayarlar ve bunların karışımından meydana gelen karma (hybrit) bilgisayarlardir. Analog bilgisayarlar: kayit yapmada tam bir degerin baslangıcından sonuna kadar sürekli fonksiyonlarını kullanırlar. Nasil ki bir termometre ısıya veya bir barometre atmosfer çevresindeki hava degişimine (basıncına) duyarlıysa, analog bilgisayarlar da kullanıldığı uçak veya benzeri sistemlerde bu degerlerin ölçülüp degerlendirilmesinde: duyarliga sahiptir. Bir çok ölçüm ve denetim cihazı, kesik adımlı sinyallerden daha çok sürekli sinyallere bagli olarak analog çalşırlar.

Sayisal bilgisayarlar:

kesikli veya süreklilik arz etmeyen bilgiyi yorumlarlar. Sayisal sistemlerde her sey "evet" veya "hayir"la ifade edilebilmektedir. Böylece "evet" yerine geçen 1'ler ve "hayir" yerine geçen 0'larla her sey tanimlanabilmekledir. Digerine nazaran hizli ve performansi yüksektir.

Analog Bilgisayarlar

Matematiksel olarak bazı işlemleri yapabildikleri halde, sayısal bilgisayarlar aynı zamanda mantık işlemlerini de kolaylıkla yapabilmektedir.

Karma bilgisayarlar: analog ve sayısal bilgisayarların her iki özelligini kendisinde bulunduran bilgisayarlardır. Uygulama özelliklerine göre bu cihazlar tasarlanmaktadır. Bilgisayarlar fiziksel açıdan birbirinden ayrılmasında büyüklügü, hızı ve maliyeti göz önüne alınmakladır. Günümüzde moda kelımelerle ifade edilen bu ayırımlardan en küçük olanına Mikrobilgisayar denilmektedir. Belli başlı elemanları; sistem birimi, monitör ve klavyedir. Sistem biriminin içersinde CPU, anakart, ekran karlı, sahil disk, CD-sürücü bulunan metalik-plastik karışımı kutudur. Büyük orandakı verilerin depolanmasinda ve üzerinde hesaplamalarin yapilmasinda, daha güçlü ve büyük veri depolama ve işleme araçları gerektirmiştir.

Adına minibilgisayar (büyük ölçekli bilgisayar) denilen yüksek düzeyli makinalarda, veriler ve programlar manyetik disk ortaminda tutulurken ,aynı anda birden fazla kisi tarafindan paylaşılması saglanmaktadır. Bu tip bilgisayarlar bir ana sistem ve bunlara bağlı manyetik disk birimi ve terminaller (Workstation) bulunan yapıya sahiptir. Mini bilgisayarlar genelde bilimsel arastirmalarda küçük boyutlu bankalarda ve işletmelerde kullanılmaktadır. Giderek ihtiyaçların çogalması, bilimin ve teknolojinin ilerlemesi daha büyük ve hızlı sistemleri de beraberinde getirmiştir. Daha büyük kapasiteli veri saklama ortamları ve bunlarıçok hızlı bir şekilde isleyebilecek sistem elemanlarına sahip sistemlere Mainframe (Çok büyük ölçekli bilgisayar) denilmekledir. Mainframe, mini bilgisayarlarin talep edilen zamanda sonuçlandıramadıgı işlemleri çok kısa zamanda yapabilecek yetenege sahip sistemlerdir. Bu sistemde büyük ve birden fazla manyetik veri depolama ortamları, disk ortamları, yazıcılar ve daha çok terminaller bulunmaktadır. Bu büyük boyutlu bilgisayarlar, veri işleme işlerinde orta büyüklükteki iş merkezinden çok büyük ismerkezlerine kadar kullanılmakladır.

Genellikle büyük maliyetli bilimsel çalışmalarda (NASA), bankacılık işlemlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında yer almaktadır. Diğer bir yüksek düzeyli bilgisayar türleride Süper bilgisayarlardır. Bu sistem, ölçek olarak mainframe'den daha büyük olmayabilir, fakat yaptigi iş ve maliyet bakımından digerlerinden ayrılmaktadır. Çok hassas ölçümlerin üzerinde çalışılmasında, kesın hava tahminlerinde, derin uzay araştirmalarında ve genişölçekli sayısal çalışmalarda bu bilgisayarlar kullanılmaktadır. Bir çok bilgisayar bir araya getirilerek süper bilgisayar sistemi oluşturulabilecegi gibi günümüzde süperbilgisayar olarak satılan bilgisayar sitemleri de vardır (Cray II gibi).

Alıntıdır..