DSL (Digital Subscriber Line) dijital abone hattı anlamına gelmekte olup, ADSL de dahil olmak üzere tüm DSL teknolojisini kapsar.
ADSL asimetrik DSL anlamında olup, veri alım ve gönderim hızlarının birbirinden farklı olabilmesini ifade eder (Veri alım, veri gönderimden hızlıdır).
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
VDSL (Very-High Bitrate Digital Subscriber Line)
SHDSL (Symmetric Digital Subscriber Line)