Barkod, kodlanabilir bilgilerin, bilgisayar ve benzeri cihazlar tarafından okunabilecek basit simgelerdir. Daha teknik olarak anlatmak gerekirse, farklı kalınlıklardan oluşan yanyana dizilmiş siyah çizgiler topluluğudur. Aşağıda bir barkod örneği görülmektedir:

Barkod günümüzde neredeyse bir çok yerde rastlayabileceğimiz bir simge durumunda. Dergiler, sigara, biskuit, ciklet, bilgisayar ve daha bir çok ürünün üzerinde barkodu görmek mümkün. Barkod aslında, bilgisayar ve buna benzer cihazların kodlamayı okumasını kolaylaştırmak için yapılmıştır. Bilgisayara barkod bilgisini aktarmak için barkod okuyucular kullanılmaktadır. Bu barkod okuyucular barkod çizgilerini tarayarak, kodlama sistemini çözümler ve kodu bilgisayara aktarır.
İlk barkod patenti 1949 yılında alınmış olmasına rağmen, bilgisayar sistemlerinin yaygınlaşamamasından, aktif olarak 1980 yılından sonra yoğun kullanımı başlamıştır. İlk standart barkod 1968'de oluşturulmuş. Yaygın olarak kullanılan EAN kod standartı ise ancak 1976 oluşturulmuş. EAN standartı bugün bir ürün üzerinde sıklıkla görebileceğimiz bir barkod türünün oluşmasını sağlamıştır.
Barkod bir çok standarta sahiptir. Bu standartlar barkodun basımı ve okunması için uluslararası kuruluşlarca saptanmaktadır. EAN, Avrupa ve ülkemizde kullanılan en yaygın standarttır. EAN kodu içinde ülke kodu, firma kodu gibi kodlamalar bulunmaktadır. EAN kodu Türkiye'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde bulunan Mal Numaralama Merkezi tarafından verilmektedir.
EAN, tek barkod standartı değildir. EAN daha çok perakende satılan ürünlere standart barkodlama getirmek amacı ile oluşturulmuştur. Bu sayede numaralama işlemi bir merkez kontrolünde gerçekleştirilerek, ürün barkodlarının farklılaşması sağlanabilmektedir.
Code 128, Code 39, UPC gibi bir çok barkod standartı bulunmaktadır. Bu standartların özelliklerini Barkod Standartları bölümünde bulabilirsiniz.
Barkodlar sadece düz çizgilerden oluşmamaktadır. 2D diye adlandırılan iki boyutlu barkodlarda söz konusudur. Bu kodlama sistemi sayesinde yüzlerce karakterlik bilgi bir barkoda sığdırılabilmektedir. Örnek 2D barkodu aşağıda verilmiştir. 2D barkodlarında bir çok standartı bulunmaktadır. 2D Barkod ile bir personelin tüm kimlik bilgilerini, klinik uygulamalarda hastaya ait tüm bilgileri, üretimde ürünün geçtiği aşamaları tutabilirsiniz.

2D Barkod Örneği


Barkod Tipleri
Farklı amaçlar için kullanılmak amacı ile oluşturulmuş bir çok barkod standartı bulunmaktadır. Barkod standartları kodun içeriği, kaç karakter olacağı, içerebileceği karakterler (numerik, alfanümerik) özelliklerini içerir. Aşağıda belli başlı barkod standartları anlatılmıştır.
• EAN
• UPC
• Code 128
• Code 39
• Code 39 (Extended)
• Interleaved 2-of-5
• Codabar
Barkod ve Barkod Teknolojileri Sayfasına Dönüş
EAN
EAN kendi içinde çeşitli standartlara sahiptir. EAN 13, perakende ve uluslarası satışlarda kullanılır. Sadece nümerik ve 13 haneden oluşur. İlk üç hanesi firma kodu, sonraki dört hanesi firma kodu, sonraki beş hanesi ürün kodu ve son karakter kontrol karakteridir. Aşağıda EAN-13 kod dizilişi görülmektedir. Örnekde ülke kodu olarak Türkiye verilmiştir.

EAN kodu rastgele kullanımlı bir kod değildir. EAN-13 kodunun TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) bünyesine bulunan Mal Numaralandırma Merkezine yapılacak başvuru ile alınmaktadır. EAN-13, neredeyse tüm perakende ürünlerde kullanılmaktadır.
EAN-8, ürüne özel verilen koddur. EAN-8 dizilimi aşağıda verilmiştir. Ülke kodu içermek. 8 haneli nümerik kodlamadan oluşur. Ürün kodu TOBB tarafından verilir.
XXX XXXX X
Ülke
Kodu Ürün Kodu Kontrol kodu
EAN için ülke kodları aşağıda verilmiştir:

Ülke Kodu Açıklama
00-13 USA & Canada
20-29 reserved for local use (store/warehouse)
30 -37 France
400-440 Germany
45 Japan
46 Russian Federation
471 Taiwan
474 Estonia
475 Latvia
476 Azerbeycan
477 Lithuania
479 Sri Lanka
480 Philippines
482 Ukraine
484 Moldova
485 Armenia
486 Georgia
487 Kazakhstan
489 Hong Kong
49 Japan
50 UK
520 Greece
528 Lebanon
529 Cyprus
531 Macedonia
535 Malta
539 Ireland
54 Belgium & Luxembourg
560 Portugal
569 Iceland
57 Danmark
590 Poland
594 Romania
599 Hungary
600-601 South Africa
609 Mauritius
611 Morocco
613 Algeria
619 Tunisia
622 Egypt
625 Jordan
626 Iran
64 Finland
690-692 China
70 Norway
729 Israel
73 Sweden
740-745 Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica & Panama
746 Republica Dominicana
750 Mexico
759 Venezuela
76 Switzerland
770 Colombia
773 Uruguay
775 Peru
777 Bolivia
779 Argentina
780 Chile
784 Paraguay
785 Peru
786 Ecuador
789 Brazil
80 -83 Italy
84 Spain
850 Cuba
858 Slovakia
859 Czech
860 Yugoslavia
869 Turkey
87 Netherlands
880 South Korea
885 Thailand
888 Singapore
890 India
893 Vietnam
899 Indonesia
90-91 Austria
93 Australia
94 New Zealand
955 Malaysia
977 Uluslararası periyodik yayınlar için
978 Uluslarası Standart Kitap Numarası
979 Uluslararası müzik numarası
980 Refund receipts
99 Coupons

UPC
UPC (Universal Product Code), ilk en geniş uygulamaya sahip barkod standartıdır. Satışa sunulan ürünlerin standart kodlaması için kullanılır. EAN, UPC standartının bir ürünüdür. 10 nümerik haneden oluşur. İlk beş hane, firma kodu, sonraki beş karakter ise ürün kodunu ifae eder. UPC-A ve UPC-E en çok kullanılan standartlardır.


Code 128
Alfanumerik kodlamaya sahip bir standarttır. Code 128, ürün kodu dışında, barkod içinde farklı bilgilerin tutulması amacı ile oluşturulmuştur. Code128 barkodu ile ağırlık, tarih, ölçüm sonuçları, lokasyon, raf adres bilgileri tutulabilir. Code 128 ile ürünün özelliklerini veya farklı bilgileri çok kolay barkod olarak basabilirsiniz. Alfanumerik kodlama yapılabilir. Code 128, üç alt bileşeni bulunmaktadır. Bu bileşenler çeşitli karakter setlerini içerir. 128 karakteri kullanabileceğiniz geniş bir karakter setine sahiptir.


Code 39
Alfanumerik kodlamaya sahip bir standarttır. 26 büyük harf, 10 rakam ve 7 özel karakter kodlamasına göre tasarlanmıştır. Açık ve basit bir kodlama yapısına sahiptir. Okuyucular tarafından çok kolay okuma yapılabilecek bir kodlama yapısına sahiptir. Genellikle uzunluk olarak fazla yer kaplarlar. Aşağıda örnek olarak görülmektedir:


Code 39 (Extended)
Code 39 ile aynı yapıda, fakat 128 karakterlik bir ASCII tablosuna sahiptir.

Interleaved 2-of-5
Sadece nümerik karakter kodlamasına sahiptir. Kodlamada kullanılacak karakter sayısı çift sayıya denk gelmelidir. Yani 6,10,12 haneli, çift sayı olan kodlama uzunluğu kullanılabilir. Aşağıda örnek olarak görülmektedir:


Codabar
Codabar daha çok kütüphane, tıbbı endüstride kullanılan bir kodlama standartıdır. Nümerik karakterleri, kontrol karakterlerini ve başlangıç/son (start/stop) karakterlerini barındırabilir. Codabar, aynı zamanda USD-4, NW-7 veya 2-of-7 code olarak da adlandırılır.ÜRÜNLERİNİZE NASIL BARKODLAMA YAPABİLİRSİNİZ
Ürünlerinize barkodlama yapmadan ürünün satış noktalarının ve nasıl satışının yapıldığının ve ürün izlemede kullanılan metodlar önem taşımaktadır.
Eğer ürününüz perakende ürün ise yani biskuit, sigara, deterjan, içecek gibi ürün tipinde ise EAN barkodlaması kullanmanız önerilir. Bu sayede sadece kuruluşunuza ait bir koda sahip olursunuz. EAN kodlaması Barkod Tipleri bölümünde anlatılmıştır.
Eğer ürün perakende değil veya sadece kendi stoklama, üretim sisteminizi izlemek için kullanacaksanız, EAN kodlamasını kullanmak zorunda değilsiniz. Ama yine de mamüllerinizin standart kodlamasını için EAN kullanabilirsiniz. Mal Numaralandırma Merkezinden alancağınız her bir EAN kodu ile 0..9999 arasındaki kodlama ile 10,000 ürünü kodlayabilirsiniz. 10,000'den fazla ürün söz konusu ise yine Mal Numaralandırma Merkezinden ayrı bi EAN kodu alabilirsiniz.
Eğer işletme içinde ürünleri barkodlandıracaksanız yaygın olarak kullanılan barkod tipi Code 39 veya Code 128'dir. Barkod kodlarının anlamlı olması gerekmemektedir. Çünkü bu kodlar bilgisayar tarafından tanınacak bir kodlandırma sistemidir. Öneml, olan ürünleri birbirinden ayırt etmek için her bir ürüne grubu, türüne veya tipine farklı bir kod verilmesidir.
Barkod ürün kodu içerebildiği gibi ağırlık, serino, firma kodu gibi bilgilerin ürün üzerine basılmasında da kullanılabilir. Barkod sadece ürünlerde değil, depoda raf adreslerinde, üretim iş istasyonlarının numaralandırılmasında, personel kartlarında ve daha bir çok yerde kullanılmaktadır.
Aşağıda çeşitli etiket tipleri gösterilmektedir:

İlk etiket örneğinde ürünün sadece ürün kodu bulunmaktadır. Bu kod ile ürünün fiyat bilgisine, ürünün ne olduğuna erişmek yeterli olabilmektedir. Bu kodlama içinde ürünün fiyat bilgisi, ne olduğu yazılı değildir. Ancak bu koda karşılık gelen bilgiler bilgisayarınız tarafından veritabanından alınır ve işlem yapılır.
İkinci etiket örneğinde, ürün barkodu ve ürüne ait bir seri numarası bulunmaktadır. Seri numarası genellikle ürünün birebir takip edilmesi için kullanılır. Her bir seri numaralı ürün genellikle ayrı ayrı izlenebilir. Örneğin etikette belirtilen Monitör, Teknik Servis'e geldiği anda ürünün seri numarasından ürünün ne zaman satıldığı ve garanti kapsamı içinde olup olmadığı bilgisine erişilebilir. Bu bilgiler bilgisayarda seri numarasına karşılık gelen bilgilerdir. Seri numarası her bir ürün için farklı bir numara olup, ürünün ne zaman satıldığı veya garanti süresini içermez. Serinumarasının bu bilgileri de içermesi gerekmez. Ama yinede ürünün üretim tarihi gibi bilgileri barkod bilgisi içinde bulundurabilirsiniz.
Diğer bir örnekte ise standart miktara sahip olmayan ürünler için etiketleme yapılmıştır. Etiket üzerinde yine ürün barkodu ve hemen aşağısında ağırlık barkodu bulunmaktadır. Bu sayede ağırlıkları değişken ürünlerinde her birinin üzerine ağırlık bilgisi yazılabilmektedir.
Zaman zaman, tek bir barkod bilgisine ürünün hem kodu hemde ağırlığı gibi, ürüne özel bir takım bilgilerde yazılabilir. Bunun avantajı tek bir barkod okutma işlemi ile ürünü koduna ve ürünün ağırlık bilgisine erişebilmektir.
BARKODLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR
Barkodun kullanım amacına dönersek, barkod bir operasyonda (satış, depolama, üretim vb.) insan hatalarını en aza indirmek ve işlem hızını arttırmak üzere kullanılır. Operatör bilgisayarın klavyesinden girmek yerine barkodları okutarak bilgileri bilgisayara aktarır. Bu yüzden hatalı girişleri engellemek için ürün etiketinizin üzerine gerekli bilgilerin barkodlanarak yazılması gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da, hangi bilgilerin ürün üzerinde yer alıp almayacağıdır. Klavyeden girişlerde yapılan hata istatistiği ise 300 karakterde bir karakter hatadır. Bu iyimser bir tahmindir. Klavyesi iyi olmayan veya iş yoğunluğu fazla olan bir operatör daha fazla hata payına sahiptir. Bunun için barkod, kullanıcıların bu bilgileri doğru girmesini sağlar ve kullanıcının dikkatini farklı noktalar üzerinde yoğunlaştırmasını sağlar.
Örneğin coğu zaman fiyat bilgisi barkodlanarak ürün üzerine basılmaz. Fiyat bilgisi, bilgisayarınızda ürün bazında tutulur. Fiyat bilgisi bilgisayarınızda ürün koduna karşılık gelecek şekilde girilir. Ürün barkodu okutulduğunda bilgisayarınızda bulunan program aracılığı ile okutulan barkoda karşılık gelen fiyat bilgisi veritabanından bulunarak, işlem yapılır. Bu sayede fiyat bilgilerini sadece bilgisayarınızdaki program aracılığı ile değiştirmek yeterli olacaktır. Aksi takdirde, ürün üzerinde bulunursa, fiyat değişikliğinde tüm ürünleri tekrar etiketlemek durumunda kalabilirsiniz. Genellikle ürün etiketlerinin üzerinde fiyat bilgisi, son kullanıcıyı bilgilendirmek amacı ile yazı ile yazılır.
Ürünü tarif eden veya ürüne özel bir takım bilgiler olabilir. Yukardaki örnek etiketlerde belirtildiği gibi, her bir ürüne ait seri numara, ağırlık bilgisi etiket üzerine basılabilir.
Ürün Barkodu Nasıl Basılabilir ?
Ürün eğer standart bir pakete sahip ve standart ürün ise, ürün ambajı üzerine matbaa aşamasındayken de basılabilir. Eğer ürün ambalajı yok ise, ürün etiketlemesini kendiniz de yapabilirsiniz.
Ürün etiketlemesini kendiniz yapacaksanız, genellikle bu iş için Barkod Yazıcılar kullanılmaktadır. (Neden Barkod yazıcı kullanılması gerektiği için buraya tıklayınız) Bu durumda, barkod yazıcısı ve etiket baskısı yapabilecek bir yazılıma ihtiyaç vardır.
Etiket ve Baskı Türü Seçimi
Barkod etiketleri kendinden yapışkanlı (sticker), karton, metal ve benzeri şekillerde olabilir. Etiket baskı yöntemi ise ikiye ayrılır:
1. Termal Baskı : Termal baskı aynen klasik faks makinalarında olduğu gibi, yazma işlemini kağıdı ısıtarak gerçekleştirir. Termal kağıda (ısıya duyarlı kağır) yapılan bu baskı yönteminde ısınan kağıt yüzeyi, siyaha dönüşür ve baskı gerçekleştirilir. Basılan bu etiketlerin güneşte , sıcak ortamda, yoğun ışık altında kalması baskının bozulmasına sebep verebilmektedir. Bu yüzden dayanıklı bir baskı metodu değildir. Ancak kısa süreli kullanım için elverişlidir. Örneğin bankalarda işlem sırası için verilen sıra numarası etiketleri termal baskı ile basılan etiketledir ve kısa süre içinde kullanırlar.
Termal baskı için termal etiket kullanılması zorunludur.

2. Termal Transfer Baskı : Termal transfer baskı, ribbon diye adlandırılan şerit aracılığı ile yapılan baskıdır. Isıtılan şeritin etikete yapışması ile baskı gerçekleştirilir. Etiketin ısıya karşı duyarlı olması gerekli değildir. Bu baskı metodu dayanıklıdır. Isıdan, güneşten doğrudan etkilenmez. Baskının dayanıklılığı, etiketin ömrünün belirlemez. Eğer etiket yağmur, kar veya soğuğa maruz kalacak ise etiketin tipide önem taşımaktadır.
Baskı yöntemi dışında, etiketin niteliğinin önemi büyüktür. Etiket ürüne yapıştırılacak ise, kendinden yapışkanlı etiket kullanılması gerekir. Eğer elbise, pantolan, ceket gibi bir ürüne takılacaksa, karton etiket kullanılabilir. Ürünün barındılacağı yer ve ürünün niteliği etiket seçiminde etkili olacaktır. Örneğin etiketin ürün üzerinde kolaylıkla çıkartılmasını isteyebilir veya çıkartılma anında yırtılmasını isteyebilirsiniz. Buna göre kağıt, PE (plastik) karışımlı veya alüminyum etiket kullanabilirsiniz.
Ürünleri Etiketlemek Mümkün Değilse
Eğer ürün etiketleme yapılmayacak kadar ufak veya birim fiyatı düşük ürünler ise, ürün kodunu içeren etiketi, ürünün bulunduğu raf, dolap, çekmece üzerine de yapabilirsiniz. Örneğin civate, çivi, fener ampulü gibi malzemeleri etiketlemek son derece zor ve maliyetli olamabilmektedir. Bunun için bu tür ürünler, tuttuğunuz paket, çekmece, raf gibi yerlere ürün etiketini yapıştırabilirsiniz. Bu durumda stoğa giriş/çıkış işleminde bu barkod okuturularak işlem yapılabilir.

NEDEN BARKOD YAZICI KULLANILIR
Barkod yazıcılar, etiket basmak için ideal araçlardır. Bunun bir çok sebebi vardır. Sadece barkod etiketi değil, fuar giriş kullanıcı kartı, sinema bileti ve daha bir çok amaç için kullanılabilirler. Ancak barkod yazıcısı diye adlandırılan yazıcıların aşağıdaki temel özellikleri vardır:
• Değişik türde etiketlere baskı yapılabilir.
• Termal baskı yapabilirler
• Etiketleme maliyetleri düşüktür
• Hızlı baskı yapabilirler
• Endüstriyel tipleri mevcuttur. Bu sayede üretim, depo gibi endüstriyel alanlarda kolayca kullanılabiirler.
Yukarıda sayılan özellikler belli başlı özelliklerdir. Bir Inkjet veya Laser yazıcı ile kıyaslandığında etiket baskı maliyeti son derece düşüktür. Ayrıca Inkjet veya Laser yazıcıların ancak sayfa şeklinde tasarlanan etiketlere veya tek tek besleme sureti ile yapılan etiketlere baskı yapabilirler. Bu etiketler Inkjet ve Laser teknolojisine uyun şekilde üretilmiş olmaları gereklidir. Piyasa da bulabileceğiniz en yaygın çeşit etiket türü A4 boyutunda bir sayfaya dizili şekilde ki etiketlerdir. Bu etiketlerin desavantajı, tek bir etiket basmak zorunda olduğunuzda sayfadaki tek bir etikete basmak zoruna olmanız ve her seferinde baskı yapılacak etiketi seçmek zornda oluşunuzdur. Bunlar basit kullanım zorluklarıdır.
Aslında daha da önemlisi, etiketleme maliyeti ve dayanıklı etiket üretimidir. Barkod yazıcılar ile PE, karton, firmanızın Logo'su baskılı etiket ürettirebilirsiniz. Bu etiketler istediğiniz boyutlarda ve ürününüze uygun şekilde tasarlanabilir. Örneğin soğuk hava deposunda barındırılan gıdalarda kullanılacak etiket yapışkanı ve etiket buna göre seçilmelidir. Veya ürününüz yağmura, kara, ısıya dayanıklı olacak, ürün üzerinden çıkartıldığı zaman iz bırakmayacak nitelikte olsun istiyorsanız barkod yazıcı ile uygun etikete, uygun şekilde baskı metodu ile baskı yapmalısınız.
Barkod yazıcılar, hızlı baskı yapma niteliğine de sahiptirler. Kendi içlerinde barındırdıkları merkezi işlemci birimi ve kendilerine özgü dilleri ile garik tasarımları etiketleri dahi çok hızlı basabilmektedirler. Microsoft Windows gibi işletim sistemlerinde baskı grafik tabanlı yapılır. Bu da baskı hızını olumsuz etkiler. Halbuki barkod yazıcılara bir kaç byte göndererek barkod bastırabilmek mümkündür.
Barkod yazdırma metodları için Etiket ve Baskı Türü başlığına bakınız.

Barkod Yazıcı Seçilirken Dikkat Edilmesi Gereken Konular ?
Barkod yazıcı seçerken, ilk olarak etiketleme amacınızını belirlemeniz gerekmektedir. Bu baskı metodunu seçmeniz konusunda önemli bir noktadır. Eğer dayanıklı (uzun süre kalıcı) etiket üretmek istiyorsanız Termal Transfer baskısı yapabilen bir barkod yazıcı olmalıdır. Eğer etiket kısa süreli kullanım için ise bu durumda Termal baskı yapabilen bir barkod yazıcı da yeterli olabilecektir. Yazıcı kararı verirken aşağıdaki sorular cevaplandırılmalıdır :
• Etiket Dayanıklı mı, yoksa kısa süreli kullanım için mi basılacak ?
• Günde/Ayda veya bir anlık en fazla kaç etiket basılacak ?
• Ofis ortamında mı, yoksa endüstriyel bir ortamda mı kullanılacak ?
• Etiket genişliği en fazla kaç cm. veya mm. olacak.
• Ne tür bir etikete baskı yapılmak isteniyor (Kendinden yapışkanlı, karton, yıkama talimatı vb..)
Barkod yazıcılar genel olarak masa üstü, endüstriyel olarak ikiye ayrılır. Endüstriyel yazıcıların neredeyse tümü Termal/Termal Transfer baskıyı desteklemektedirler. Ancak masaüstü yazıcı alırken hangi türde baskı yapabildiğini sormanızda fayda vardır. Eğer genişliği 10 cm'den büyük etiket kullanacaksanız, yazıcının maksiumum kaç cm. genişliğine baskı yaptığını sorunuz. Ve son olarak baskı hızı bir anda ihyacınız karşılabilecek nitelikte olmalıdır. Aksi takdirde yavaç bir barkod yazıcı operasyonunuzun hızını kesebilir.
Her barkod yazıcı istenilen türde etikete baskı yapamayabilir. Örneğin karton etiket baskı da, karton kalınlığı bazı barkod yazıcılar tarafından kabul edilemeyebilmektedir. Veya yıkama talimatı etiketi basacaksanız, her barkod yazıcı tekstil'e uygun etiket baskısı yapamayabilir.
Bunların dışında, barkod yazıcıya yardımcı aksesuar olarak kesisi ve soyucu gibi üniteler de takılabilmektedir. Kesici ünitesi sayesinde, her bir etiket baskısından sonra veya baskı bitiminde etiketlerin biribirinden ayrılmasını sağlamak amacı ile otomatik kesilmesi sağlanabilir. Soyucu ünitesi ise yapışkanlı etiketin otomatik olarak kağıttan ayrılmasını sağlayarak, kullanıcının etiket soymasına gerek kalmadan otomatik olarak etiketi çıkartır.

Barkod Okuyucu Alınmasın da Dikkat Edilecek Konular ?

Piyasada pek çok barkod okuyucu çeşidi bulunmaktadır. Burada söz edilen barkod okuyucular, bilgisayara klavye aracılığı ile bağlanabilen klavye veya seri port bağlantılı okuyuculardır. Bu okuyucular bilgisayara kablo aracılığı ile bağlıdırlar.
Barkod Okuyucular, Basit CCD, Long Range (Uzak Mesafe Okuyucusu), Lazer Okuyucu olarak genel olarak üç farklı çeşittedir. Bunların dışında perakende sistemde sıklıkla kullanılan sabit veya çok yönlü okuyucularda mevcuttur.
Basit CCD okuyucular, okuyucunun barkoda çok yaklaştırılması veya dayanması suretiyle okuma yapabilen okuyuculardır. Bu okuyucular okuyucu genişliğinde büyük olan barkodları okuyamaz. Çok ideal okuyucular değildirler. Yüzeyin yuvarlak, parlak, biraz buruşuk olması okumalarını kolaylıkla engelleyebilir.
Long Range (Uzak Mesafe) Okuyucular, basit CCD okuyuculara göre daha uzak mesafeden okunmasını sağlar. 10-20 cm arasında okuma yapabilen okuyucular vardır. Barkod genişliği, barkod okuyucu genişliğinde fazla olabilir. Basit CCD okuyuculara göre, barkod bilgisi daha kolay okutulur.
Laser Okuyucular ideal denebilecek okuyuculardır. 1.2 metre mesafeden barkod okuyabilenleri vardır. Diğer barkod okuyuculara göre barkodları okutmak daha kolaydır. Barkod bilgisi daha kısa sürede tanınır ve bilgisayara aktarılır.
Eğer barkodun kolay okunamasını istiyor ve operasyonun hızı sizin sizin önemli ise Basit CCD okuyucu seçmemelisiniz.

EAN Başvurusu için Gerekli Belgeler
EAN başvurusunu ilk kez yapıyorsanız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı, Milli Mal Numaralandırma Merkezine kayıt işleminizi yaptırmanız gerekmektedir. Bunun için gerekli belgeler:
• TOBB matbu evrakları (Başvuru Formu, Danışman Firma ile yapılan Anlaşma Taahütnamesi, TOBB ile yapılacak noter tasdikli taahütname)
• Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
• Kayıt için Aidat Makbuzu
• Önceki yıla ait gelir tablosu
• Vergi Levhası Fotokopisi
EAN başvurularınızı, bir danışman firma aracılığı ile yapabilirsiniz

Programlarınızdan Barkod Nasıl Basabilirsiniz ?
Microsoft Office ve Programalam araçlarından farklı şekillerde barkod baskısı yapabilirsiniz. Bunun için özel tasarlanmanmış barkod fontları veya OCX, ActiveX gibi program bileşenlerinden yararlanabilirsiniz.
Barkod fontları kullanışlı bir yöntemdir. Ancak Microsoft Visual Basic, Borland Delphi, Power Builder gibi uygulama geliştirme araçları kullanıyorsanız, ActiveX veya OCX kullanmanızı öneririz. Programlarınızın içinden kolaylıkla kullanabileceğiniz Mabry Barcode ActiveX/OCX ile bir çok barkod standartınını programlarınızda görüntüleyebilir ve basabilirsiniz. Barkod tipini, genişliğini, mil kalınlığını, yönünü çok kolay belirtebilirsiniz. Yazıcıya baskı için ise basmak istediğiniz koordinatı vermeniz yeterlidir.
Aşağıda barkod fontlarını bulabileceğiniz linkleri ve free (bedava) barkod fontlarını bulabilirsiniz. Aşağıda verilen program veya fontlar ile ilgili herhangibir sorumluluk kabul edilemektedir ve destek verilmemektedir.
Barkod Fontlar ve İlgili Linkler
• Download. Matthew Welch tarafından oluşturulan Code 39 barkod fontu. Detaylı bilgiyi Matthew'in sitesinde bulabilirsiniz. (Freeware)
• Download. Rick Brown tarafından oluşturulan Code128 barkod fontu. Detaylı bilgi için Rick Brown'a e-mail atabilirsiniz. (Freeware)
• Abri Technologies. Pek çok barkod fontu bulabileceğiniz adres.
• Anex Techologies, 32 Bit Code39, Code128, CodaBar ve daha bir çok barkod tipini destekleyen barkod fontlarını bulabilirsiniz.
• Barcode Pro, True Type Font demolarını bu adresden çekebilirsiniz.


Alıntıdır!..