BİLGİSAYAR MONTAJI
Bilgisayarın montajına başlamadan önce tüm bileşenler kutularından çıkarılarak geniş bir masanın üzerine birbirine değmeyecek şekilde yerleştirilir. Montaj işlemi için bir yıldız tornavida ve karga buruna ihtiyacımız olacaktır.
1- Bilgisayar kasasının hazırlanması : Bilgisayar kasasının yanındaki iki kapak çıkartılır.Kasanın içindeki yardımcı bileşenler dışarı çıkarılır. CD-RON gibi birimleri yerleştirileceği yerdeki kapaklar çıkarılır. Kasanın arkasındaki demir plakalardan ihtiyacımız olanları sökeriz.
2- Mikroişlemcinin montajı : CPU’nun anakart üzerine montajı anakart üzerinde bulunan CPU mimarisine göre gerçekleştirilir. Başlıca CPU mimarileri SOKET 7 ve SLOT’ dur. Günümüzde SOKET 7 mimarisi kullanılmaktadır. Mikroişlemcinin montajı aşağıdaki gibi yapılmalıdır.
Anakart üzerinde bulunan CPU soketinin mandalı kaldırılır.
CPU’nun köşeli kısmı CPU soketinin köşeli kısmına gelecek şekilde zorlamadan yerleştirilir.
CPU soketinin mandalı indirilerek CPU’
CPU fanının montajı: CPU’nun ısısını düşürmek için CPU üzerine fan takılır. Fan üzerindeki tırnaklar, CPU yuvasına geçirilerek fanın montajı yapılır. Burada unutulmaması gereken fanının güç kablosunun takılmasıdır. ATX anakartlarda CPU fanı elektriği anakarttan almaktadır. Eski tip anakartlarda ise, elektrik güç kaynağından sağlanmaktadır.
3- Belleklerin Montajı : Günümüzde en çok SD RAM ve DDR RAM kullanılmaktadır. RAM bellekleri ana karta monte ederken, RAM yuvalarının kenarındaki tırnaklar açılır ve RAM yuvaya oturtularak tırnakların kendiliğinden kapanması sağlanır.
4- Ana Kartın Montajı : Ana kartı kasaya monte etmek için kullanılan ara rondelalar ve vidalar kasa ile birlikte gelir.
Tipik kasa vidası, hem kasa kapaklarının hem de kartların kasaya monte edilmesi için kullanılırlar. Ana kartın montajı ve sürücülerin sabitlenmesi için kullanılan vidalar daha incedir.
Ara rondelalar kasaya vidalanırlar. Anakart bunların üzerine oturtularak vidalarla sabitlenirler.
Jumper, iki temas noktasını birbirine bağlayarak devreyi tamamlayan metal bir köprüdür. Jumperlar genellikle sürücülerin master ve slave ayarlarını yapmak için kullanılırlar.
Ana kart ara rondelalar ve vidalarla, portlar kasanın arkasına gelecek şekilde kasaya monte edilir. Günümüzde kullanılan ana kartlarda başka işlem yapmaya gerek yoktur. Eski model anakartlar da işlemci hızını anakart üzerindeki jumperlar ile veya DIP SWITCH ile ayarlamak gerekir.

5- Sürücülerin Montajı :
1- Sabit Disk : Sabit disklerle CD/DVD sürücülerin büyük çoğunluğu IDE standardındadır. SCSI standardı ise genellikse sunucularda kullanılır. SCSI, IDE’ ye kıyasla daha pahalıdır. Bu nedenle IDE kullanımı daha yaygındır.
Ana kartlarda genellikle 2 IDE konnektörü bulunur. Bunlar; Primary (birincil) ve Secondary (ikincil) IDE’ dir. Her bir IDE konnektörüne 2 sürücü bağlanabilir. Böylece bir bilgisayara en fazla 4 sürücü bağlanabilir. Bilgisayara tek sürücü bağlanacak ise master (single) olarak ayarlamak gerekir.öte yandan aynı konnektöre 2 sürücü bağlanacak ise biri master diğeri slave olmalıdır. Bu ayarlamalar için sürücü üzerindeki jumperlar kullanılır.
Ana karta bağlanto 40 iğneli yassı bir kablo ile yapılır. Üzerinde 3 konnektör vardır. Biri ana karta diğer ikisi sürücüler içindir.
Genelde sürücülerin üzerindeki etikette gerekli jumper ayarları gösterilir.


IDE Kablosunun sürücülere ve ana karta bağlanması:
Her IDE kablosunda 3 konnektör bulunur. Bunlardan biri ana kart üzerinde bulunan IDE1 veya IDE2 konnektörüne, renkli taraf 1 yazılı yere gelecek şekilde bağlanır. IDE kablosunun sürücülere bağlantı şekli ise, her zaman kablonun renkli tarafı güç kablosuna bakacak şekilde bağlanmalıdır.
2- Disket Sürücü : Flopy kablosu 34 iğnelidir. Flopy ve IDE kablolarının bir kenarında kırmızı çizgi vardır. Kablonun sürücüye montajı sırasında bu çizgi flopy sürücülerde de güç kablosuna yakın olacak şekilde takılmalıdır. Disket sürücünün kablosu ters bağlandığında, disket sürücünün ışığı sürekli yanar ve çalışmaz. Bu durmda kablo hemen doğu olarak takılmalıdır.
3- CD-ROM sürücü : IDE kablosu ile ana karta bağlanır. CD-ROM sürücünün jumper ayarı kullanılmakta olan IDE kablosuna göre master yada slave olarak ayarlanır. Kablonun renkli kısmı güç kablosuna bakacak şekilde takılır.
CD-Writer ve DVD-ROM’ un bilgisayara bağlantısı CD-ROM gibi yapılır.

Alıntıdır!..