Bant genişliği (Bandwidth)

Bir devrenin veya sistemin çalıştıgı veya geçirdigi frekans bölgesinin genişligidir. Bilgisayarlar arası haberlesme için, band genisligi, saniyede iletilen bit sayısı ile verilir.bir çevrimde 8-baytlik veri taşıyabiliyorsa bu sistemin bantgenişligi 800 MB/s olacaktır. Bantgenişliği = veri yolu saat frekansi * veri miktari Bantgenisligi = 100 * 8 = 800 MegaBayt/saniye Eger daha hızlı bir veri yolu saglamamışsa, mesela 200 MHz, bantgenisligi 200*8=1.6 GB/s olacaktir. Veri yolunun iki misline genişledigi düsünülürse, 200*16=3.2 GB/s olacaktır. Bu degerleri yükseltmenin yolu daha öncede belirtildigi gibi, saat frekansini yükseltmek ve veri yolunu genişletmektir.Bazi semboller;

milli m 10-3
micro µ 10-6
nano n 10-9
pico p 10-12

Alıntıdır..