DHCP, bilgisayarlara IP adresi ve subnet maskesi başta olmak üzere TCP/IP
parametrelerini otomatik olarak dağıtan bir protokoldür. DHCP kullanımı şu şekilde gerçekleştirilir: Bir makine DHCP sunucu olarak kurulur. DHCP sunucuda diğer bilgisayarlara dağıtılacak adresler için bir adres aralığı ve bir subnet maskesi tanımlanır. IP adresi ve subnet maskesi dışında dağıtılabilecek parametreler de
(default gateway, DNS ve WINS sunucu adresleri gibi) tanımlanabilir. DHCP istemci olarak belirlenmiş bilgisayarlar DHCP sunuculara başvurduklarında
dres havuzlarından uygun bir adres seçilerek subnet maskesi ile birlikte istemciye
gönderilir. Bu sırada seçimlik bilgiler (default gateway adresi, WINS sunucu ve DNS sunucu adresleri gibi) de istemciye gönderilebilir.
Eğer istemci bilgisayar bu adres önerisini kabul ederse önerilen adres istemciye belli
bir süre için verilir. Eğer IP adres havuzunda verilebilecek bir adres kalmamışsa ve istemci başka bir DHCP sunucudan da adres alamıyorsa TCP/IP iletişimine geçilemez.
DHCP ile IP adres alımı broadcast mesajlara dayandığı için, ağımızı oluşturan her
bölüme bir DHCP sunucu kurmak gerekmektedir. Bölümlerin birine kuracağımız DHCP sunucu ile diğer bölümlere de hizmet vermek mümkündür. DHCP sunucular büyük alanlara kurulu olan üniversitelerde, çeşitli devlet kuruluşlarında, okullarda kurulmaktadır.

Alıntıdır!.