C PROGRAMLAMA DİLİ

#include <stdio.h> /* Printf komutunun C dili tarafından tanınabilmesi için bir kütüphane. */

main () /* Ana programı Belirtiyor. */

{ /* Ana programın başladığını gösteriyor.*/

printf(“Bu ilk programınız.”);

} /* Ana programın bittiğini gösteriyor.*/

/* Koyu gösterilen yerler C programlama dilinin Programa katmadığı alanlardır. Yazılım Geliştirmede böyle ufak notlar kullanmak gerekebilir bunun için /* */ iki işaretin arasına yazmak gereklidir notları… */


TANIMLAMALAR

INCLUDE
C programlama dilinde kullanılan komutlar kategorilere ayrılarak farklı kütüphanelerde tanımlanmıştır. Kullanılacak komutlara göre ilgili kütüphanenin program yazmaya başlamadan önce programa dahil edilmesi gerekir. Örneğin; Matematiksel komutlar kullanılacak ise, ilgi kütüphane programa şu şekilde dahil edilir;

#include <math.h>


MAIN
Main fonksiyonu programın ana iskeletini oluşturur. Program başladığında çakıştırılacak olan ilk komuttur. Programın başlayacağı anlaşılır. Main yazdıktan sonra asıl programı oluşturacak olan kod ve komutlar kümesi { } işaretleri arasında yazılır. Açılan her küme parantezi mutlaka kapatılmalıdır.

C PROGRAMLAMA DİLİNDE GENEL YAZIM KURALLARI (SYNTAX)

- C programlama dilinde küçük-büyük harf duyarlılığı vardır. Küçük harf kullanmakta fayda vardır.
- Çalıştırılabilir her komut satırından sonra noktalı virgül “;” kullanılmalıdır.
- Program içerisinde kullanılan değişkenler önceden tanımlanmalıdır.
- Program içerisindeki açıklamalar /* */ işaretleri arasında yazılmalıdır. Örn.: /*Başla*/

C PROGRAMLAMA DİLİNDE ETİK
Bilindiği üzere büyük programlar birden fazla kişinin üzerinde çalışarak hazırladığı programlardır. Beraber çalışabilmek adına örneğin her açılan fonksiyondan sonra bir tab kadar içeri girmek programdaki hataların kolay bulunmasında ve grup çalışmalarında kodlarınızın kolay anlaşılmasında etkili olacaktır. Örnekler ile pekiştirelim:

KÖTÜ PROGRAMCI

#include <……>
#include <……>
#include <……>

main ()
{
…….;
…… {
…….;
…….;
}
}


İYİ PROGRAMCI

#include <……> /* … satırda … fonksiyonundan dolayı eklenmiştir */
#include <……> /* … satırda … fonksiyonundan dolayı eklenmiştir */
#include <……> /*Bir çok yerde karşımıza çıkabilecek standart fonksiyonlar*/

main ()
{
……..; /* ….. işlemlerini yazdırıyor */
……...{ /* Şartlı sorgulama… göre yapılıyor */
……..; /* Fonksiyon bitene kadarki döngü */
……..;
……..;
} /* Fonksiyon biter */
}


Gördüğünüz gibi her ayrı açılan program parçacıklarında bir kademe içeri girilmesi ve açıklamalarda bulunması her açıdan olumlu sonuçlar doğuracaktır.

ÖRNEK PROGRAM

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main ()

{

printf(“İlk programımız”);
getch ();

}ALGORİTMA
Program’ ı yazarken izlenecek yoldur. Kurallar bütünüdür. Bazen bir programın algoritmasını hazırlamak Programı yazmaktan çok daha zordur.

SAHTE (YAPAY) KOD
- Programın ana hatlarını içerir. Programın mantığındaki hataları bulmaya yarar.

Sahte kod yazarken temel kurallar şunlardır;

- Başla…Bitir sahte kodun başlangıcını ve bitişini gösterir.
- Oku; kullanıcı girişini belirtir.
- Yaz; Kullanıcıyı bilgilendirir.
- Eğer ise, Değilse; Programı değişik şartlara ayırır, şartlara göre programın akışını değiştirir.
- Döngü; istenilen komutları tekrarlar

ÖRNEKLER
-Klavyeden girilen iki sayıyı toplayan programın sahte kodu;

1) Başla
2) Sayısal; Sayı1, Sayı2, Sonuç
3) Oku, Sayı1
4) Oku, Sayı2
5) Sonuç=Sayı1+Sayı2
6) Yaz, Sonuç
7) Bitir


-Klavyeden girilen iki sayıyı Büyüklük Küçüklük durumuna göre karşılaştıran program;

1.YOL

1) Başla
2) Sayısal; Sayı1, Sayı2
3) Oku; Sayı1
4) Oku; Sayı2
5) Eğer Sayı1>Sayı2 ise
6) Yaz; “Birinci Girdiğiniz sayı büyüktür”
7) Eğer değilse Sayı2>Sayı1 ise
8) Yaz; “İkinci girdiğiniz sayı büyüktür”
9) Değilse
10) Yaz; “Sayılar Eşittir”
11) Eğer Bitti
12) Bitir


2.YOL

1) Başla
2) Sayısal; Sayı1, Sayı2
3) Oku; Sayı1
4) Oku; Sayı2
5) Eğer Sayı1>Sayı2 ise
6) Yaz; “Birinci girdiğiniz sayı büyüktür”
7) Değilse
8) Eğer Sayı2>Sayı1 ise
9) Yaz; “İkinci girdiğiniz sayı büyüktür”
10) Değilse
11) Yaz; “Sayılar Eşittir”
12) Eğer bitti
13) Eğer bitti
14) Bitir


İLERİKİ DERSİN KONULARI : ALGORİTMA / SAHTE KOD / AKIŞ ŞEMALARI ÖRNEKLERİDİR.

YAPMANIZI İSTEDİKLERİM (ÖDEV)

- BU DERSİ OKUDUKTAN SONRA KLAVYEDEN GİRİLEN DAİRENİN YARIÇAPININ (r) İSTEĞE GÖRE ALANININ YA DA ÇEVRESİNİN HESAPLANMASI PROGRAMININ ÇALIŞMA MANTIĞINI BURAYA YAZMANIZI İSTİYORUM. YANLIŞLARDAN ÇEKİNMEYİNİZ.

Alıntıdır!..