Ruby, nesneye yönelik bir programlama dilidir. Sözdizimi itibarı ile, Ada,Perl,Smalltalk gibi programlama dillerinden etkilenmiştir ve Python ile kimi ortak sözdizimi özelliklerine sahiptir.Ruby yorumlanan bir dildir.Yukihiro Matsumoto tarafından yazılan dil bir özgür yazılımdır ve GPL ile lisanslanmıştır.

Ruby'nin sözdizimi günümüzde de yoğun olarak kullanılan Perl ve Python ile büyük benzerlikler gösterir.Sınıf ve metot tanımlamaları anahtar kelimelerle belirlenir.Ruby'de Perl'in aksine, değişken isimlerinin başında belirleyici karakterler ($, @@, % gibi) kullanmak bir zorunluluk değildir (kullanıldığında da bu işaret değişkenin kapsamının belirleyiciliği vazifesini üstlenir).Python'ın tersine girintilerin dilin sözdiziminde bir etkisi yoktur (bilindiği gibi Python sözdiziminde girintiler programın bloklarını belirler

1-Nesneye yönelim
2-4 seviyede değişken tanımlanabilir (variable scopes):Global,class,instance ve l3-ocal
4-Exception handling (olmaması gereken durumları yakalama)
5-Otomatik çöp toplama (garbage collecting)
6-Yüksek taşınabilirlik
7-Geniş standart kütüphane desteği
8-Perl benzeri dil seviyesinde doğal düzenli ifade desteği
9-Bununla beraber Ruby içindeki UTF-8 desteği sınırlıdır.

Alıntıdır!..