Programlama dillerini üç kısımda incelediğimizde;
1.Basit Diller: makine dili, assembler
2.Orta seviyeli diller: Turbo C  Jawa  Visual C (gelişmeleri)
3.Yüksek seviyeli diller: Basic(Visual Basic), Pascal(Delphi), Fortran, Algol

Program yazmanın aşamaları:

1.Problemin Analizi,
a)Veriler (A, B, C)
b)Yapılacak işlemler ( =B2-4AC), <0 => “kök yok”
=0 => x1= x2 = -B/2A
>0 => x1,2 = (-B)/2A
c)İstenenler.


2.Algoritmanın Hazırlanması,

1.BAŞLA
2.OKU A, B, C
3.HESAPLA  = B^2 – 4 * A * C
4.EĞER  < 0 İSE YAZ “Kök Yok”
5.EĞER  = 0 İSE HESAPLA = -B/(2*A)
6.EĞER  > 0 İSE HESAPLA = (-B)+[( )^1/2] / (2*A):
HESAPLA = (-B)-[( )^1/2] / (2*A)
7.YAZ x1, x2
8.DUR


Alıntıdır!..