ASP, ya da Active Server Pages (Etkin Sunucu Sayfaları), Microsoft tarafından geliştirilen internete yönelik sunucu taraflı (serverside) çalışan bir teknolojidir. Sunucunun sadece durağan sayfaları istemciye (ziyaretçi) göndermesi yerine, ziyaretçiden veri kabul edilmesi gerekliliğinin sonucunda ortaya çıkmıştır.

ASP sayfaları çoğunlukla VBScript kullanılarak yazılır, ancak @Language komutuyla JScript, hatta Perl gibi başka bir dil de seçilebilir.

Bir ASP dosyasının içinde, özel nesneler ve VBS, JS, SQL kodları bulunur, bu sayfalar istemci tarafından istendiğinde sunucu öncelikle ASP içindeki kodları icra ederek, istemciye göndereceği bilgiyi oluşturur ve gönderir. Gönderilen bilgi genellikle HTML (ya da SGML) şeklindedir. Fakat sadece bunlarla sınırlı değildir, aynı şekilde bir grafik dosyasıda oluşturulup, istemciye gönderilebilinir.

ASP sayfaları HTML kodlarının içine gömülü şekilde oluşturulduğu halde bir kez server tarafından yorumlandığında saf HTML olarak döner. Kaynak kodlara bakıldığında ASP kodları görülmez. Bu kodlamacıların kaynaklarını saklamalarını kolaylaştırır.

ASP'nin ortaya çıkış nedenlerinden birisi de CGI dillerinin Oturum (Session) ve Uygulamaların (Application) başından sonuna kadar izlenmesinin yetersiz oluşundandır.

ıÖöşÂÇççĞ== ASP'de Kullanılan Nesneler == ASP sayfalarında özel altı adet nesne kullanılır.

Application:
ObjectContext:
Request:
Response:
Server:
Session:

--------------------------------------------------------------------------------

Code:
 
 
<%
  Response.Write "Merhaba Dünya"
  Response.End
%>
Yazdırma işlemidir. HTML ile daha kolay ve daha hızlı yapıldığı halde daha önceden tanımlanmış değişkenleri çalıştırabilir.

Code:
 
<%
%>
Değişkenler için çift tırnak ("") ifadesi kullanılmaz. Aşağıdaki kod ise sayfayı farklı bir sayfaya yönlendirir.

Code:
<%
RESPONSE.REDIRECT "default.asp"
%>
<%
RESPONSE.cookies("cookiename")("yetki")="tam"
RESPONSE.cookies("cookiename")("yetki")="yok"
RESPONSE.cookies("cookiename").expires=date()+365
%>
Bu kod sayesinde bir bilgisayara cookies(çerez) bırakabilirsiniz ama tekrar okuyamazsınız onun için request.cookie kodunu kullanmalısınız. çerez: bir sistemin sizi hatırlaması için bırakmış olduğu text dosyalarıdır.

Lazım olabilecek ve öğretici bir fonksiyon. Aşağıdaki kodlar yardımıyla yazınızın içerisindeki istemediğiniz kelimelerin görünmesini engelleyebilirsiniz.

Code:
<%
 
   Private Function yassak ( yokla )   
     const sakinca = "free|freemitnick|hackhell|freemitnick.net|karaman,C"
     dim ara, c
     ara = Split(sakinca, "|")
     For c = 0 to CInt(UBound(ara))
        if InStr(yokla, ara(Int(c))) <> 0 then yokla = Replace(yokla, ara(Int(c)), 
         String(Len(ara(Int(c))),"*"), 1, -1, 1)
     next
   yassak = yokla
   End Function
%>
 
<%=yassak( "free - yandaki yıldızlar sakıncalı kelimeleri kamufle eder." )%>

Alıntıdır!..