Şebeke gerilimi ile çalışan cihazları, şebeke geriliminin bulunmadığı yerlerde akü gerilimi ile çalıştırmaya yarayan invertör devresi.(AP3003)

AÇIKLAMALAR
Şebeke geriliminin bulunmadığı yerlerde, 12V luk araç aküsü ile şebeke gerilimi ile çalışan cihazları çalışmaya yarayan 150Watt'lık invertör devresi. Devre,anahtarlamalı mod güç kaynakları için tasarlanmış olan (PWM) darbe genişlik modulasyonu sürücüsü olan 3524 entegresi ile hazırlanmıştır. Entegre çıkışlarına bağlı olan güç mosfetleri ile 12V akü gerilimi transformatörün 12Vluk sargıları üzerinde anahtarlanır ve transformatör çıkışında 220V AC gerilim elde edilir. Elde edilen çıkış geriliminin dalga şekli şebeke geriliminin dalga şekline yakındır.R6 ve C3 elemanları ile çıkış dalga şekli daha da düzeltilir. Çıkış geriliminin frekansı RV1 trimpotu ile ayarlanır. Çıkış gerilim değeri ise RV2 trimpotu ile belirlenir.IRFZ44 PIN-OUT--------------------------------------CA3524 PIN-OUT

Devrenin yapım aşamaları:
  • Devrenin montajını tamamladıktan sonra transformatörü bağlamadan çalıştırınız. Bu durumda 14 ve 11 nolu uçlardaki kare dalgaları kontrol ediniz ve VR1 ile 50Hz lik frekansa ayarlayınız.
  • Transformatörü bağlayarak, çıkış boşta iken, VR2 ile çıkış gerilimini 220V AC'ye ayarlayınız. Bu durumda devre 2A civarında bir akım çekecektir.
  • Güç mosfetlerinin D ve S uçları tam yük çalışmada aküden 15A civarında bir akım çekecektir. Devrenin baskılı devresindeki bu yolların 15A lik akımı taşıyabileceğinden emin olunuz.
  • Devreyi F1 aşırı akım koruma sigortası olmadan çalıştırmayınız.
  • F1 sigortası olarak bir monofaze VOtomat kullanılabilir.
MALZEME LİSTESİ
Direnç [R1,R8]10k, ¼ W(adet 2)
Direnç [R2,R4]1k, ¼ W(adet 2)
Direnç [R3,R5]22k, ¼ W(adet 2)
Direnç [R6]1k, 1 W(adet 1)
Direnç [R9,R10]2.2k, ¼ W(adet 2)
Kondansatör [C1, C2]10 uF/16 V(adet 2)
Diyot [BR1]40V1A köprü diyot(adet 1)
Transistör [Q1,Q2]IRFZ44 (adet 2)
Transformatör [TR1]220V/2x12V 150W (adet 1)
Transformatör [TR2]220V/12V 2W(adet 1)
IC [U1]CA3524 (adet 1)

Alıntıdır..