1) BuS Topolojisi

Bus topolojisinde tüm iş istasyonlarının üzerinde olduğu bir hat mevcuttur. Bütün
istasyonlar hattaki tüm mesajları inceler ve kendine ait mesajları alır. Hattaki bilgi akışı çift yönlüdür. Kaynak istasyon bilgiyi hatta bırakır. Bilgi her iki yönde ilerleyerek hatta yayılır. Ancak bu topolojide aynı anda iki istasyonun bilgi göndermesi durumunda bilgi trafiğikarışır. Bunu önlemek için hattın paylaşımını düzenleyen protokoller kullanılmalıdır.
Ortak yol topolojisi kullanılarak kurulan ağlarda koaksiyel kablo kullanılır, Her bir
istasyona T- konnektör takılır. İlk ve son istasyona ise sonlandırıcı (Terminatör) bağlanarakağ sonlandırılır.
Bu topoloji ağ performansı en düşük olan topolojilerden biridir. İki istasyon arası
mesafe ince koaksiyol kullanıldığında 185 metre, kalın koaksiyel kullanıldığında 500
metredir. İki istasyon arası mesafe minimum 0,5 metre olduğunda maksimum 30 istasyonkullanılabilir.
Ortak yol topolojisine uygun bağlantıda dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:
 Bağlantı gerçekleştirilirken T- konnektörler doğrudan network kartına
takılmalıdır.
 Eğer bir istasyon uzağa yerleştirilecekse T- konnektör’ den çıkacak bir kablo ile
uzatma yapılmamalıdır.
2)Yıldız Topolojisi
Bu topolojide ağdaki iletişimin gerçekleşmesi için merkezi birim bulunur ve bütün
istasyonlar bu merkezi birime bağlanır. Ortak yol topolojisine göre performansı daha
yüksektir, güvenilirdir fakat daha pahalı çözümler sunar.
Bir istasyondan diğerine gönderilen bilgi önce bu merkez birime gelir, buradan hedefe
yönlendirilir. Ağ trafiğini düzenleme yeteneğine sahip bu merkezi birim, hub ve anahtar(switch) olarak adlandırılır.
Bu topolojiye dayalı bir sistem kurulurken korumasız çift bükümlü UTP (Unshieded
Twisted Pair- Korumasız çift bükümlü) veya korumalı çift bükümlü STP (Shielded Twisted
Pair - Korumalı çift bükümlü ) kablo kullanılır. İstasyonların merkezi birime (hub) olan uzaklığı maximum 100 metredir. Kullanılan ağ kartına veya kabloya göre ağ farklı hızlarda çalışabilir.
Merkezde bulunan hub veya anahtar üzerindeki ışıklara bakılarak arızalı olan istasyon
bulunabilir. Bir istasyonun arızalanması ağ trafiğini etkilemez.
Yıldız toplolojisinin özelliklerini şu şekilde özetleyebiliriz:
 Bir istasyonun arızalanması ağı etkilemez.
 Ağa yeni bir istasyon eklemek çok kolaydır.
 Ağ yönetimi çok kolaydır.
 Kurulan ağ elemanlarına göre yüksek hızlar elde edilebilir.
3)Ağaç Topolojisi
Ağaç topolojisinin diğer adı hiyerarşik topolojidir. Ağacın merkezinde sorumluluğu
en fazla olan bilgisayar bulunur. Dallanma başladıkça sorumluluğu daha az olan
bilgisayarlara ulaşılır. Bu topoloji çok büyük ağların ana omurgalarını oluşturmakta
kullanılır.
4) Halka (Ring) Topolojisi
Bu topolojide her istasyon bir halkanın elemanıdır ve halkada oluşan bilgi bütün
istasyonlara ulaşır. Her istasyon halkada oluşan bilgiyi ve hedef adresi alır. Hedef adreskendi adresi ise kabul eder. Aksi halde gelen bilgi işlem dışı kalır.
Halkadaki bilgi akışı tek yönlüdür. Yani halkaya dahil olan bilgisayarlar gelen bilgiyi
iletmekle görevlidir. Ancak günümüzde pek çok halka ağı iki halka kullanmakta ve çiftyönlü bilgi akışı elde etmektedir. Herhangi bir sonlandırmaya gerek duyulmaz.


Alıntıdır!..