Python nesne yönelimli, yorumlanabilen, modüler ve etkileşimli bir programlama dilidir.

Girintilere dayalı basit sözdizimi, dilin öğrenilmesini ve akılda kalmasını kolaylaştırır. Bu da ona söz diziminin ayrıntıları ile vakit yitirmeden programlama yapılmaya başlanabilen bir dil olma özelliği kazandırır.

Modüler yapıyı, sınıf sistemini ve her türlü veri alanı girişini destekler. Hemen hemen her türlü platformda çalışabilir. (Unix , Linux, Mac, Windows, Amiga, Symbian Os bunlardan birkaçıdır). Python ile sistem programlama, kullanıcı arabirimi programlama, ağ programlama, uygulama ve veritabanı yazılımı programlama gibi birçok alanda yazılım geliştirebilirsiniz. Büyük yazılımların hızlı bir şekilde prototiplerinin üretilmesi ve denenmesi gerektiği durumlarda da C ya da C++ gibi dillere tercih edilir.

Geliştirilmeye 1990 yılında Guido van Rossum tarafından Amsterdam'da başlanmıştır. Adını sanılanın aksine bir yılandan değil Monty Python's Flying Circus adlı programdan almıştır. Günümüzde Python Yazılım Vakfı çevresinde toplanan gönüllülerin çabalarıyla sürdürülmektedir. Python 1.0 sürümüne Ocak 1994'te ulaşmıştır. Şu an ki en son stabil sürümü Python 2.5'tir, python 3.0 alpha sürümü dağıtılmaya başlanmıştır.

Django, Zope uygulama sunucuları, YouTube ve orjinal BitTorrent istemcisi Python kullanan önemli projelerden bazılarıdır. Ayrıca Google ve NASA gibi büyük kurumlar da Python kullanmaktadır.

Python değişkenleri, Python dilinin temelini oluşturur ve sistem programlama, kullanıcı arabirimi (GUI) programlama, web sayfası programlama, uygulama ve veritabanı yazılımı programlama gibi birçok alanda kullanılır. Sayılar, cümleler, listeler, tüpler, sözlükler ve dosyalar olmak üzere altı farklı ana değişken vardır.

Alıntıdır!..