C#, C++ ve Java dillerinin gücüyle oluşturulmuş yeni, tamamen nesne yönelimli programlama dilidir.

C# Nasıl bir Programlama Dilidir?
.NET Microsoft' un çeşitli araçlarla programlama dillerinden oluşan bir geliştirme ve çalıştırma ortamıdır. .NET ortamı resmi olarak 2000 yılında Microsoft tarafından duyurulmuştur.
.NET ortamı programlama dilleri için ortak bir spesifikasyon belirlemiştir. Bir geliştirme ortamı ve programlama dilinin .NET uyumlu olabilmesi için bu spesifikasyonu desteklemelidir.(Common Language Infrastructure) Microsoft' un Visual Studio geliştirme sistemi içerisinde kendisinin desteklediği üç temel dil Visual Basic.NET, C# ve Visual C++.NET dilleridir.
C# programlama dili Java ve C++ dilleri referans alınarak geliştirilmiş yeni bir nesne yönelimli programlama dilidir.
.NET ortamındaki tüm programlama dilleri CLI standartlarına uygun olarak ortak bir ara kod üretmektedir. Bu ortak ara koda MIL (Microsoft Intermediate Language) denilmektedir. Oluşturulan bu ara kod hiçbir mikro işlemcinin doğal makine kodu değildir. Bu ara kod yorumlayıcı programlarla çalıştırılmaktadır. Ara kodun çalıştırıldığı ortama CLR (Common Language Runtime) denilmektedir.
CLI belirlemelerine uygun programlama dillerinin hepsi ortak bir ara kod üretmektedir. Yani örneğin biz projenin bir kısmını C++' da bir kısmını Visual Basic' te ve bir kısmını C# dillerinde yazabiliriz. Projelerin bu parçaları bu programlama dillerinde derlendikten sonra aynı formata dönüştürülmektedir. Üretilen ara kod dilden bağımsız hale getirilmiş olur.
C# programlama dili .NET geliştirme ve çalıştırma sisteminin tasarımı sırasında Anders Hejlsberg başkanlığında dört kişilik bir ekip tarafından tasarlanmıştır. Anders Hejlsberg Borland, Turbo Pascal ve Delphi dillerinin de tasarımcısıdır. Dilin tasarımı genel olarak .NET ortamı göz önüne alınarak yapılmıştır. Genel olarak C# programlama dili büyük ölçüde Java diline benzemektedir. C# teknik anlamda Java'nın iyileştirilmiş ve daha fazla C++'a yaklaştırılmış bir biçimidir.
C# programlama dili 2002 yılında ECMA tarafından standart hale getirilmiştir. ECMA aynı zamanda genel ara kod alt yapısını da CLI (Common Language Infrastructure) ile standart hale getirmiştir.

Alıntıdır!..