PIC STEP MOTOR KONTROLÜ[Linkler Sadece Kayitli Üyelerimize Görünmektedir. Üye Olmak Için Tiklayin]
LIST P=16F84#include "P16F84.INC"
__CONFIG _WDT_OFF &_XT_OSC &_PWRTE_ON &_CP_OFF
LSB EQU H'20'
MSB EQU H'21'
;**************
ORG 0X00
GOTO BASLA
;*******************
BEKLE
MOVLW .45
MOVWF LSB
DON1
MOVLW .95
MOVWF MSB
DON2
DECFSZ MSB,F
GOTO DON2
DECFSZ LSB,F
GOTO DON1
RETURN
;****************

BASLA
CLRF MSB
CLRF LSB
BSF STATUS,5
MOVLW B'11111111'
MOVWF TRISA
CLRF TRISB
BCF STATUS,5
CLRF PORTB
;********************************************
TEST
BTFSS PORTA,0
GOTO SAG
BTFSS PORTA,1
GOTO SOL
GOTO TEST

SOL
BTFSS PORTA,2
GOTO TEST

MOVLW B'11000110'
MOVWF PORTB
CALL BEKLE

MOVLW B'01000011'
MOVWF PORTB
CALL BEKLE

MOVLW B'01001001'
MOVWF PORTB
CALL BEKLE

MOVLW B'11001100'
MOVWF PORTB
CALL BEKLE
CLRF PORTB
BTFSS PORTA,0
GOTO SAG
GOTO SOL
;*******************************
SAG
BTFSS PORTA,2
GOTO TEST

MOVLW B'00110011'
MOVWF PORTB
CALL BEKLE

MOVLW B'00100110'
MOVWF PORTB
CALL BEKLE

MOVLW B'00101100'
MOVWF PORTB
CALL BEKLE

MOVLW B'00111001'
MOVWF PORTB
CALL BEKLE
CLRF PORTB
BTFSS PORTA,1
GOTO SOL
GOTO SAG

END


Devre PIC16F84 ile Step motor kontrol ediyor

sağ yazan butona basınca motor sürekli sağa döner sol yazan butonda ters yöne döderir dur butonu ise motoru durdurur.Motorun hız ayarını osilatör frenkansını değiştirerek ayarlanır kristal yerine RC osilatör

Alıntıdır..