Yeni Dosya Açma
Dosya menüsünden Yeni komutuna tıkladığınızda ekranın sol kısmında görev bölmesi
açılacaktır. Görev bölmesinden "Boş Çalışma Kitabı" komutuna tıkladığınızda ekranda
"Kitap..." isminde yeni bir Excel çalışma sayfası açılacaktır.
Yeni komutu aynı zamanda Standart Araç Çubuğunda da bulunmaktadır. Eğer
buradaki Yeni simgesine tıklarsanız herhangi bir menü ya da pencere açılmadan varsayılan
standartlarda bir Excel Çalışma Kitabı açılacaktır. Resim 2.1’de dosya menüsü seçenekleri
ve görev bölmesi gösterilmiştir.
Var Olan Bir Dosyayı Açma

Bir Elektronik Tablolama Programı Çalışma Kitabını açmak için kullanılır. Bu
komutun Yeni komutu ile bir benzerliği yoktur. Yeni komutu ile yeni ve boş bir Excel
Çalışma Kitabı oluşturulurken, Aç komutu ile daha önce hazırlanmış ve kaydedilmiş bir
Excel çalışma kitabına ulaşılır ve açılır. Aç komutu verildikten sonra gelen pencerede
açılmak istenen sayfa veya sayfaların (CTRL tuşuna basılı olarak çok sayıda isim seçilebilir)
ismi seçilir ve Aç butonuna basılır.
Dosyayı Kapatma

Kullanmakta olduğumuz çalışma kitabını kapatmak için Dosya menüsünden Kapat
seçilmelidir. Eğer çalışma kitabı üzerinde bir değişiklik yapılmış ise kaydetme seçenekleri
görüntülenecektir.

Dosya Kaydetme

Kullanmakta olduğumuz çalışma kitabı üzerinde yapılan son değişiklikleri saklamak
için Dosya menüsünden Kaydet seçilir. Çalışma kitabı eğer ilk defa kaydedilecekse yani
dosyaya kayıt yeri ve adı verilmemişse Farklı Kaydet seçeneği otomatik olarak aktif
olacaktır. Eğer çalışma kitabı daha önce kaydedilmiş ise ekranda bir değişiklik olmadan
kaydetme işlemi yapılacaktır.

Dosyayı Farklı Kaydetme

Kullanmakta olduğumuz çalışma kitabı ilk defa kaydedilecekse veya daha önce
kaydedilmesine rağmen farklı isimle ya da farklı bir klasöre bir kopyası oluşturulacaksa
Dosya menüsünden Farklı Kaydet Seçilir. Çıkan pencereden dosyanın kaydedilme yeri ve
dosya ismi seçilir